خانه / اخبار اجتماعي / جزئيات بيمه اجتماعي روستائيان****: ايزدخواه: پرداخت قسطي حق بيمه روستائيان امكان‌پذير است 4/7/84

جزئيات بيمه اجتماعي روستائيان****: ايزدخواه: پرداخت قسطي حق بيمه روستائيان امكان‌پذير است 4/7/84

جزئيات بيمه اجتماعي روستائيان
ايزدخواه: پرداخت قسطي حق بيمه روستائيان امكان‌پذير است

رئيس هيئت مديره صندوق بيمه روستائيان گفت: پرداخت حق بيمه براي روستائيان به صورت ساليانه است ولي بيمه شدگاني كه از توان مالي برخوردار نيستند مي‌توانند حق بيمه متعلقه را حداكثر در چهار قسط پرداخت كنند.

محسن ايزدخواه افزود: هنگام ورود بيمه‌شدگان جهت عضويت در صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، از كليه بيمه‌شدگان جهت تشخيص بيماري و تعيين ميزان از كار افتادگي، معاينات اوليه پزشكي بعمل خواهد آمد و همچنين در زمان وقفه در پرداخت حق بيمه و عقد قرارداد مجدد، معاينات پزشكي بعمل مي‌آيد.
وي در پاسخ به اينكه اگر كسي مجرد باشد و تحت پوشش صندوق باشد و فوت كند مستمري آن به چه كسي تعلق مي‌گيرد، گفت:چنانچه پدر يا مادر بيمه شده تحت تكفل او باشند پدر و مادرش مستمري دريافت مي‌ كنند، در غير اينصورت به فرد ديگري مستمري پرداخت نمي‌شود.
رئيس هيئت مديره صندوق بيمه روستاييان درباره كسي كه مي‌خواهد پس از مدتها عضويت در صندوق انصراف دهد، وجوه واريزي‌اش قابل برگشت است، اظهار داشت: حق بيمه‌هاي پرداختي از طرف بيمه‌شدگان قابل برگشت نبوده ولي انتقال آن به صندوق‌هاي ديگر بيمه‌اي امكان‌پذير است.
ايزدخواه تصريح كرد: حق بيمه را سرپرست خانواده روستائيان پرداخت مي‌ كند و سرپرست خانواده از مزاياي پيري، از كار افتادگي و بازماندگان استفاده مي‌ كند ولي هر يك از اعضاي خانواده كه بالاي 18 سال سن و ساكن روستا باشند مي‌توانند با پرداخت 5 درصد درآمد مقطوع مبناي محاسبه حق بيمه، عضو صندوق شوند.
وي درباره شوهر خانمي كه كارمند باشد و خود خانم خانه‌دار و بيمه نباشد مي‌تواند در صندوق بيمه شود، گفت: مي تواند به شرط ساكن بودن در روستا با پرداخت 5 درصد درآمد مقطوع مبناي محاسبه حق بيمه عضو صندوق باشد و از مزاياي مقرر استفاده كند.
ايزدخواه درباره اينكه اكثر افراد روستايي كه از كار افتاده و بيمار هستند مي توانند خودشان را بيمه كنند، گفت: اين افراد مي توانند با در نظر گرفتن ميزان از كار افتادگي و بيماري قبل از بيمه شدن كه صندوق تعهدي به قبل از بيمه شدن شخص ندارد، بيمه شوند.
وي در خصوص مبلغ درآمد مقطوع منطقه كه ثابت است يا سال به سال افزايش مي يابد، اظهار داشت: سطوح درآمد در هر منطقه با توجه به وضعيت درآمدي روستائيان و عشاير همه ساله با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب هيئت امنا قابل افزايش خواهد بود.
رييس هيئت مديره صندوق بيمه روستائيان در پاسخ به اينكه آيا طرح صندوق بيمه روستائيان و عشاير با طرح دفترچه‌هاي بيمه درماني كه در حال انجام است تفاوت دارد و چرا اين دو حوزه هماهنگ نشده است، گفت: اين دو طرح با همديگر هيچگونه منافاتي ندارند و تلاش صندوق بر اين است كه در سال‌ آينده هر دو طرح، توسط صندوق اجرا شود.
ايزدخواه درباره حق بيمه‌هاي پرداختي افرادي كه در روستا بيمه مي شوند و بعد از چند سال به استخدام اداره يا موسسه‌اي درمي آيند، قابل انتقال به صندوق مربوطه خواهد بود، تصريح كرد: نقل و انتقال سوابق از صندوق بيمه روستائيان و عشاير به صندوق‌هاي ديگر و بالعكس تابع قوانين و مقررات مربوط به نقل و انتقال بين صندوق‌ها بوده و قابل انتقال است.
وي با توجه به اينكه 80 درصد روستائيان و عشاير تحت پوشش دو نهاد و كميته امداد امام خميني(ره) و طرح شهيد رجايي هستند و بهتر است كه صندوق وارد مذاكره و قرارداد با اين دو نهاد شود و افراد را بيمه كند، گفت:كساني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) يا طرح شهيد رجايي هستند مي‌توانند شخصا با پرداخت 5 درصد درآمد مقطوع بعنوان حق بيمه، نزد صندوق بيمه شوند و پرداخت 5 درصد حق بيمه را قانون به عهده شخص بيمه شده گذاشته است نه به عهده ارگانها و نهادهاي ديگر.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …