خانه / بهداشت عمومي / مجله “Cephalalgia‬:سردردهاي شديدي كه افراد در طول سفرهاي هوايي دچار آن مي‌شوند نتيجه تغيير سريع فشار هوا و نه ارتفاع زياد و دلايل ديگر باشد.

مجله “Cephalalgia‬:سردردهاي شديدي كه افراد در طول سفرهاي هوايي دچار آن مي‌شوند نتيجه تغيير سريع فشار هوا و نه ارتفاع زياد و دلايل ديگر باشد.

به نظر مي‌رسد سردردهاي شديدي كه افراد در طول سفرهاي هوايي دچار آن مي‌شوند نتيجه تغيير سريع فشار هوا و نه ارتفاع زياد و دلايل ديگر باشد.

 دكتر “ام.اس بريلگن” و “بي.ام مدنگن” از “دانشگاه فيرات” در “الازيگ” واقع در تركيه شش مطالعه موردي بر روي مرداني كه به هنگام پرواز در هواپيما دچار سردردهاي شديد شده بودند انجام دادند.

در يك مورد يك مرد ‪ ۴۲‬ساله به هنگام فرود آمدن هواپيما ناگهان دچار درد شديد احساس سوزن رفتن در چشم راست خود شد كه تا ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬دقيقه پس از نشستن هواپيما بر زمين همچنان ادامه داشت.

اين مرد دو سال بعد دچار حمله دوم شد. سه بار ديگر نيز اين اتفاق براي او تكرار شد. هيچ مشكلات ديگري مانند حالت تهوع و يا تاري ديد مشاهده نشد.

تمامي اين شش مرد دردهاي شديدي را تجربه كرده بودند كه معمولا در يك طرف سر آنها بروز مي‌كرد و بطور متوسط ‪ ۱۵‬دقيقه ادامه داشت.

فقط در يكي از اين مردان نشانه‌هاي ديگري همراه با درد بروز كرد.

يكي از اين افراد از ‪ ۱۰‬سال پيش به ميگرن مبتلا بود، ديگري ‪ ۱۵‬سال سابقه سردرد داشت و سايرين هيچ گونه سابقه سردردي نداشتند.

به گفته اين پزشكان، نشانه‌هاي سردرد و پرونده پزشكي بيماران، ارتباط سردرد با ارتفاع زياد را رد مي‌كند.

اين محققان مي‌گويند اين سردردها نتيجه باروتروما ‪ barotrama(‬آسيب ناشي از تغيير فشار هوا) است. باروتروما بيماري است كه به هنگام فرود آمدن هواپيما و همچنين شيرجه رفتن بروز مي‌كند و در اثر برخورد فشار بدن با تغيير سريع فشار محيط اطراف فرد ايجاد مي‌شود.

آنها در نتيجه‌گيري اعلام كردند: از آنجا كه محتمل‌ترين دليل اين نوع سردردها باروتروما است بنابراين نامگذاري اين سردردها به عنوان “سردرد باروتروما” و يا “سردرد مرتبط با باروتروما” مناسب است.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ژوئن ‪ ،۲۰۰۶‬مجله
“‪ “Cephalalgia‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …