میزان تعرفه متخصص داخلی در ایران به مقدار سابق بازگشت

رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: در پی اعتراض جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به سازمان نظام پزشکی در مورد کاهش تعرفه گروه داخلی، شورای عالی این سازمان طی نشستی به این اعتراض رسیدگی و ضمن وارد دانستن آن، تعرفه را به حالت اول بازگرداند.

به گزارش دبیرخانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در پی برگزاری هفدهمین کنگره بین‌المللی جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران و برگزاری انتخابات هیئت مدیره که با حضور دو هزار پزشک داخلی برگزار شد، اعضای هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران طی نشستی با اکثریت آراء ایرج خسرو نیا را برای چهارمین بار به عنوان رئیس هیئت مدیره این جامعه پزشکی انتخاب کردند.
در این نشست همچنین انوش برزگر به عنوان نایب رئیس، امیرحسین بقراطیان به عنوان خزانه‌دار و مصطفی انوری به عنوان دبیر هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران انتخاب شدند.
خسرونیا در مورد برنامه‌های آینده هیئت مدیره جدید گفت: هیئت مدیره جدید جهت بهتر نمودن وضعیت پزشکان و رعایت حقوق ایشان اهداف جدیدی را دنبال خواهند کرد و اعضای هیئت مدیره جدید امیدوارند بتوانند متخصصان داخلی ایران را از نظر علمی و صنفی به جایگاه اولیه خود که همان طب مادر است بازگردانند.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …