خانه / اخبار پرستاری / پرستاران و کمردد ( درد ما یکی ، دوتا نیست )

پرستاران و کمردد ( درد ما یکی ، دوتا نیست )

ميزان بروز كمردرد، در پرستاران با نوع فعاليت آنها كه مستلزم بلندكردن اجسام سنگين و انجام كارهاي سخت و ممتد در اورژانس است، ارتباط زيادي دارد. اين ميزان با محيط پر استرس كاري افزايش مي‌يابد. به طوريكه ميزان بروز حمله‌هاي حاد كمردرد در پرستاراني كه در بخشهاي درماني بيمارستان كار مي‌كنند بسيار بيشتر از آنهائي است كه معمولاً كار اداري و يا اجرايي دارند.آمار نشان داده است، در بيمارستانهايي كه كلاسهاي آموزشي جهت پيشگيري و درمان كمردرد، براي پرستاران داير گرديده، ميزان بروز كمردرد، در اين بيمارستان بسيار پائين بوده است. در نتيجه وجود چنين آموزشهايي جهت پرستاران زحمتكش كشور ما نيز ضروري بنظر مي‌رسد، اما از آنجائيكه در اين مقاله امكان پرداختن به اين مسئله به طور مبسوط وجود ندارد، تنها به ذكر برخي از اصول اوليه آن مي‌پردازيم.پرستاران عزيز بايد تمامي وضعيتهاي مناسبي را كه جهت بلندكردن، كشيدن و هل‌دادن و حمل اجسام در ابتداي اين بخش توضيح داده شد، رعايت كنند.همه ميزها و يا تختهاي بيماران بايد ارتفاع قابل تغيير داشته باشند، بطوريكه با اهرم هيدروليكي يا الكتريكي سطح آنها بالا يا پائين برود و هر شخص با توجه به نياز، بتواند آن را تغيير دهد.هنگام مرتب‌كردن تخت بيمار و يا تعويض ملحفة آن موارديكه را كه در مورد مرتب‌كردن تخت خواب توضيح داده شد، رعايت كرده و ترجيحاً دو نفري اين كار را انجام دهيد.پرستاران عزيز بايد طوري آموزش ببينند كه بتوانند براساس توانائيهايشان، تجهيزات مناسب و مورد نياز خود را جهت استفاده مطلوب در محيط كار انتخاب كنند. محيط كار پرستاري بايد از نظر شرايط رواني، سر و صدا، نور، دما و حجم كار مناسب باشد تا بدين ترتيب از استرسهاي فزاينده كاسته شود.در خاتمه لازم به ذكر است كه در برخي كشورها جهت بعضي مشاغل خاص، مدرسه كمر (Back School) اختصاصي داير مي‌گردد. مانند برنامة گستردة Back School صنعتي در بهداشت صنعتي يا مدرسه كمر در بهداشت حرفه‌اي و يا به عنوان بخشي از برنامة توانبخشي و…

در کلام آخر : باید به پرستاران توجه بیشتری شود . جامعه پزشکی ایران در حق پرستاران همانند پزشکان و دیگر پیراپزشکان کوتاهی می کند

همچنین بررسی کنید

قانون كاهش ساعات كار پرستاران در گيرودار تصميمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترك رياست جمهوري ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاري براي تعيين تكليف نهايي …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوين تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …