مجله “‪ “Annals of Internal Medicine‬: اهداکنندگان کلیه در معرض خطر ازدیاد فشار خون قرار دارند

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد بزرگسالان سالمی که یک کلیه خود را اهدا می‌کنند طی پنج تا ده سال بعد از عمل با افزایش احتمال ابتلا به
ازدیاد فشار خون روبرو هستند.

 دکتر “آمیت گارگ” و همکارانش در گزارش خود نوشتند: در تصمیم‌گیری برای پیوند کلیه از یک اهداکننده زنده فواید و ضررهای آن برای فرد گیرنده ودهنده کلیه ارزیابی می‌شود.

در حالی که خطرهای کوتاه مدت اهدای کلیه به خوبی شناخته شده است، آثار درازمدت آن بر فشار خون ناشناخته مانده است.

گارگ از “مرکز علوم بهداشت لندن” در “اونتاریو” کانادا و همکارانش مطالعات انجام شده در این زمینه را مورد بازنگری قرار دادند.

آنها ‪ ۴۸‬مطالعه از ‪ ۲۸‬کشور را بررسی کردند. در این مطالعات ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۴۵‬اهداکننده در فاصه زمانی ‪ ۶‬تا ‪ ۱۳‬سال پیگیری شدند.

میانگین فشار خون اهداکنندگان کلیه در زمان عمل پیوند ‪ ۱۲۱‬روی ‪۷۷‬ بود. اطلاعات موجود در این مطالعات نشان داد تقریبا ‪ ۱۰‬سال پس از اهدای کلیه میانگین فشار خون اهداکنندگان افزایش یافت بطوری که فشار خون ماکزیمم ‪ ۶‬درجه و فشار خون مینیمم ‪ ۴‬درجه افزایش نشان داد.

این محققان به پزشکان پیوند کلیه توصیه کردند صرف نظر از وضع سلامت دهندگان پیوند قبل از عمل، تمام این افراد تحت مشاوره و پیگیری قرار گیرند تا از بروز ازدیاد فشار خون و بیماریهای قلبی عروقی در آنها پیشگیری شود.

مشروح این مطالعه را می‌توانید در شماره اول اوت ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪ “Annals of Internal Medicine‬بخوانید.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …