خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪ “Journal of Clinical Investigation‬: دانشمندان مي‌گويند درك تازه‌اي از سازوكارهاي نيكوتين در كمك به گسترش تومور بدست آورده‌اند.

مجله “‪ “Journal of Clinical Investigation‬: دانشمندان مي‌گويند درك تازه‌اي از سازوكارهاي نيكوتين در كمك به گسترش تومور بدست آورده‌اند.

دانشمندان مي‌گويند درك تازه‌اي از سازوكارهاي نيكوتين در كمك به گسترش تومور بدست آورده‌اند.

اين مطالعات نشان مي‌دهد نيكوتين با چسبيدن به گيرنده‌هاي نيكوتين در سلول‌هاي نايژه‌اي (برونشي) و در سلول‌هاي سرطاني ريه مانند يك عامل رشد عمل مي‌كند.

دكتر “پيالي داسگوپتا” و همكارانش از دانشگاه ساوت فلوريدا در تامپا مي‌گويند درحالي كه هيچ شواهدي دال بر مشاركت نيكوتين در تشكيل تومورها وجود ندارد، ثابت شده است نيكوتين به رشد تومورهاي جامد در بدن موجودات زنده كمك مي‌كند كه اين موضوع خود نشان‌دهنده اين است كه احتمالا نيكوتين در پيشرفت تومورهاي پيشتر تشكيل شده ، مشاركت دارد.

با اين حال تاكنون مشخص نشده است چه مولكول‌هايي در اين زمينه نقش دارند.

گروه داسگوپتا نشان داد تحريك سلول‌هاي سرطاني ريه و سلول‌هاي نايژه‌اي با دوزهايي از نيكوتين به تكثير سلولي منجر مي‌شود كه به گيرنده‌هاي نيكوتيني وابسته است.

گروه داسگوپتا به اين نتيجه رسيد كه ماده سرطانزاي موجود در توتون مي‌تواند به تشكيل و پيشرفت تومور كمك كند. نتايج اين مطالعه اين احتمال را بر مطرح مي‌كند كه قرار گرفتن در معرض نيكوتين از طريق جايگزين‌هاي سيگار و يا از طريق مكمل‌هاي نيكوتين مي‌تواند به تكثير تومورهايي كه از قبل وجود داشته‌اند كمك كند.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ‪ ۲۰‬ژوئيه ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله
“‪ “Journal of Clinical Investigation‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …