خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / کنفرانس آنفلوانزای مرغی خواستار تشکيل نهادی ضربتی شد

کنفرانس آنفلوانزای مرغی خواستار تشکيل نهادی ضربتی شد

در يک گردهمايی بين المللی با شرکت کارشناسان از سراسر جهان گفته شده است که جهان هنوز هم آماده مقابله با شيوع آنفلوانزای مرغی نيست.

اين گردهمايی خواستار تاسيس نهادی جهانی شده است تا در صورت بروز اپيدمی نوع مهلک آنفلوانزای مرغی در ميان انسان ها، به طور ضربتی با آن مقابله کند.

چنين نهادی شامل مقامات و محققانی از سازمان جهانی بهداشت و ديگر سازمان های بين المللی مرتبط با بهداشت جانواران و بيماری های واگيردار خواهد بود.

برگزارکنندگان اين کنفرانس بين المللی، که در پاريس برگزار شده است، به هيئت های شرکت کننده گفتند که با اين که تلاش برای رديابی و نظارت بر آلودگی طيور و پرندگان وحشی به ويروس مهلک “اچ پنج ان يک”(H5N1) افزايش داشته، آلودگی به اين نوع آنفلوانزای مرغی در ميان انسان ها با سرعتی دو برابر سال گذشته در حال گسترش است.

آنها همچنين گفتند دولت ها سخت در اشتباهند اگر تصور می کنند که چون وجوه زيادی به اين موضوع تخصيص يافته است جهان آمادگی مقابله با گسترش آن را دارد.

برگزارکنندگان کنفرانس پاريس گفتند که محور اين گردهمايی – که از روز پنجشنبه (29 ژوئن) کار خود را آغاز کرده – بررسی انواع درمان ها، راه های جلوگيری و مديريت حوادث در ارتباط با آلودگی به ويروس “اچ پنج ان يک” است.

بيش از دويست کارشناس در زمينه های مختلف آنفلوانزای مرغی در اين کنفرانس، که گفته می شود اولين گردهمايی بين المللی در ارتباط با بروز اين بيماری در ميان انسان هاست، شرکت دارند.

يکی از دانشمندان حاضر در کنفرانس پاريس گفت که آنفلوانزای مرغی شبيه به بيماری ايدز است اما بسيار مهلک تر و کنترل آن مشکل تر است.

بنابر پيشنهاد برگزارکنندگان گردهمايی پاريس کار يک نهاد ضربتی، رديابی سريع آلودگی ها و ترتيب دادن اقدامات لازم برای مبارزه با گسترش آنفلوانزای مرغی خواهد بود.

اما مقامات سازمان جهانی بهداشت حاضر در اين جلسه گفته اند که اين سازمان به خوبی می تواند اين وظيفه را انجام دهد چون به عنوان يک سازمان بی طرف قادر است به بسياری از کشورهايی که در آن شيوع آنفلوانزای مرغی ديده شده است، دسترسی داشته باشد.

آنها گفتند که ضمانتی وجود ندارد که نهادی ديگر بتواند از همين امکانات بهره مند باشد و همين موضوع می تواند توانايی آن را برای واکنش به اپيدمی های پی در پی را تضعيف کند.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …