محققان‎‎ واحد علوم‎ پزشکی‎ دانشگـاه‎ تهـران دریافته‎‎‎‎‎ اند, گیاه سیاه دانه عـلاوه بـر خواص‎ درمانی‎‎‎ در بیماریهای‎ گوارشی, تنفسـی و کلیو, ی‎ خواص‎ ضدتشنجی‎ هم‎ دارد. ۵/۷/۸۴

سیاه‎‎ دانه , ضد تشنج‎

آثار ضد تشنجی‎ گیـاه‎‎‎ سیـاه دانـه شناسایی‎ شد.
محققان‎‎ واحد علوم‎ پزشکی‎ دانشگـاه‎ تهـران دریافته‎‎‎‎‎ اند, گیاه سیاه دانه عـلاوه بـر خواص‎ درمانی‎‎‎ در بیماریهای‎ گوارشی, تنفسـی و کلیو, ی‎ خواص‎ ضدتشنجی‎ هم‎ دارد.
این‎‎ پژوهشگران معتقدند, آثار ضدتشـنجـی‎ گیاه‎‎‎‎‎ سیاه دانه بـه علـت‎ داشتـن‎ مـاده ای‎ موسوم‎ به‎ تیموکیتون‎‎ در آن است‎.

همچنین بررسی کنید

۱۱ خاصیت شگفت انگیز روغن زیتون برای سلامتی

کارشناسان اتفاق نظر دارند که روغن زیتون برای سلامتی مفید است. در مطلب پیش رو …

سیاه دانه ؛ درمان درد ناخن پا تا درد بیماری های موی سر

سیاه دانه را پیامبر اکرم(ص) درمان هر دردی به جز مرگ می دانست، خواص و …