خانه / اخبار اجتماعي / ‌١٣٧٧ ايراني قرباني ايدز شدند . ** شمار مبتلايان به HIV / ايدز در كشور به مرز ‌١٢ هزار تن نزديك شد ** از اين تعداد، 11 هزار و 288 نفر (6/94 درصد) مرد و 642 نفر (4/5 درصد) زن هستند 6/7/84

‌١٣٧٧ ايراني قرباني ايدز شدند . ** شمار مبتلايان به HIV / ايدز در كشور به مرز ‌١٢ هزار تن نزديك شد ** از اين تعداد، 11 هزار و 288 نفر (6/94 درصد) مرد و 642 نفر (4/5 درصد) زن هستند 6/7/84

‌١٣٧٧ ايراني قرباني ايدز شدند
شمار مبتلايان به HIV / ايدز در كشور به مرز ‌١٢ هزار تن نزديك شد

درحاليكه كه تعداد قربانيان به ايدز در كشور تا كنون به 1377 (1323 نفر مرد – 1/96 درصد و 54 نفر زن – 9/3 درصد) رسيده است، شمار مبتلايان به HIV / ايدز در كشور به 11 هزار و 930 نفر افزايش يافت.

از اين تعداد، 11 هزار و 288 نفر (6/94 درصد) مرد و 642 نفر (4/5 درصد) زن هستند.

همچنين، 539 نفر از اين تعداد مبتلا وارد مرحله آخر ايدز شده‌اند كه 503 نفر مرد (3/93 درصد) و 36 نفر (7/6 درصد) زن هستند.

بر اساس تازه‌ترين آمار وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي تعداد موارد ابتلا به HIV بر حسب جنس و سن، رده سني 25 تا 34 سال با 3493 مورد ابتلا (40 درصد)، رده سني 35 تا 44 سال با 2616 مبتلا (30 درصد) و رده سني صفر تا 4 سال با 38 مورد ابتلا (4/0 درصد)، از لحاظ درجه شيوع به ترتيب بيشترين و كمترين آمار مبتلايان را تشكيل مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، راه انتقال 5/61 درصد از موارد ابتلا به HIV / ايدز اعتياد تزريقي، 4/28 درصد راه نامشخص، 6/7 درصد تماس جنسي، 2 درصد دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني و 5/0 درصد از راه مادر به كودك بوده است.

بر پايه اين گزارش، در رده سني 25 تا 34 سال راه انتقال 9/41 درصد اعتياد تزريقي، 3/36 درصد از راه تماس جنسي و سپس خون و فرآورده‌هاي خوني، مادر به كودك و نامشخص بوده است؛ اين در حاليست كه در رده سني 35 تا 44 سال، راه انتقال غالب با 3/32 درصد شيوع اعتياد تزريقي و سپس به ترتيب از راه تماس جنسي، خون و فرآورده‌هاي خوني، نامشخص و مادر به كودك است.

به گزارش ايسنا، بيشترين موارد ايدز در كشور با 3/36 درصد فراواني (189 نفر) در رده سني 35 تا 44 سال، سپس در گروه سني 25 تا 34 سال با 179 نفر مبتلا (4/34 درصد) است كه رده سني صفر تا 4 سال با 2/0 درصد فراواني و 1 نفر مبتلا كمترين ميزان ابتلا به ايدز را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ايسنا،‌ راه انتقال ويروس ايدز در مبتلايان به ايدز (آخرين مرحله بيماري) اعتياد تزريقي با 7/47 درصد، راه تماس جنسي با 3/22 درصد، خون و فرآورده‌هاي خوني 21 درصد،‌ راه انتقال نامشخص 2/8 درصد و بالاخره مادر به كودك 9/0 درصد است.

همچنين بيشترين قربانيان ايدز در كشور با فراواني 2/35 درصد در رده سني 25 تا 44 سال قرار دارد و از 1377 فوت شده به علت ابتلا به ايدز در كشور 1323 نفر مرد و 54 نفر زن هستند.

راه انتقال فوت‌شدگان به علت ايدز 6/66 درصد اعتياد تزريقي، 6/12 درصد نامشخص، 2/11 از راه تماس جنسي، 9/8 درصد دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني و 7/0 درصد مادر به كودك است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …