پیشگیری از مصرف سیگار باید در دوره دبیرستان و قبل از آن شروع شود

تحقیق انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز نشان می‌دهد که پیشگیری از مصرف سیگار باید در دوره دبیرستان و قبل از آن شروع شود. تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که شروع زودهنگام مصرف سیگار مهمترین عامل تعیین‌کننده مدت زمان مصرف،مقدارمصرف روزانه و احتمال وابستگی به نیکوتین می‌باشد.

در این تحقیق یکهزار و ‪ ۱۳۲‬دانش‌آموز سال دوم دبیرستان در دامنه سنی ‪۱۴‬ تا ‪ ۱۹‬سال دو بار با فاصله زمانی هشت ماه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در طول هشت ماه زمان انجام تحقیق ‪ ۱۱/۴‬درصد از غیر سیگاری‌ها به مرحله “سیگار آزموده” و ‪ ۱۴/۴۷‬درصد از مرحله “سیگارآزموده” به مرحله ” سیگاری معمول” منتقل شده بودند.

بر اساس یافته‌های تحقیق همچنین برای انتقال از مرحله “غیرسیگاری” به مرحله “سیگارآزموده” ، داشتن دوستان نزدیک سیگاری و شرکت در جمع گروه‌های سیگاری “پیشگوکننده” بودند.

ارتباط مصرف سیگار با سرطان ریه ، بیماریهای مزمن ریوی و قلب و عروق بخوبی مشخص شده است.

سن شروع مصرف سیگار یکی ازمهمترین عوامل تعیین‌کننده احتمال وابستگی به دخانیات ، احتمال ترک سیگار و خطر پیامدهای ناخواسته سلامتی است.

به همین خاطر بیشتر کشورهای پیشرفته تلاش‌های جدی برای کاهش میزان مصرف سیگار در میان نوجوانان را شروع کرده‌اند.

بسیاری از محققان مصرف سیگار در نوجوانان را به عنوان پیشرفت در یک سری مراحل در نظر می‌گیرند و صدها مطالعه انجام شده تا این فرآیند را به صورت مراحلی در آورند که بتوان پیشگیری اولیه و ثانویه را در آن گنجاند.

علت واحدی برای شروع استعمال سیگار در نوجوانان وجود ندارد ، بلکه مصرف سیگار رفتار پیچیده‌ای است که با عوامل روانی اجتماعی ، بیوشیمیایی و اقتصادی سیاسی در ارتباط است.

مطالعات متعدد نشان می‌دهد که مصرف‌سیگار در نوجوانان با وجود فرد سیگاری در خانواده به ویژه پدر ، مصرف سیگار در دوستان نزدیک ، سطح اجتماعی اقتصادی والدین و مدرسه ارتباط دارد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …