خانه / بهداشت عمومي / خواب خوب، ‘رمز عمر طولانی تر’

خواب خوب، ‘رمز عمر طولانی تر’

دانشمندان تصور می کنند رمز عمر طولانی تر زن ها نسبت به مردها را کشف کرده اند و آن کيفيت بهتر خواب در زن هاست.

گروهی از دانشمندان در آمريکا دريافته اند که زن ها از خوب بهتری نسبت به مردها برخوردارند.

زن ها همچنين کمتر از مردها از عوارض کم خوابی يا بی خوابی رنج می برند.

محققان دانشگاه ايالتی پنسيلوانيا پی بردند که کم خوابی می تواند بر ميزان ترشح هورمون های بدن تاثير بگذارد و به توليد مواد شيميايی مضر منجر شود

دکتر “الکساندر وونتزاس” سرپرست گروه پژوهشگران دانشگاه پنسيلوانيا معتقد است که عادت های خواب زنان به گونه ای شکل گرفته است که به آنها کمک کند بر مشکل نوزادان گريان و شب های پرمزاحمت فائق آيند.

او گفت به اين ترتيب تصور می کند که می توان علت اين قضيه را که چرا زنان به طور متوسط چندين سال بيش از مردان عمر می کنند توضيح داد.

دانشمندان طی آزمايش های خود تاثير دو ساعت کم خوابی در شب را بر 25 مرد و زن 20 تا 30 ساله مطالعه کردند. افراد مورد مطالعه پس از يک هفته خواب آلودتر شدند و در تست های هوشياری، ضعيف تر از معمول عمل کردند.

براثر کم خوابی، ميزان يک نوع ماده شيميايی به نام “سايتوکينز”، که سبب ايجاد التهاب می شود، در بدن هر دو جنس افزايش يافت، اما افزايش ماده ديگری به نام “آلفا، عامل مرگ سلول های غددی”، (تی ان اف-آلفا) که می تواند به چاقی مفرط يا ديابت دامن بزند، تنها در مردها مشاهده شد.

دکتر وونتزاس گفت: “زن ها بهتر می خوابند، بنابراين آيا اين می تواند يکی از علل عمر طولانی تر آنها باشد؟”

وی افزود: “افزايش ميزان “تی ان اف-آلفا”، مردان را به خاطر کم خوابی در معرض خطرات جسمانی بيشتری قرار می دهد.”

پژوهش نشان داد که زن ها شبانه 70 دقيقه به خواب عميق فرو می روند اما اين ميزان برای مردها تنها 40 دقيقه است.

در بريتانيا، متوسط عمر برای زن ها 81 سال و برای مردها 75 سال است.

دکتر وونتزاس گفت اگر مردها بتوانند از عادات خوابی زن ها برخوردار شوند، شايد بتوان شکاف موجود در طول عمر را پر کرد.

ساعت بدن

“نيل استنلی” ، از “واحد پژوهشی داروشناسی روانی انسان” در دانشگاه “ساری” (Surrey ) به بی بی سی گفت که نتيجه گيری های کلی درباره تاثير خواب دشوار است، زيرا عادات خواب در هر فرد متفاوت است.
اما وی افزود: “می دانيم که خواب خوب بر سلامتی انسان تاثير اساسی دارد. اين برداشت که خواب، انسان را در حالتی انفعالی و ناهشيار قرار می دهد غلط است. بدن موقع خواب، کارهای خارق العاده زيادی انجام می دهد.”

آقای استنلی گفت که بدن انسان بر يک ضرباهنگ منظم تکيه دارد. برای مثال، توليد بسياری از هورمون ها با ساعت 24 ساعته بدن ارتباط تنگاتنگ دارد.

به همين دليل گفته می شود که تغيير مرتب ساعات کاری احتمالا تاثيری منفی بر سلامتی فرد دارد، زيرا نظم طبيعی بدن را مختل می کند.

دکتر استنلی گفت: “با اين کار خلاف طبيعت رفتار کرده ايم و اگر چنين کنيم، مجبور به پرداخت هزينه ای خواهيم بود.”

نتيجه اين تحقيق در نشريه “شيمی و صنعت” به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …