وزارت بهداشت ایران بیشترین تعداد شاغلان زن را در پست‌های مدیریتی در ایران دارد ۴/۷/۸۴

نتایج یک تحقیق نشان داد

وزارت بهداشت ایران بیشترین تعداد شاغلان زن را در پست‌های مدیریتی در ایران دارد

بر اساس یافته‌های یک پژوهش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تعداد ۵۳۷۳ نفر زن و مرد بالاترین سهم واقعی مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی و سرپرستی در دستگاه‌های دولتی را با ۸۷۳ نفر زن به خود اختصاص داده است.

دکتر انور صمدی‌راد از دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل و بررسی شناسایی شاخص‌ها و مولفه‌های مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی از دو منظر ذهنی و عینی یا به تعبیری دقیق‌تر، از دو بعد تئوریک و عملی یا واقعی به آن توجه کرده است.
در این پژوهش آمار شاغلان در پست‌های مدیریت و سرپرستی دستگاه‌های دولتی در سال ۱۳۷۸ بر حسب جنس چنین اعلام شده است: از تعداد ۱۰۰۱۱ زن و مرد در وزارت امور اقتصاد و دارایی، ۸۶۶ نفر از آنان زن هستند که پس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین آمار اشتغال زنان در پست‌های مدیریت دستگاه‌های دولتی را داشته است.
سپس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تعداد ۳۲۹۳ نفر زن و مرد، ۲۷۱ نفر زن و نهاد ریاست جمهوری از ۲۰۴۸ نفر زن و مرد، ۱۴۱ نفر زن در پستهای مدیریتی مشارکت داشته‌اند.
همچنین در سایر سازمان‌ها مانند وزارت پست و تلگراف و تلفن از تعداد ۴۸۲۴ نفر، ۱۲۷ زن، وزارت نیرو از تعداد ۲۱۰۸ نفر زن و مرد، ۱۰۱ نفر زن و وزارت راه و ترابری از تعداد ۳۵۸۹ نفر، ۹۴ نفر زن پست‌های مدیریتی این سازمان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
در این پژوهش کمترین آمار شاغلان زن در سرپرستی دستگاه‌های دولتی به ترتیب وزارت تعاون از ۲۸۵ نفر با ۳ زن، وزارت امور خارجه از ۲۴۷ نفر زن و مرد، ۶ زن را داشته‌است.
دربررسی ساختار اشتغال بر مبنای بخش‌های عمده فعالیت در ایران، محقق نتیجه گرفته است ، بخش خدمات بدون ارتباط ارگانیکی با سایر بخش‌های اقتصادی توانسته است نسبت به سایر بخش‌های عمده تقاضای بیشتری برای نیروی کار از خود نشان دهد.
بر این پایه، بخش صنعت در حالی که در سال ۱۳۳۷ در حدود ۸/۴۸ درصد از جمعیت زنان شاغل را در خود جمع کرده بود، در سال ۱۳۷۵ تنها توانست ۵/۳۴ درصد از نیروی کار زنان را جدب کند. در مقابل، در حالی که در سال ۱۳۳۵ تنها ۴/۲۵ درصد از زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کردند این رقم در سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۸/۴۵ درصد شده است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …