احکام تعداد دیگری از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورایران تایید شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی احکام جداگانه‌ای از سوی کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کورش ساکی به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام، علیرضا دلاوری ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان، منصور سلطانزاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز، قاسمعلی خراسانی ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، احمد‌علی خلیلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مراد هاشم زهی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منصوب شدند.
بر اساس مصوبه شورای عالی اداری روسای محترم دانشگاه‌ها به عنوان قائم مقام وزیر در استان مربوطه هستند.

همچنین بررسی کنید

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید

دکتر علی ربانی بعنوان رییس مرکز طبی کودکان منصوب شد