خانه / اخبار اجتماعي / كوفي عنان:جوانان براي تحول جهان منابع كافي ندارند

كوفي عنان:جوانان براي تحول جهان منابع كافي ندارند

دبير كل سازمان ملل متحد گفت: جوانان مي توانند با تصميمات خود دور نماي نسلهاي آينده جهان را متحول كنند اما به علت نداشتن سرمايه، آموزش و اطلاعات كافي توانايي آنان را گرفته است و تامين اين منابع وظيفه دولتهاست.

 كوفي عنان، در پيامي به مناسبت روز جهاني جمعيت افزود: امروزه تقريبا سن نيمي ازجمعيت جهان يعني بيش از 3 ميليارد نفر پايين تر از 25 سال است آنان نمايندگان بزرگترين جماعت جوانان در تاريخ بشري هستند و بسياري از آنان با آينده اي مايوسانه مواجهند.
وي ادامه داد: زندگي جوانان بدون در نظر گرفتن اينكه كجا متولد شده‌ اند، تحت تاثير نيروهايي كه خارج از كنترل آنان است يعني فقر، جنايت، نبود آموزش و تعليم مناسب، فرصتهاي استخدامي نامتعارف، دسترسي نابرابر به خدمات بهداشتي است با اين حال مردان و زنان جوان امروز از زندگي همتايان خود در سراسر جهان آگاهند و به همين دليل بسياري از آنان خواستار تلاش براي كاهش شكاف ميان ثروتمندان و فقرا هستند و اقداماتي را براي افزايش فرصتها براي همه طلب مي‌كنند.
عنان در اين پيام افزود: نياز روشني براي پاسخ به اين درخواست آنان وجود دارد با اين همه رفع نيارهاي جوانان فقط تعهد اخلاقي نيست بلكه نياز اقتصادي ضروري است، مطالعه بعد از مطالعه منافع آن رابراي جوانان و جوامعشان نشان داده است يعني سرمايه گذاري در آموزش، بهداشت باروري، مهارتها و فرصت هاي شغلي براي جوانان و بازده چنين سرمايه گذاري هايي به ويژه براي دختران بسيار عظيم است دختران جوان سالم آموزش ديده و مطلع بهتر آماده‌اند در جامعه خود مشاركت داشته باشند و به زندگي در جوامع خود كمك كنند.
وي اضافه كرد:خدمات و اطلاعات بهداشت باروري و جنسي داراي اهميت ويژه‌اند كه ستون توانمندسازي جوان بوده و غالبا ناديده گرفته مي شوند. ارائه آنها مردان و زنان جوان را قادر مي سازد تصميمهاي مسئولانه و آگاهانه در مسير حمايت از خودشان بگيرند كه مي‌تواند در راستاي مبارزه عليه بيماري ايدز كمك و به آنان اجازه دهد تصميمات بهتر براي آغاز زندگي خانوادگي بگيرند.
عنان در پيام خود اضافه كرد: تصميماتي كه جوانان اتخاذ مي‌كنند جهان و دورنماي نسلهاي آتي را متحول مي سازد اما عدم سرمايه گذاري كافي براي جوانان به معني اين است كه آنان غالبا فاقد منابع، آموزش و اطلاعات براي اقدامات باشند. دولتها بايد حتما رهبري براي حل اين معضل را به دست گيرند. اما همين ما يعني سياستگذاران، نقش آفرينان جامعه مدني و شهروندان عادي بايد به هر مقدار چه كم و چه زياد براي حل اين معضل كمك نماييم.
وي گفت: در اين روز جهاني جمعيت اجازه دهيد همگي ما در تصميم خود براي ارتقاي حقوق بشر و رفاه جوانان تجديد عهد نموده و با جوانان براي ايجاد جهاني بهتر براي همگان همكاري كنيم.

همچنین بررسی کنید

نداشتن فعالیت بدنی در کودکی موجب مرگ زودرس در بزرگسالی می شود

یک گزارش که در پارلمان انگلیس ارائه شد هشدار می دهد که نداشتن فعالیت بدنی …

یک میلیون کودک در هر سال به بیماری سل مبتلا می شوند

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که سالی یک …