خانه / اخبار اجتماعي / نماينده صندوق جمعيت ملل متحد در ايران:سن اميد به زندگي در ايران به 72 سال افزايش يافت

نماينده صندوق جمعيت ملل متحد در ايران:سن اميد به زندگي در ايران به 72 سال افزايش يافت

نماينده صندوق جمعيت ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران گفت: كاهش سن باروري و مرگ و مير مادران و افزايش سن اميد به زندگي ايرانيان به 72 سال نشانه تعهد ايران در اجراي برنامه هاي بهداشت باروري است.

 محمد عبدالاحد امروز در مراسم روز جهاني جمعيت در سالن كتابخانه مركزي دانشگاه تهران افزود: موضوع روز جهاني سال 2006 «نسل جوان» است. معناي اين كلمه ممكن است كه از جامعه‌اي به جامعه ديگري براساس تعاريف سياسي، اقتصادي و فرهنگي تفاوت نمايد از طرف ديگر، طبق تعريف سازمان ملل، نسل جوان و يا نوجوانان و جوانان در گروه سني 24 – 10 سال قرار دارند.
وي ادامه داد: جوانان سرشار از فكرهاي جديد، بلند پروازيها و اشتياق به توسعه جوامع خود، از بين بردن فقر و مبارزه و درمان بيماريها از قبيل بيماري عالم‌گير ايدز هستند آنها اميد براي آينده‌اي بهتر براي همگان هستند.
عبدالاحد افزود: امروز ميليونها انسان فقير، بي‌سواد يا مبتلا به ايدز هستند آمارها نشان مي‌دهند، در كشورهاي در حال پيشرفت يك جوان از هر چهار جوان در فقر شديد به سر مي‌برد و 153 ميليون نفر قادر به خواندن نيستند، 6 هزار جوان همه روزه به ويروس ايدز مبتلا مي‌شوند يك تولد از هر 10تولد در سراسر جهان از يك مادر در سنين نوجواني است و مشكلات ناشي از حاملگي و زايمان دليل اصلي مرگ مادران جوان است.
وي اضافه كرد: وضعيت جوانان چالشهايي را براي شناخت اهداف توسعه كه توسط رهبران جهان در ملاقات سران در سال 2000 به منظور كاهش فقر و گرسنگي، دستيابي به آموزش ابتدايي و بهبود بهداشت و وضعيت زندگي انسانها مطرح شد را پيش رو مي‌گذارد.
وي گفت: در ايران، وضعيت جوانان مشابه ديگر كشورهاي در حال توسعه است. افزايش نرخ باروري در دهه 80 منجر به توليد گروه بزرگي متشكل از 18 ميليون مرد و زن جوان شده است با اين تغيير جمعيتي، باروري به سطح جايگزيني 1/2 كودك در هر زن رسيده است.
وي افزود: در پانزده سال گذشته، كاهش باروري با كاهش درصد مرگ و مير كودكان از 52 در هر هزار تولد زنده به 28 مورد، مرگ و مير مادران از سطح 91 در هر صد هزار تولد به 37 شده است.
وي گفت: سن اميد به زندگي به 72 اسال براي هر دو جنس افزايش يافته است. دستاوردهاي مشابهي در زمينه آموزش به طور مثال، نرخ با سوادي در ميان مردان و زنان بين سنين 15 تا 24 سال و نرخ ثبت نام در مدارس ابتدايي تقريبا در سراسر جهان مشابه است.
عبد الاحد افزود:‌موفقيتهاي ايران در زمينه جمعيت و بهداشت باروري مثال بارزي است از اينكه چگونه تعهدات سياسي مي‌تواند دريايي از تغييرات در توسعه در مدت زمان كوتاهي به دنبال داشته باشد، پذيرفتن برنامه‌هاي جمعيت توسط دولتمردان و رهبران مذهبي نيروي پيش برنده‌اي در تجهيز جامعه، تخصيص منابع و غلبه بر موانع اجتماعي و فرهنگي در زمينه بهداشت باروري و تنظيم خانواده بوده است
تعهدات سياسي كاملا در تغييرات اساسي در زمينه سياستهاي جمعيتي، ادغام مسائل جمعيتي در برنامه‌ريزي‌ها توسعه و اجراي برنامه‌هاي حساب شده بهداشت باروري در سطح ملي قابل مشاهده است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …