خانه / اخبار تغذیه / مجله “‪Psychiatry‬ ‪ “American Journal of‬:معالجه با اسيد چرب امگا ‪ ۳‬كه در روغن ماهي يافت مي‌شود در كودكان مبتلا به افسردگي باليني موثر است.

مجله “‪Psychiatry‬ ‪ “American Journal of‬:معالجه با اسيد چرب امگا ‪ ۳‬كه در روغن ماهي يافت مي‌شود در كودكان مبتلا به افسردگي باليني موثر است.

 نتايج چند مطالعه در بزرگسالان مبتلا به افسردگي شديد نشان داده است اسيد چرب امگا ‪ ۳‬مي‌تواند درمان موثر ديگري براي افسردگي باشد.

محققان در اين مطالعه نوشتند، با اين وجود، تاثير اين مكمل در كودكان مبتلا به اختلال افسردگي هنوز شناخته نشده است.

دكتر “آر. اچ. بلميكر” و همكارانش اين آزمايش را بر روي ‪ ۲۸‬كودك شش تا ‪ ۱۲‬ساله مبتلا به افسردگي انجام دادند.

در اين آزمايش برخي از كودكان اسيد چرب امگا ‪ ۳‬و برخي دارونما دريافت كردند.

براي ارزيابي كودكان در آغاز آزمايش و در مدت ‪ ۱۶‬هفته كه اين تحقيق به طول انجاميد، از نمرات استاندارد افسردگي استفاده شد.

‪ ۲۰‬كودك كه دستكم يك ماه در اين تحقيق شركت كردند بررسي شدند.

ميزان افسردگي هفت كودك از ‪ ۱۰‬كودكي كه امگا ‪ ۳‬دريافت كردند بيش از ‪ ۵۰‬درصد كاهش يافت اين در حالي است كه اين كاهش در هيچ يك از كودكاني كه دارونما دريافت مي‌كردند، ديده نشد.

همچنين چهار كودك كه امگا ‪ ۳‬دريافت مي‌كردند از اين بيماري بهبودي يافتند.

به گفته محققان، اين درمان هيچ عوارض جانبي باليني در پي نداشت.

محققان متذكر شدند مكمل اسيد چرب امگا ‪ ۳‬استفاده شده در اين مطالعه “تركيبي از اسيد ‪ eicosapentaenoic‬و ‪ docosahexaenoic‬بود كه بدون نياز به نسخه پزشك در دسترس است.

بلميكر و همكارانش نتيجه گرفتند كه تاثير اسيد چرب امگا ‪ ۳‬بسيار با اهميت است.

به گفته محققان، اين اولين آزمايش از چنين مطالعاتي است كه بر روي كودكان انجام شده است.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ژوئن ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪Psychiatry‬ ‪ “American Journal of‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

مواد غذایی مفید و مضر در تغذیه بیماران اسکیزوفرنی

منابع غنی اسیدهای چرب امگا 3 نظیر ماهی آزاد و کیلکا برای بیماران اسکیزوفرنی مفید …

رژیم غذایی اوکیناوایی چیست؟

رژیم اوکیناوا در درجه اول از سبزیجات سبز و زرد ، سبزیجات ریشه ای ، …