خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪ “Annals of Internal Medicine‬: اهداكنندگان كليه در معرض خطر ازدياد فشار خون قرار دارند

مجله “‪ “Annals of Internal Medicine‬: اهداكنندگان كليه در معرض خطر ازدياد فشار خون قرار دارند

نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد بزرگسالان سالمي كه يك كليه خود را اهدا مي‌كنند طي پنج تا ده سال بعد از عمل با افزايش احتمال ابتلا به
ازدياد فشار خون روبرو هستند.

 دكتر “آميت گارگ” و همكارانش در گزارش خود نوشتند: در تصميم‌گيري براي پيوند كليه از يك اهداكننده زنده فوايد و ضررهاي آن براي فرد گيرنده ودهنده كليه ارزيابي مي‌شود.

در حالي كه خطرهاي كوتاه مدت اهداي كليه به خوبي شناخته شده است، آثار درازمدت آن بر فشار خون ناشناخته مانده است.

گارگ از “مركز علوم بهداشت لندن” در “اونتاريو” كانادا و همكارانش مطالعات انجام شده در اين زمينه را مورد بازنگري قرار دادند.

آنها ‪ ۴۸‬مطالعه از ‪ ۲۸‬كشور را بررسي كردند. در اين مطالعات ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۴۵‬اهداكننده در فاصه زماني ‪ ۶‬تا ‪ ۱۳‬سال پيگيري شدند.

ميانگين فشار خون اهداكنندگان كليه در زمان عمل پيوند ‪ ۱۲۱‬روي ‪۷۷‬ بود. اطلاعات موجود در اين مطالعات نشان داد تقريبا ‪ ۱۰‬سال پس از اهداي كليه ميانگين فشار خون اهداكنندگان افزايش يافت بطوري كه فشار خون ماكزيمم ‪ ۶‬درجه و فشار خون مينيمم ‪ ۴‬درجه افزايش نشان داد.

اين محققان به پزشكان پيوند كليه توصيه كردند صرف نظر از وضع سلامت دهندگان پيوند قبل از عمل، تمام اين افراد تحت مشاوره و پيگيري قرار گيرند تا از بروز ازدياد فشار خون و بيماريهاي قلبي عروقي در آنها پيشگيري شود.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره اول اوت ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪ “Annals of Internal Medicine‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …