خانه / اخبار اجتماعي / بهزيستي ایران از يك سازمان اجرايي به يك نهاد نظارتي تبديل مي‌شود

بهزيستي ایران از يك سازمان اجرايي به يك نهاد نظارتي تبديل مي‌شود

مشاور رئيس سازمان بهزيستي گفت: رويكرد جديد سازمان بهزيستي اين است كه با واگذاري فعاليتهاي اجرايي خود به بخش خصوصي، اين سازمان صرفاً به سياستگذاري و نظارت بپردازد

سيدحسين خادم‌حسيني در آستانه هفته بهزيستي ، افزود: با فعاليتهايي كه از گذشته در سازمان بهزيستي انجام شده است اين سازمان دومين دستگاه اجرايي كشور از نظر واگذاري مسئوليتهاي اجرايي به بخش خصوصي است و البته اين رويكرد از اين پس با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود.
وي گفت: تلاش بهزيستي اين است كه حداقل تصدي‌گري را داشته باشد و فقط در موارد ضروري مانند خدمت رساني به برخي از آسيب ديدگان اجتماعي وارد عرصه اجرايي شود و به جاي آن به سياستگذاري، نظارت و هدايت مجريان بپردازد.
خادم‌حسيني افزود: سازمان بهزيستي مسئوليتهاي فراواني را در مورد معلولان، محرومان و مددجويان برعهده دارد كه به صورت زنجيروار به هم پيوسته هستند و نمي‌توان آنها را از هم جدا كرد و بخشي از اين مسئوليتها را از سازمان بهزيستي به دستگاههاي ديگر واگذار كرد.
وي گفت: به عنوان مثال مسائلي مانند اعتياد، طلاق، كودكان خياباني، زنان ويژه و دختران فراري، متكديان و زنان سرپرست خانوار كه رسيدگي به آنها جزو وظايل بهزيستي است را نمي‌توان از هم تفكيك كرد و اين مسائل به هم مرتبط هستند و ممكن است در يك خانواده زن سرپرست كودك خياباني هم باشد بنابراين بايد صورت كلان به موضوع نگاه كرد.
وي در مورد اجراي طرح بيمه زنان خانه‌دار توسط بهزيستي توضيح داد:‌بهزيستي يك سازمان بيمه‌گر نيست اما اگر بودجه بيمه زنان خانه دار به اين سازمان داده شود به عنوان يك نهاد واسطه‌ در اين زمينه وارد عمل مي‌شويم اما در نهايت بيمه زنان خانه دار يا هر گروه ديگر از افراد تحت پوشش بهزيستي به وسيله سازمانهاي بيمه گر انجام مي شود و بهزيستي فقط نقش واسطه دارد.
خادم‌حسيني گفت:‌ طي يكسال گذشته بودجه بهزيستي 70 درصد افزايش يافته است و تعداد زيادي از افراد پشت نوبتي وارد چرخه خدمت شده‌‌اند و با رويكرد جديد دولت در خدمت رساني به بندگان خدا، مهرورزي، پيشرفت كشور و عدالت محوري افق روشني در رسيدگي به امور نيازمندان و محرومان كشور در اين سازمان ديده مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …