خانه / اخبار پرستاری / خبرهاي خوش تازه براي پرستاران

خبرهاي خوش تازه براي پرستاران

معاون اجتماعي سازمان نظام پرستاري كشور از استخدام 14 هزار پرستار شركتي در وزارت بهداشت، افزايش 6 برابري حق نوبت كاري و افزايش فواق العاده سختي كار و شمول مزاياي سختي كار براي همه پرستاران كشور خبر داد.

محمد شريفي مقدم ، افزود: در پي دستورات اكيد رئيس جمهوري براي رفع مشكلات پرستاران، اعضاي شوراي عالي نظام پرستاري روز گذشته جلسه‌اي را با داوودي، معاون اول رئيس جمهوري و باقري لنكراني وزير بهداشت داشتند كه تصميمات بسياري خوبي براي رفع مشكلات پرستاران در اين جلسه اتخاذ شد.
وي افزود: قرار شد حق فوق العاده سختي شرايط محيط كار پرستاران كه تاكنون بين 25 تا 65 درصد حقوق آنان بود حدود 35 درصد براي همه افزايش يابد به طوري كه همه پرستاران بين 65 تا 100 درصد حقوق خود را به عنوان فوق العاده سختي شرايط محيط كار دريافت كنند.
شريقي مقدم اضافه كرد: علاوه بر آن حق فوق العاده نوبت كاري پرستاران كه تاكنون به طور متوسط حدود 6 هزار تومان براي پرستاران بود به حداقل 28 هزار تومان و حداكثر 50 هزار تومان ، يعني حدود 5 تا 6 برابر افزايش يابد.
معاون سازمان نظام پرستاري گفت: در اين جلسه همچنين با توجه به تاكيدات آقاي احمدي نژاد در جلسه دو هفته گذشته كه با اعضاي شوراي عالي نظام پرستاري داشت، قرار شد طرح ارتقاي مسير شغلي پرستاري هر چه زودتر براي همه پرستاران اجرا شود.
شريقي مقدم افزود: يكي از مهمترين تصميم‌هايي كه در جلسه ديروز اتخاذ شد،حذف كامل اشتغال پرستاران شركتي در بيمارستانهاي دولتي بود و قرار شد هر چه زودتر 14 هزار پرستار شركتي كشور به صورت پيماني به استخدام بيمارستانها و دانشگاههاي علوم پزشكي درآيند تا مشكل امنيت شغلي، حقوق و مزايا، بيمه و اجحافهايي كه به اين پرستاران شركتي مي‌شد به طور كلي بر طرف شود.
وي ادامه داد: بر اساس تصميماتي كه در جلسه ديروز اتخاذ شد از اين پس پرستاران شاغل در بخش خصوصي نيز شامل مزاياي سخت و زيان آور بودن اين حرفه مي‌شوند و معاون اول رئيس جمهوري نيز در اين جلسه با اعلام اين مطلب كه آقاي احمدي نژاد حساسيت ويژه‌اي نسبت به احقاق حقوق پرستاران دارد بر اجرايي شدن هر چه زودتر اين تصميمات تاكيد كرد.
وي گفت:‌ وزير بهداشت نيز در اين جلسه گفت با توجه به تاكيدات رئيس جمهوري و در اختيار قرار گرفتن منابع مالي لازم براي اجراي اين تصميمات هر چه زودتر شاهد اجرايي شدن اين تصميمات خواهيم بود زيرا در دولت جديد عزم جدي براي رفع مشكلات پرستاران وجود دارد.

همچنین بررسی کنید

قانون كاهش ساعات كار پرستاران در گيرودار تصميمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترك رياست جمهوري ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاري براي تعيين تكليف نهايي …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوين تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …