خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪”Stroke‬ :تحريك مغناطيسي مغز به بهبود سكته مغزي كمك مي‌كند

مجله “‪”Stroke‬ :تحريك مغناطيسي مغز به بهبود سكته مغزي كمك مي‌كند

محققان مي‌گويند، بكارگيري ميدانهاي قوي مغناطيسي به ناحيه سر مي‌تواند به بيماران سكته مغزي كه قدرت تحرك خود را از دست داده‌اند كمك كند.

 شيوه ‪ rTMS‬كه تحريك مغناطيسي تكراري جمجمه است در قسمت مخالف آن ناحيه از مغز كه تحت تاثير سكته قرار گرفته است، استفاده مي‌شود.

دكتر “فيليپ فرگني” از دانشكده پزشكي “هاروارد” در “بوستون” گفت:
تحريك غشايي درماني است كه مي‌تواند به بهبود سكته مغزي كمك كند و بايد در مطالعات بزرگتر مورد بررسي قرار گيرد.

فرگني و همكارانش در اين مطالعه چگونگي تاثير جلسات پي در پي و مكرر ‪ rTMS‬با فركانس پايين را بر روي ‪ ۱۵‬بيمار بررسي كردند. اين بيماران بيش از يك سال پيش به سكته مغزي مبتلا شده بودند و فعاليتهاي حركتي آنها به ميزان خفيف تا متوسط آسيب ديده بود.

اين گروه تحقيقاتي گزارش داد، پس از پنج روز عملكرد حركتي ‪ ۱۰‬بيمار كه با ‪ rTMS‬درمان شدند در مقايسه با پنج بيماري كه با ‪ rTMS‬غيرواقعي تحت درمان قرار گرفتند بطور چشمگيري بهبود يافت.

نتايج اين مطالعه نشان داد بهبود در عملكرد حركتي دو هفته پس از درمان ادامه داشت.

تحريك مغناطيسي با تغييرات رواني ارتباط ندارد و بيماران اين درمان را به خوبي تحمل كردند.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره اوت ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪”Stroke‬ بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …