خانه / اخبار داروسازی / تاسيس داروخانه نبايد موروثي شود *اعطاي مجوز تاسيس داروخانه پس از فوت موسس به كسي كه حتي تحصيلات ابتدايي هم نداشته باشد چه جايي دارد؟

تاسيس داروخانه نبايد موروثي شود *اعطاي مجوز تاسيس داروخانه پس از فوت موسس به كسي كه حتي تحصيلات ابتدايي هم نداشته باشد چه جايي دارد؟

اعتراض دانشجويان داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز به صدور مجوز تاسيس داروخانه به غيرداروساز وارد پنجمين روز خود شد.
مسعود خيراتي، نماينده دانشجويان دانشكده داروسازي شيراز با اعلام اين خبر، گفت: دانشجويان داروسازي به طرح اصلاحيه قانون امور دارويي، خوراكي و آشاميدني مصوبه سال 1334 اعتراض دارند زيرا در اين طرح ذكر شده كه پزشكان غيرداروساز نيز مي‌توانند در مناطق محروم اقدام به تاسيس داروخانه كنند، اما دانشجويان معتقدند كه با توجه به تعداد زياد داروساز در كشور كه مدت زيادي بايد در نوبت تاسيس داروخانه بمانند، نيازي به تاسيس داروخانه توسط پزشكان غير داروساز در كشور احساس نمي‌شود.
وي افزود: اين امر با قوانين نيز مغايرت دارد زيرا بر اساس قانون مصوب سال 65 يك فرد نمي‌تواند متقاضي تاسيس همزمان دو مركز يا مؤسسه پزشكي باشد. از سويي براساس قانون مصوب سال 64 راه حل مشكل دارو در مناطق محروم مشخص شده و اين قانون در مناطق زيادي اجرا مي‌شود و اگر هم در مناطقي اجرا نمي‌شود بايد آن را به اجرا درآورد و نيازي به قانون جديد در اين زمينه نيست.
خيراتي با بيان اينكه در صورتيكه تسهيلات مالي در اختيار داروسازان قرار گيرد، آنها در مناطق محروم داروخانه تاسيس مي‌كنند، ادامه داد: ايراد ديگر دانشجويان داروسازي به طرح مذكور بخشي از طرح اصلاحيه است كه طبق آن داروخانه‌ها موروثي نمي‌شوند و با حذف اين بند، داروخانه به صورت موروثي در مي‌آيد كه دانشجويان به شدت با اين امر مخالفند و آن را مغاير با عدالت مي‌دانند.
اين دانشجوي داروسازي افزود: روز گذشته نمايندگاني از دانشجويان دانشكده‌هاي داروسازي كشور براي شركت در جلسه كميسيون بهداشت در مجلس حاضر شدند كه متاسفانه اين جلسه تشكيل نشد و دانشجويان خواهان آن هستند كه در زمان تصميم گيري كميسيون بهداشت در مورد طرح مذكور، نمايندگان آنان در اين جلسه حضور داشته باشند و دلايل و مستندات خود را در اين زمينه ارايه دهند.
سيدمحمد مسعودي، يكي ديگر از دانشجويان دانشكده داروسازي نيز اظهار كرد: اجازه تاسيس داروخانه به غير از داروسازان كاملا به ضرر سلامت جامعه، بيماران و جامعه داروسازيست و آيا مجوز تاسيس داروخانه جزو اموال شخصي يك فرد است كه به ارث برسد يا يك حق قانوني است كه به واسطه دانش و تخصص به فرد تعلق مي‌گيرد.
اين دانشجو با بيان اينكه اگر پزشكان بتوانند داروخانه تاسيس كنند و خود نيز به تجويز دارو بپردازند چه بر سر بيماران مي‌آيد، تصريح كرد: آيا صحيح است كه با موروثي شدن تاسيس داروخانه يك دانشجوي داروسازي نتواند داروخانه تاسيس كند ولي فرزند يك پزشك كه هيچ ارتباطي با دانش داروسازي ندارد، مجوز داروخانه داشته باشد. پس بدين ترتيب ما حق خود مي‌دانيم كه در مقابل اين طرح نيز همانند طرحهاي قبلي موضع بگيريم و تا احقاق حق خود پافشاري نماييم.
مجاهديان، يكي ديگر از دانشجويان معترض نيز به ايسنا گفت: اعطاي مجوز داروخانه به پزشكان غيرداروساز سلامت جامعه را به خطر مي‌اندازد، زيرا اگر يك شخص هم خودش دارو را تجويز كند و هم دارو را عرضه كند مي‌تواند مشكلات عديده‌اي را ايجاد كند.
وي افزود: همچنين در جامعه‌اي كه همگان ادعاي برتري علم را به همه چيز دارند اعطاي مجوز تاسيس داروخانه پس از فوت موسس به كسي كه حتي تحصيلات ابتدايي هم نداشته باشد چه جايي دارد؟

همچنین بررسی کنید

آیا مصرف کافئین اعتیاد آور است

کافئین نوعی ماده آلکالوئیدی است که بطور طبیعی در برخی مواد غذایی از جمله دانه …

داروی ” بگزاروتن ” موجب توقف روند تخریب سلول های مغزی در آلزایمر می شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه مرکز مطالعات آلزایمر کمبریج موفق به شناسایی داروهایی شدند که …