خانه / تاریخ پزشکی / دوم شهريور ، سالروز تولد “آلبرت كلود” سلول شناس بلژيكي آمريكايي است

دوم شهريور ، سالروز تولد “آلبرت كلود” سلول شناس بلژيكي آمريكايي است

 دوم شهريورماه، سالروز تولد “آلبرت كلود” سلول شناس بلژيكي آمريكايي در سال ‪ ۱۸۹۸‬است.

وي در سال ‪ ۱۹۷۴‬ميلادي به همراه شاگردش جرج پالاد و محقق ديگري به نام كريستين ددوو به دليل تشريح ساختمان و عملكرد ارگانل‌ها در زيست شناسي سلول، برنده جايزه نوبل پزشكي و فيزيولوژي شد.

سلول واحد ساختماني موجودات زنده و كوچكترين واحدي است كه مي‌تواند به تنهايي زندگي كند. درون سلول ساختارهاي بسيار كوچكي به نام ارگانل (‪ (Organelle‬وجود دارد كه هر كدام وظيفه مشخصي دارند.

بزرگترين ارگانل، هسته سلول است كه مركز كنترل و هدايت تمام فعاليت هاي سلول است.

ساختارهاي سوسيسي شكل كه ميتوكندري (‪ (Mitchondria‬ناميده مي‌شوند، محل اصلي سوخت و ساز غذا و توليد انرژي هستند. در موجودات پيچيده پر سلولي، هر سلول وظيفه مشخصي دارد و بعضي از آنها داراي ساختارهايي هستند كه ديگران فاقد آن هستند.

بعضي از آنها عبارتند از واكوئل كه مواد دفعي را از سلول خارج مي كند. دستگاه گلژي و شبكه آندوپلاسمي كه سيستم انتقال موادغذايي هستند و ريبوزوم كه موادي روي آن نشسته و دستور توليد پروتئين را مي‌دهد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل