خانه / اخبار دانشگاه ها / وضعيت ايمني مراكز پزشكي و بيمارستانهاي كردستان متوسط يا ضعيف است

وضعيت ايمني مراكز پزشكي و بيمارستانهاي كردستان متوسط يا ضعيف است

بر اساس تحقيقي كه توسط يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان انجام شده، وضعيت ايمني مراكز پزشكي و بيمارستانهاي اين استان متوسط يا ضعيف ارزيابي شده است.

اين تحقيق توسط ” محمد فتحي ” كارشناس ارشد پرستاري و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از طريق مشاهده، مصاحبه و بررسي سوابق آماري انجام شده است.

در راستاي اجراي اين طرح، پرسشنامه‌اي مشتمل بر ‪ ۱۶۷‬سوال در مورد مديريت، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، اطاق عمل، بهداشت محيط، آزمايشگاه، راديولوژي، پرستاري، تغذيه و رختشويخانه تهيه و داده‌هاي آماري مورد تحليل قرار گرفت.

نتايج بدست آمده از تحليل داده‌هاي آماري جمع‌آوري شده نشان مي‌دهد كه فقط در ‪ ۱۰‬درصد واحدها كميته ايمني وجود دارد و در هيچ يك از واحدها دستورالعمل خاصي براي طبقه بندي و تخليه بيماران هنگام بروز حوادث پيش بيني نشده موجود نيست.

همچنين در ‪ ۶۰‬درصد واحدها مقررات و آيين نامه مدوني پيرامون نگهداري ساختمان وجود نداشته و در ‪ ۷۰‬درصد موارد وسايل و تجهيزات مكانيكي فاقد پرونده مي‌باشد.

اجراي اين طرح تحقيقاتي مشخص كرد كه كابلهاي سيستم برق مقاوم در مقابل حريق در ‪ ۶۰‬درصد واحدها موجود نبوده، نقشه‌هاي مربوط به سيستم برق در دسترس نبوده و ‪ ۶۰‬درصد پريزهاي برق بخش كودكان فاقد پوشش پلاستيكي هستند.

همچنين مشخص گرديد كه فقط ‪ ۳۰‬درصد واحدها داراي دستگاه اتوكلاو مخصوص استريل نمودن زباله‌هاي عفوني آزمايشگاه وجود دارد.

همچنین بررسی کنید

هسته‌هاي گزينش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ایران آمادگي خود را برای استخدام 20 هزار پرستاراعلام كردند

اعلام آمادگي هسته‌هاي گزينش وزارت بهداشت ایران براي استخدام 20 هزار پرستار در پي انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 1389 در51 رشته و24 شهر برگزار می شود

رقابت 49 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …