مجله “‪”Stroke‬ :تحریک مغناطیسی مغز به بهبود سکته مغزی کمک می‌کند

محققان می‌گویند، بکارگیری میدانهای قوی مغناطیسی به ناحیه سر می‌تواند به بیماران سکته مغزی که قدرت تحرک خود را از دست داده‌اند کمک کند.

 شیوه ‪ rTMS‬که تحریک مغناطیسی تکراری جمجمه است در قسمت مخالف آن ناحیه از مغز که تحت تاثیر سکته قرار گرفته است، استفاده می‌شود.

دکتر “فیلیپ فرگنی” از دانشکده پزشکی “هاروارد” در “بوستون” گفت:
تحریک غشایی درمانی است که می‌تواند به بهبود سکته مغزی کمک کند و باید در مطالعات بزرگتر مورد بررسی قرار گیرد.

فرگنی و همکارانش در این مطالعه چگونگی تاثیر جلسات پی در پی و مکرر ‪ rTMS‬با فرکانس پایین را بر روی ‪ ۱۵‬بیمار بررسی کردند. این بیماران بیش از یک سال پیش به سکته مغزی مبتلا شده بودند و فعالیتهای حرکتی آنها به میزان خفیف تا متوسط آسیب دیده بود.

این گروه تحقیقاتی گزارش داد، پس از پنج روز عملکرد حرکتی ‪ ۱۰‬بیمار که با ‪ rTMS‬درمان شدند در مقایسه با پنج بیماری که با ‪ rTMS‬غیرواقعی تحت درمان قرار گرفتند بطور چشمگیری بهبود یافت.

نتایج این مطالعه نشان داد بهبود در عملکرد حرکتی دو هفته پس از درمان ادامه داشت.

تحریک مغناطیسی با تغییرات روانی ارتباط ندارد و بیماران این درمان را به خوبی تحمل کردند.

مشروح این مطالعه را می‌توانید در شماره اوت ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪”Stroke‬ بخوانید.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …