نشریه “‪Heart Association‬ ‪ “Hypertension: Journal of the American‬: ساعات کار طولانی با ازدیاد فشار خون ارتباط دارد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بیش از ‪ ۵۱‬ساعت در هفته کار می‌کنند ‪ ۲۹‬درصد بیشتر از کسانی که حداکثر ‪ ۳۹‬ساعت کار هفتگی دارند دچار ازدیاد فشار خون می‌شوند.

 دکتر هایو یانگ از دانشگاه کالیفرنیا در ایروین و همکارانش می‌گویند تقریبا تمام تحقیقات گذشته در مورد ارتباط ساعات کار طولانی با ازدیاد فشار خون بر روی کارگران آسیایی انجام شده است.

توجه به این موضوع ابتدا در ژاپن شروع شد. فرهنگ کار زیاد در این کشور به ظهور پدیده مرگ ناگهانی ناشی از کار زیاد انجامیده بود. امروزه ساعات کار آمریکایی‌ها از ژاپنی‌ها هم طولانی‌تر شده است.

محققان برای بررسی تاثیر ساعات کار طولانی در افزایش فشار خون در بین غربیها یک نمونه شامل ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۳۰۵‬بزرگسال را در کالیفرنیا که دستکم ‪ ۱۱‬ساعت در هفته کار می‌کردند بررسی کردند.

محققان دریافتند احتمال ازدیاد فشار خون با افزایش تعداد ساعتهای کاری افزایش می‌یابد و حتی پس از درنظر گرفتن عواملی مانند وزن و موقعیت اجتماعی اقتصادی افراد این ارتباط همچنان به قوت خود باقی بود.

افرادی که ‪ ۴۰‬ساعت کار هفتگی داشتند ‪ ۱۴‬درصد بیشتر از کسانی که حداکثر ‪ ۳۹‬ساعت در هفته کار می‌کردند احتمال داشت ازدیاد فشار خون پیدا کنند. ازدیاد فشار خون در کسانی که ‪ ۴۱‬تا ‪ ۵۰‬ساعت در هفته کار می‌کردند ‪ ۱۷‬درصد افزایش نشان می‌داد. این خطر در کسانی که دستکم ‪ ۵۱‬ساعت در هفته کار می‌کردند ‪ ۲۹‬درصد بیشتر بود.

محققان همچنین دریافتند ازدیاد فشار خون در بین کارگران غیر ماهر شایعتر از افراد حرفه‌ای است. این امر بیانگر آن است که مشاغلی که چالش بیشتری را می‌طلبد و و فعالیت‌های فکری نقش حفاظتی در برابر فشار خون دارد.

تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته به جز آمریکا قوانینی دارند که ساعات کار را محدود می‌کند.

مشروح این مطالعه در شماره آنلاین ماه اوت نشریه “‪Heart Association‬ ‪ “Hypertension: Journal of the American‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

پیشگیری از آنفلوانزا

آنفلوانزا نوعی بیماری ویروسی واگیردار است که بی‌توجهی به رعایت اصول بهداشتی در آن، می‌تواند …

کودک‌ آزاری چیست ؟

کودکان ضعیف ترند و به همین دلیل در همه جای دنیا کودکان بیشتر از بزرگسالان …