خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪”Stroke‬ : شدت سكته مغزي با مصرف يا عدم مصرف قبلي آسپيرين ارتباطي ندارد.

مجله “‪”Stroke‬ : شدت سكته مغزي با مصرف يا عدم مصرف قبلي آسپيرين ارتباطي ندارد.

بر اساس يك مطالعه، به نظر نمي‌رسد شدت سكته مغزي با مصرف يا عدم مصرف قبلي آسپيرين ارتباطي داشته باشد.

 دكتر “استفانو ريسي” از ‪Neurologia‬ ‪ UOCD‬در “پروگيا” واقع در ايتاليا و همكارانش نوشتند: چندين گزارش نشان داده‌اند بيماراني كه به هنگام مصرف آسپيرين دچار سكته مغزي مي‌شوند شدت سكته‌هاي آنها كمتر از بيماراني است كه از چنين داروهايي استفاده نمي‌كرده‌اند. اين در حالي است كه گزارش‌هاي ديگر نشان داده‌اند مصرف آسپيرين هيچ تاثيري در شدت سكته‌هاي مغزي ندارد.

براي بررسي بيشتر اين موضوع محققان تاثير مصرف آسپيرين پيش از سكته مغزي را بر شدت آن در بيماراني كه در آزمايش بين‌المللي سكته مغزي ثبت نام كرده بودند، مطالعه كردند. در اين آزمايش بيماران در زمينه فوايد درمان‌هاي مختلف پس از سكته مغزي مورد آزمايش قرار گرفته بودند.

در اين بررسي محققان ارتباط ميان شدت سكته مغزي را درست پس از وقوع آن و مصرف آسپيرين سه روز قبل از سكته را مطالعه كردند.

از ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۸۵۰‬بيماري كه به سكته مغزي مبتلا شده بودند ‪ ۳‬هزار و ‪۸۲۰‬ تن از آنها پيش از سكته مغزي آسپيرين مصرف كرده بودند و ‪ ۱۴‬هزار و ‪۳۰‬ نفر آنها آسپيرين مصرف نكرده بودند.

در اولين نگاه به نظر مي‌رسد مصرف آسپيرين پيش از بروز سكته مغزي با بيشتر شدن شدت آن ارتباط دارد.

با اين وجود پس از به حساب آوردن عواملي مانند جنسيت، سن، نوع سكته مغزي و فيبريلاسيون دهليزي محققان مشاهده كردند ارتباط چشمگيري بين شدت سكته مغزي و مصرف آسپيرين پيش از بروز سكته مغزي وجود ندارد.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ژوئيه ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪”Stroke‬ بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …