خانه / اخبار علوم پايه / ابريشم ‘می تواند به ترميم عصب کمک کند’

ابريشم ‘می تواند به ترميم عصب کمک کند’

دانشمندان بريتانيايی می گويند شايد بتوان از الياف ابريشم برای کمک به ترميم عصب آسيب ديده استفاده کرد.

آنها ثابت کرده اند که عصب می تواند در کنار دسته ای از الياف خاص، موسوم به “اسپايدراکس”، که مشخصه های مشابه تار عنکبوت دارد، رشد کند.

اين گروه از محققين اميدوارند که تار ابريشم بتواند عصب قطع شده – شايد حتی در مواردی قطع نخاع – را نيز به رشد مجدد وادار کند.

کرم های ابريشم که ابريشم “اسپايدراکس” را توليد می کنند، به لحاظ ژنتيکی دست کاری شده اند تا الياف مناسب پيوند با سلول عصب را بسازند.

پرفسور جان پريستلی، از دانشگاه کوئين مری لندن، که سرپرستی اين تحقيق را برعهده دارد، می گويد الياف ابريشم مانند يک داربست عمل می کند و سلول های عصب می تواند بر روی آن رشد کند.

گروه تحقيق دانشگاه کوئين مری لندن الياف ابريشم را در نسجی کشت شده و همچنين حيوانات آزمايش کرده است و در دو مورد نتيجه موفقيت آميز بوده است.

پرفسور پريستلی، می گويد: “در تصاويری که از پروسه رشد سلولهای عصب گرفته شده دو تحول ديده می شود: يکی رشد فيبرهای عصب در کنار ابريشم و ديگری رشد سلولهای کمکی موسوم به شوان است که برای بازسازی عصب نقش بسيار مهمی دارد.”

وی می گويد در آزمايش هايی که بر روی حيوانات صورت گرفته الياف ابريشم به رشد عصب در ناحيه نخاع و عصب جنبی کمک کرده است.

پرفسور پريستلی همچنين گفت که يکی از مزايای الياف ابريشم اين است که می توان آنها را به شکل لوله هايی پيچيده برای جاسازی عصب درآورد. از اين لوله های ابريشمی همچنين می توان برای پل زدن ميان انتهای عصب پاره شده استفاده کرد.

اين گروه تحقيق اميدوارست که بتواند از ابريشم برای درمان بيمارانی که عصب جنبی آنها – عصبی که عضلات و حس لامسه را ميسر می کند – مثلا در بريدگی عميق دست، استفاده کند.

پرفسور پريستلی توضيح داد که هدف بلندپروازانه تر برای محققان در اين زمينه اين است که از ابريشم برای ترميم نخاع آسيب ديده استفاده کنند. اما او تاکيد کرد که رسيدن به چنين مرحله ای کاری بسيار دشوار خواهد بود.

تصوير عصب هايی که روی تار ابريشم در حال رشد هستند، يکی از برندگان مسابقه معتبر تصاوير علمی “ولکام تراست” (Wellcome Trust Biomedical Images Award)، بوده است.

در اين مسابقه تصاوير علمی غيرقابل رويت با چشم غيرمسلح مطرح می شود.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …