خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪& Experimental Research‬ ‪ “Alcoholism Clinical‬:افرادي كه الكل مصرف مي‌كنند پرهيز طولاني مدت مي‌تواند بسياري از اختلالات ادراكي عصبي را در آنها برطرف كند.

مجله “‪& Experimental Research‬ ‪ “Alcoholism Clinical‬:افرادي كه الكل مصرف مي‌كنند پرهيز طولاني مدت مي‌تواند بسياري از اختلالات ادراكي عصبي را در آنها برطرف كند.

تحقيقات بسياري آثار زيانبار الكل را بر روي مغز و فعاليتهاي مغزي نشان داده است. اكنون مطالعات جديد نشان مي‌دهد افرادي كه الكل مصرف مي‌كنند پرهيز طولاني مدت مي‌تواند بسياري از اختلالات ادراكي عصبي را در آنها برطرف كند.

 محققان دانشكده پزشكي دانشگاه “استنفورد” اقدام به انجام ارزيابي‌هاي عصبي رواني بر روي ‪۹۶‬ شركت‌كننده كردند.

محققان اين افراد را به دو گروه تقسيم كردند. در گروه اول ‪ ۴۸‬فرد نوشيدن الكل را براي مدت طولاني كنار گذاشته بودند و در گروه دوم كه گروه شاهد ناميده مي‌شد ‪ ۴۸‬فرد هم سن گروه اول اصلا الكل مصرف نمي‌كردند.

افراد گروه اول براي مدت شش ماه تا ‪ ۱۳‬سال از مصرف اين ماده پرهيز كردند كه بطور ميانگين ‪ ۶/۷‬سال است.

عملكرد اين افراد در ‪ ۹‬زمينه انعطاف پذيري ادراكي، توجه، حافظه فعال شنوايي، حافظه آني ، حافظه تاخيري، عملكرد رواني حركتي، زمان واكنش، پردازش فضايي و مهارت‌هاي زباني ارزيابي شد.

“جرج فين” نويسنده اين مطالعه گفت: توانايي‌هاي ادراكي و ذهني الكلي‌هاي ميانسال كه به مدت شش ماه تا ‪ ۱۳‬سال نوشيدن الكل را كنار گذاشته‌اند با هم سالان و هم جنسان غيرالكلي بجز در توانايي پردازش فضايي تفاوتي نداشت.

وي افزود: عملكردهاي حافظه كوتاه مدت و بلند مدت، برنامه ريزي، فراگيري، درك مطلب و غيره از جمله مواردي هستند كه با كنار گذاشتن نوشيدن الكل بهبود يافتند.

به عبارت ديگر، اين افراد مي‌توانند از يك خانه، كار و زندگي اجتماعي طبيعي برخوردار شوند و بايد بتوانند عملكرد ادراكي طبيعي داشته باشند.

اين يافته‌ها در شماره سپتامبر مجله “‪& Experimental Research‬ ‪ “Alcoholism Clinical‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …