خبرگزاری فرانسه :کوبا موفق به تهیه اولین پادتن تک دودمانی از گیاهان تراریخته موسوم به ‪ plantibody‬و استفاده از آن در ساخت واکسن انسانی هپاتیت شده است.

کوبا موفق به تهیه اولین پادتن تک دودمانی از گیاهان تراریخته موسوم به ‪ plantibody‬و استفاده از آن در ساخت واکسن انسانی هپاتیت شده است.

این پادتن با نام ‪ CB-Hep.1‬از خانواده گیاه تنباکو است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از هاوانا، محققان کوبایی اعلام کردند این پادتن جایگزین پادتنی می‌شود که در فرایند تولید واکسن هپاتیت بی‌در کوبا از موش گرفته می‌شود.

کارلوس بوروتو یک مسئول مرکز مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی کوبا گفت سازمان کنترل کیفیت دارو که زیر نظر وزارت بهداشت عمومی کوبا قرار دارد استفاده از این پادتن تک دودمانی را تایید کرده است.

پادتن ‪ CB-Hep.1‬اولین پادتن تک دودمانی در جهان است که در ساخت واکسن مورد استفاده قرار می‌گیرد و دومین مورد برای مصرف انسانی است. اولین پادتن تک دودمانی در آمریکا برای درمان پوسیدگی دندان تایید شد.

این پادتن در ماه آوریل مورد تایید قرار گرفت و به گفته محققان از آن زمان در تهیه واکسن هپاتیت مورد استفاده قرار گرفته است.

بوروتو گفت تاکنون ‪ ۱۴۵‬میلیون دوز از این واکسن تهیه شده و حتی یک مورد مشکل هم در مصرف آن گزارش نشده است.

تاکنون پادتن‌های مورد استفاده در تهیه واکسن‌های انسانی، از تخمیر سلولهای پستانداران تهیه می‌شد. این شیوه وقت گیر و پرهزینه است که تولید بسیار کمی دارد.

اما شیوه جدید علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها، میزان تولید را افزایش می‌دهد و در نتیج تولید واکسن‌ها آسانتر است.

کوبا چندین طرح در مراحل پیشرفته دارد از جمله یک مورد که از همین گیاه به دست می‌آید و در درمان سرطان کاربرد دارد.

تایید اولین پادتن تک دودمانی ‪ CIGB‬راه را برای بسیاری از کاربردهای بالقوه آن در تولید مولکول‌های مهم در مبارزه با بیماریهای جدی هموار می‌کند.

گیاه توتون مورد استفاده از نوع غیرتجاری است که برگهای ضخیم تری دارد و در محیط بدون خاک می‌روید که این مسئله ایمنی زیستی را تضمین می‌کند.

باراتو گفت شماری از شرکتهای مهم بین‌المللی به دنبال شراکت با کوبا در این طرح هستند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …