در نشریه تغذیه ورژیم غذایی (‪ (and Dietetics journal of Human Nutrition‬چاپ شده : تحقیقات تازه نشان می‌دهد که مردها ممکن است راحت تر از زن‌ها وزن کم کنند.

مردها راحت تر از زن‌ها وزن کم می‌کنند ‪۸۴/۰۷/۰۲‬

تحقیقات تازه نشان می‌دهد که مردها ممکن است راحت تر از زن‌ها وزن کم کنند.

،تحقیقاتی که توسط یک مرکز خصوصی کاهش وزن،”اسلیمینگ ورلد”،انجام شده و نتایج آن در یک نشریه تغذیه ورژیم غذایی (‪ (and Dietetics journal of Human Nutrition‬چاپ شده است نشان می دهد، ‪ ۹۱‬درصد مردانی که در این مطالعه شرکت کردند ظرف ‪ ۱۲‬هفته ‪ ۵‬درصد وزن کم کردند.

در مطالعه قبلی که توسط این گروه انجام شد، تنها ‪ ۵۳‬درصد از زن‌ها در مدت مشابه اینقدر وزن کم کرده بودند.

داده‌ها همچنین نشان داد که پس از ‪ ۱۲‬هفته، میانگین کاهش وزن برای زن ها ‪ ۱۵‬پوند و برای مردها ‪ ۲۳/۵‬پوند بود. هر پوند تقریبا ‪ ۴۵۴‬گرم است.

درحال حاضر تعداد مردانی که در بریتانیا اضافه وزن دارند (‪ ۶۶‬درصد) از زن‌ها (‪ ۵۷‬درصد) بیشتر است.

گروه “اسلیمینگ ورلد” که یک موسسه کمک به کاهش وزن است در این مطالعه میزان شرکت ‪ ۱۲۵‬عضو مرد در جلسات کاهش وزن و تغییر وزن آنها را زیر نظر گرفت.

از میان کسانی که ‪ ۱۲‬هفته بود به عضویت درآمده بودند ‪ ۹۱‬درصد به میزان ‪ ۵‬درصد وزن کردند.

در میان کسانی که حداقل ‪ ۲۴‬هفته از عضویت آنها می‌گذشت،‪ ۶۹‬درصد به اندازه ‪ ۱۰‬درصد وزن کم کردند و ‪ ۳۱‬درصد بقیه به کاهش وزنی ‪ ۵‬درصدی نائل آمدند.

دکتر ژاکی لاوین، متخصص تغذیه در این موسسه، گفت که چند دلیل بالقوه می تواند برای این موضوع که چرا مردها در کاهش وزن موفق تر هستند وجود داشته باشد.

یک دلیل کلیدی این است که حجم عضلات مردها معمولا بیشتر از زن هاست، و بنابراین سریع تر انرژی می‌سوزانند.

با این حال دکتر لاوین گفت که زن‌هایی که در مراکز کاهش وزن ثبت نام می کنند اغلب رژیم های غذایی مختلف را در طول دوره‌ای طولانی امتحان کرده اند و نسبت به بخت موفقیت خود تا حدودی بدبین هستند.

در مقابل مردها اغلب از چنین سابقه ای در گرفتن رژیم غذایی برخوردار نیستند و برای پیگیری دستورات از خود اشتیاق و انگیزه بیشتری نشان می دهند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …