خانه / اخبار مامایی / ‬مجله “Obstetrics and Gynecology‬: زايمان طبيعي براي زناني كه پيش از آن چندين سزارين داشته‌اند پرخطر از زناني نيست كه تنها يك عمل سزارين انجام داده‌اند.

‬مجله “Obstetrics and Gynecology‬: زايمان طبيعي براي زناني كه پيش از آن چندين سزارين داشته‌اند پرخطر از زناني نيست كه تنها يك عمل سزارين انجام داده‌اند.

به گفته محققان، زايمان طبيعي براي زناني كه پيش از آن چندين سزارين داشته‌اند پرخطر از زناني نيست كه تنها يك عمل سزارين انجام داده‌اند.

 دكتر “ورن ال. كاتز” از مركز “ژنتيك و طب مادر و جنين ” در يوجين واقع در “اورگون” مي‌گويد وضع هر زن خاص خود است و توصيه‌ها بايد براي هر فرد منحصر به او باشد.

دكتر “مارك بي.لاندن” از دانشكده پزشكي و بهداشت عمومي دانشگاه ايالتي “اوهايو” در اين بررسي اطلاعات زناني را كه پس از يك يا چند مورد سزارين زايمان طبيعي داشتند، مطالعه كردند.

در اين مطالعه در ‪ ۹‬زن از ‪ ۹۷۵‬زني كه پيش از زايمان طبيعي خود چند مورد سزارين داشتند و در ‪ ۱۱۵‬زن از ‪ ۱۶‬هزار ‪ ۹۱۵‬زني كه پيش از آن تنها يك سزارين داشتند عارضه پارگي رحم كه عارضه جدي وضع حمل است مشاهده شد كه اين تفاوت از لحاظ آماري قابل توجه نبود.

در جمع ميزان جراحت‌ها و عوارض پس از زايمان در زناني كه چند سزارين داشتند بطور چشمگيري افزايش داشت.

با اين وجود خطري كه اين زنان براي انجام زايمان طبيعي پيش رو دارند اندك است و محققان نتيجه گرفتند كه زنان پس از چند سزارين مي‌توانند گزينه زايمان طبيعي داشته باشند.

دكتر كاتز افزود: ديدگاه نسبت به سزارين تغيير كرده است بطوري كه متخصصان زنان ديگر سزارين را پيچيده و بغرنج نمي‌دانند و آن را راهي براي حفظ سلامت مادر و نوزاد تلقي مي‌كنند.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ژوئيه ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله
“‪ “Obstetrics and Gynecology‬بخوانيد

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …