خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪ “Journal of the American College of Cardiology‬: چاقي دوران نوجواني با كاهش كارايي قلب و بزرگ شدن حجم قلب در ارتباط است.

مجله “‪ “Journal of the American College of Cardiology‬: چاقي دوران نوجواني با كاهش كارايي قلب و بزرگ شدن حجم قلب در ارتباط است.

دكتر “جيوواني دو سيمون” از دانشكده پزشكي بيمارستان دانشگاهي “فدريكو ” ، گفت: بسياري از اين كودكان در آينده دچار ازدياد فشار خون خواهند شد. وي افزود اين موضوع يك مشكل اجتماعي و سياسي و تا حدي پزشكي است.

اين محقق و همكارانش در ايتاليا و آمريكا ابعاد و عملكرد قلب ‪۴۶۰‬ نوجوان از جوامع سرخپوست آمريكا را در آريزونا، اوكلاهوما، داكوتاي شمالي و داكوتاي جنوبي بررسي كردند.

از ‪ ۴۶۰‬شركت‌كننده در اين مطالعه، ‪ ۱۱۳‬نفر اضافه وزن داشتند و ‪۲۲۳‬ نفر چاق بودند. همچنين ‪ ۱۱۰‬نفر فشار خون طبيعي بالا و ‪ ۲۷‬نفر ديگر فشار خون بالا داشتند. ‪ ۱۰‬تن نيز به ديابت مبتلا بودند.

يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد در مقايسه يا نوجواناني كه وزن عادي داشتند، بطن چپ قلب در نوجوانان چاق و آنهايي كه اضافه وزن داشتند بزرگ شده بود. همچنين يك سوم نوجوانان چاق جزو افرادي محسوب مي‌شدند كه به يك بيماري واقعي موسوم به هيپرتروفي بطن چپ مبتلا بودند.

محققان مي‌گويند، اقدام زودهنگام در كودكي و نوجواني براي كاهش شيوع چاقي و جلوگيري از تبديل شدن اضافه وزن به چاقي در پيشگيري از بروز بيماري قلبي نقش حياتي دارد.

دكتر “استفان ون هلينگ” از دانشكده پزشكي “امپريال كالج ” در لندن و همكارانش در اين مطالعه نوشتند:” چاقي يك عامل مهم خطر محسوب مي‌شود و در بروز بسياري از بيماري‌هاي مختلف در سراسر جهان نقش دارد.

در جواناني كه عوامل موثر در بروز بيماري قلبي عروقي مانند ازدياد فشارخون، چربي خون يا ديابت را دارند به نظر مي‌رسد چاقي خطر مرگ را بسيار افزايش مي‌دهد.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ‪ ۶‬ژوئن ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪ “Journal of the American College of Cardiology‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …