خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪Nutrition‬ ‪ “American Journal of Clinical‬: تمرينات مستمر و شديد ورزشي بهتر از فعاليت سبك‌تر به پيشگيري از چاقي در كودكان و حفظ تناسب اندام آنها كمك مي‌كند.

مجله “‪Nutrition‬ ‪ “American Journal of Clinical‬: تمرينات مستمر و شديد ورزشي بهتر از فعاليت سبك‌تر به پيشگيري از چاقي در كودكان و حفظ تناسب اندام آنها كمك مي‌كند.

يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد تمرينات مستمر و شديد ورزشي بهتر از فعاليت سبك‌تر به پيشگيري از چاقي در كودكان و حفظ تناسب اندام آنها كمك مي‌كند.

دكتر “مايكل جاستروم” از موسسه “كارولينسكا” در “هادينگ” در سوئد مي‌گويد چاقي و كاهش سلامت قلب و عروق در كودكان سراسر جهان روبه افزايش است.

نقش فعاليت بدني در مبارزه با اين مشكلات به اثبات رسيده است.

شواهد روزافزون بيانگر آن است كه فعاليت شديدتر در پيشگيري از افزايش وزن موثرتر است.

محققان براي بررسي تاثير ميزان و شدت ورزش بر چاقي و تناسب اندام در كودكان ميزان فعاليت ‪ ۷۸۰‬كودك ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬ساله را طي چهار روز متوالي با استفاده از يك دستگاه شتاب سنج اندازه گرفتند.

در اين مطالعه ديده شد چربي بدن كودكاني كه روزانه بيش از ‪ ۴۰‬دقيقه فعاليت بدني شديد دارند كمتر از كودكاني است كه روزانه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬دقيقه فعاليت مي‌كنند. همچنين سلامت قلب و عروق اين كودكان از كودكان گروه دوم بالاتر بود.

هيچ ارتباطي بين ميزان كلي فعاليت بدني روزانه كودك و سطح چربي بدن ديده نشد، اما كودكاني كه هر روز مدت طولاني‌تري فعاليت مي‌كنند از سلامت بيشتر قلب و عروق برخوردارند.

نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد تاثير فعاليت بدني شديد در پيشگيري از چاقي در كودكان موثرتر از فعاليت بدني سبكتر است. فعاليت بدني كم تا شديد به بهبود سلامت قلب و عروق كمك مي‌كند.

محققان مي‌گويند فعاليت شديد بدني براي كودكان و نوجوانان چاق و داراي اضافه دشوارتر است. اين افراد بايد با فعاليت سبكتر تمرين را شروع كنند و بتدريج بر مدت و شدت آن بيفزايند.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره اوت ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪Nutrition‬ ‪ “American Journal of Clinical‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …