‬مجله “Obstetrics and Gynecology‬: زایمان طبیعی برای زنانی که پیش از آن چندین سزارین داشته‌اند پرخطر از زنانی نیست که تنها یک عمل سزارین انجام داده‌اند.

به گفته محققان، زایمان طبیعی برای زنانی که پیش از آن چندین سزارین داشته‌اند پرخطر از زنانی نیست که تنها یک عمل سزارین انجام داده‌اند.

 دکتر “ورن ال. کاتز” از مرکز “ژنتیک و طب مادر و جنین ” در یوجین واقع در “اورگون” می‌گوید وضع هر زن خاص خود است و توصیه‌ها باید برای هر فرد منحصر به او باشد.

دکتر “مارک بی.لاندن” از دانشکده پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه ایالتی “اوهایو” در این بررسی اطلاعات زنانی را که پس از یک یا چند مورد سزارین زایمان طبیعی داشتند، مطالعه کردند.

در این مطالعه در ‪ ۹‬زن از ‪ ۹۷۵‬زنی که پیش از زایمان طبیعی خود چند مورد سزارین داشتند و در ‪ ۱۱۵‬زن از ‪ ۱۶‬هزار ‪ ۹۱۵‬زنی که پیش از آن تنها یک سزارین داشتند عارضه پارگی رحم که عارضه جدی وضع حمل است مشاهده شد که این تفاوت از لحاظ آماری قابل توجه نبود.

در جمع میزان جراحت‌ها و عوارض پس از زایمان در زنانی که چند سزارین داشتند بطور چشمگیری افزایش داشت.

با این وجود خطری که این زنان برای انجام زایمان طبیعی پیش رو دارند اندک است و محققان نتیجه گرفتند که زنان پس از چند سزارین می‌توانند گزینه زایمان طبیعی داشته باشند.

دکتر کاتز افزود: دیدگاه نسبت به سزارین تغییر کرده است بطوری که متخصصان زنان دیگر سزارین را پیچیده و بغرنج نمی‌دانند و آن را راهی برای حفظ سلامت مادر و نوزاد تلقی می‌کنند.

مشروح این مطالعه را می‌توانید در شماره ژوئیه ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله
“‪ “Obstetrics and Gynecology‬بخوانید

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی ۱۸ در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود ۳-۲ درصد …