خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪Psychiatry‬ ‪ “Journal of Clinical‬: افسردگي و اضطراب در مبتلايان به بيماري پاركينسون با كيفيت خواب نامناسب ، خواب آلودگي در طول روز و ديدن كابوس ارتباط دارد.

مجله “‪Psychiatry‬ ‪ “Journal of Clinical‬: افسردگي و اضطراب در مبتلايان به بيماري پاركينسون با كيفيت خواب نامناسب ، خواب آلودگي در طول روز و ديدن كابوس ارتباط دارد.

بر اساس يك مطالعه، افسردگي و اضطراب در مبتلايان به بيماري پاركينسون با كيفيت خواب نامناسب ، خواب آلودگي در طول روز و ديدن كابوس ارتباط دارد.

 دكتر “لورا ال‌بورك” از بيمارستان “باتلر” در پراويدنس در “رود آيلند” و همكارانش متذكر شدند: با وجود اينكه افسردگي و اضطراب دستكم ‪ ۴۰‬درصد بيماران مبتلا به پاركينسون را گرفتار مي‌كند، اما تاكنون فقط يك مطالعه به بررسي تاثير اين اختلالات بر خواب پرداخته است.

در اين مطالعه ‪ ۱۲۰‬بيمار مبتلا به پاركينسون كه در فاصله زماني ژوئيه ‪ ۲۰۰۴‬تا مه ‪ ۲۰۰۵‬به يك درمانگاه اختلال حركتي مراجعه كردند بررسي شدند.

اين بيماران همگي تحت آزمايش‌هاي استاندارد براي ارزيابي افسردگي و اضطراب و همچنين جنبه‌هاي گوناگون خواب قرار گرفتند. محققان براي ارزيابي كابوس و اختلال آربي‌دي (اختلال مربوط به حركت سريع چشم در خواب) از پرسشنامه‌ها و گزارش روياهاي خواب بيماران استفاده كردند.

بطور متوسط اين افراد ‪ ۷۱‬سال داشتند و ‪ ۷/۳‬سال به بيماري پاركينسون مبتلا بودند. بيش از نيمي از اين بيماران مرد بودند و ‪ ۴۱/۷‬درصد از آنها سابقه بيماري رواني داشتند.

در اين مطالعه ديده شد ‪ ۵۳/۳‬درصد از اين افراد كابوس مي‌ديدند و اختلال آربي‌دي در ‪ ۳۰‬درصد از آنها مشاهده شد.

در اين مطالعه ديده شد شدت افسردگي و اضطراب با كيفيت ضعيف خواب، خواب آلودگي در طول روز و ديدن كابوس ارتباط دارد.

تجزيه و تحليل‌هاي بيشتر نشان داد شدت افسردگي بر كيفيت خواب و ديدن كابوس تاثير نيرومندي مي‌گذارد. اين در حالي است كه شدت اضطراب بر خواب آلودگي در طول روز تاثير دارد.

محققان در نتيجه‌گيري نوشتند افزايش شناخت و مديريت موثر افسردگي و اضطراب، كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پاركينسون را بهبود مي‌بخشد.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در جون ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪Psychiatry‬ ‪ “Journal of Clinical‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …