خانه / اخبار پرستاری / مرگ و مير مادران و نوزادان تاجيک**((در شهر دوشنبه تا 35 درصد زنان آبستن در منازل خود زايمان می کنند ))

مرگ و مير مادران و نوزادان تاجيک**((در شهر دوشنبه تا 35 درصد زنان آبستن در منازل خود زايمان می کنند ))

سازمانهای بين المللی و کارشناسان تاجيک از افزايش مرگ و مير مادران و نوزادان در تاجيکستان ، اظهار نگرانی کرده اند. طبق آماردولت تاجيکستان در سال های گذشته موارد مرگ و مير نوزادان در مقايسه با سالهای پيش 5 درصد افزايش يافته است.

کارشناسان گفته اند که دولت تاجيکستان در اين زمينه اطلاع دقيق انتشار نمی کند و آمار اصلی در مورد نوزادان مرده در تاجيکستان بمراتب زيادتر است.
طبق اطلاع منابع رسمی اخيرا دولت تاجيکستان در يک جلسه خود با شرکت مسئولين وزارت بهداشت اين کشور، کارشناسان و نمايندگان سازمانهای بين المللی، ميزان مرگ و مير در ميان زنان آبستن و کودکان نوزاد را بررسی کرده است. در سال 2002 ميلادی نيز در تاجيکستان افزايش مرگ و مير زنان آبستن و کودکان نوزاد مشاهده شده است.

به گفته يوگنيا نذرالله يوا، رئيس پژوهشگاه مسائل امراض زنان و قابلگی، حالا در تاجيکستان در قياس با زمان شوروی سابق موارد مرگ و مير زنان آبستن و کودکان نوزاد بمراتب افزوده است.

به اعتقاد خانم نذرالله يوا به دليل مشکلات اقتصادی، کمبود وسائل ويژه نقليه و مخابراتی در نواحی مختلف، تا 90 درصد زنان در اين مناطق به هنگام زايمان به زايشگاهها مراجعه نمی کنند:

“در شهر دوشنبه تا 35 درصد زنان آبستن در منازل خود زايمان می کنند که اين امر يکی از عوامل افزايش موارد مرگ و مير مادران و نوزادان شده است. در سال 2002 در پايتخت تاجيکستان چند مورد مرگ زنان آبستن به هنگام زايمان در خانه های خود مشاهده شده است.”

خانم نذر الله يوا افزود که طبق آمار رسمی در سال گذشته ميلادی از هر هزار کودک نوزاد در تاجيکستان حدود 20 کودک مرده است و در سال 2002 اين رقم تا 5 درصد افزايش يافته است.

به عنوان قياس خانم نذر الله وا گفت ارقام مشابه در بريتانيا و فرانسه، کشورهای پيشرفته اروپايی معادل 5 و 4.5 می باشد. يوگنيا نذر الله يوا افزود که به علت مشکلات اقتصادی بيشتر پدر و مادران به هنگام تولد و يا فوت کودکان آنها را ثبت نام نمی کنند. زيرا نام نويس کردن کودکان نوزاد و يا در مورد فوت آنها معادل 2 دلار آمريکايی ارزش ثبت نام تقاضا می شود. اين در حالی است که ميزان حقوق حداقل در تاجيکستان معادل 1 دلار آمريکايی می باشد.

صابر قربانوف، يک مسئول «يونيسف» يا صندوق حمايت کودکان سازمان ملل متحد در تاجيکستان می گويد طبق تحقيقاتی که آنان انجام داده اند، در سال 2002 ميلادی ميزان مرگ و مير نوزادان در تاجيکستان حدود 30 در هر هزار کودک بوده است، ولی اين رقم نيز کامل نيست و احتمال می رود که تعداد واقعی کودکان مرده بمراتب زيادتر باشد.

به اعتقاد آقای قربانوف بيشتر کودکان نوزاد در پی مبتلا شدن به بيماری های مختلف مسری جان خود را از دست می دهند.

در حال حاضر سازمانهای امدادی در حل اين مشکل به دولت تاجيکستان کمکهای مالی و فنی ارائه می کنند. ولی به اعتقاد برخی از کارشناسان تاجيک در امور بهداشتی، استفاده غيرمؤثر از اين کمکها مشاهده می شود. اين کارشناسان می گويند که دولت تاجيکستان را ضرور است در رفع اين مشکل برنامه ويژه ای تهيه و هزينه اجرای سريع آن را تامين کند.

همچنین بررسی کنید

سرطان پستان

سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطانها در بین زنان می باشد و تعداد مبتلایان …

در دوران بارداری اسپری و حالت دهنده مو مصرف نکنید

نتایج بررسی های صورت گرفته شنان داده است که استفاده از محصولات حالت دهنده مو …