خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪ “International Journal of Cancer‬: در حالي كه ميزان ابتلا به سرطان پوست ملانوما تغييري نكرده است، اما شيوع اين بيماري در ناحيه سر همچنان درحال افزايش است.

مجله “‪ “International Journal of Cancer‬: در حالي كه ميزان ابتلا به سرطان پوست ملانوما تغييري نكرده است، اما شيوع اين بيماري در ناحيه سر همچنان درحال افزايش است.

بر اساس يك مطالعه جديد، در حالي كه ميزان ابتلا به سرطان پوست ملانوما تغييري نكرده است، اما شيوع اين بيماري در ناحيه سر همچنان درحال افزايش است.

محققان دريافته‌اند ميزان بروز ملانوما از اوايل دهه ‪ ۱۹۵۰‬تا اواخر دهه ‪ ،۱۹۸۰‬به شدت افزايش داشت و پس از آن افزايش ميزان ابتلا به اين سرطان كشنده پوست در تمام قسمت‌هاي بدن به جز ناحيه سر در همه گروه‌هاي سني ثابت ماند.

دكتر “تيمو هاكولينن” از موسسه تحقيقات آماري و همه گيرشناسي سرطان در هلسينكي و همكارانش در گزارش خود نوشتند: علت ملانوما ناحيه سر با علت ملانوما ساير قسمت‌هاي بدن تفاوت دارد.

هاكولينن و گروه وي دريافتند ملانوما بالاتنه در مردان و ملانوما ساق پا و باسن در زنان بيشترين شيوع را دارد.

تفاوت‌هاي جنسيتي در اين مطالعه كه موارد ابتلا به ملانوما از سال ‪۱۹۵۳‬ تا ‪ ۲۰۰۳‬را بررسي كرده است بيشتر نمودار شد.

محققان با تجزيه و تحليل اطلاعات ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۴۱۴‬مورد ملانوما از “دفتر ثبت سرطان فنلاند” تغييرات ميزان بروز ملانوما را با گذشت زمان بررسي كردند.

در سال ‪ ،۱۹۵۳‬شيوع ملانوما در هر ‪ ۱۰۰‬هزار مرد ‪ ۱/۵‬درصد و در هر ‪۱۰۰‬ هزار زن ‪ ۱/۸‬درصد بود. اين ميزان تا سال ‪ ،۲۰۰۳‬به ‪ ۱۲/۸‬درصد در هر ‪ ۱۰۰‬هزار مرد و ‪ ۱۰/۴‬درصد در هر ‪ ۱۰۰‬هزار زن افزايش يافت. ميزان ابتلا به ملانوما از ابتداي اين مطالعه تا اواسط دهه ‪ ،۱۹۸۰‬سالانه ‪ ۵‬درصد افزايش داشت و پس از آن ثابت ماند.

محققان در اين مطالعه مشاهده كردند ملانوماي ناحيه سر تنها ملانومايي است كه در طول اين تحقيق افزايش دايمي داشته است و بيانگر آن است كه علت ملانوماي ناحيه سر با ديگر قسمتهاي بدن متفاوت است.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ‪ ۱۵‬ژوئيه ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪ “International Journal of Cancer‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …