خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪Journal‬ ‪ “European Respiratory‬: آپنه خواب در ميانسالي خطر بروز بيماري قلبي را افزايش مي‌دهد

مجله “‪Journal‬ ‪ “European Respiratory‬: آپنه خواب در ميانسالي خطر بروز بيماري قلبي را افزايش مي‌دهد

محققان سوئدي مي‌گويند آپنه انسدادي در هنگام خواب خطر ابتلا به بيماري عروق كرونر قلب را در افراد ميانسال پنج برابر افزايش مي‌دهد.

با اين وجود درمان موفقيت آپنه خواب اين خطر را بطور چشمگيري كاهش مي‌دهد.

دكتر “يوكسل پكر” و همكارانش در بيمارستان دانشگاه “سالگرنسكا” در “گوتنبرگ” مي‌گويند با وجود اينكه اين مطالعه رابطه آپنه خواب و بيماري عروق كرونر قلب را تاييد مي‌كند، اما يك رابطه علت و معمولي در اين زمينه اثبات نشده است. آپنه خواب قطع كوتاه و مكرر تنفس در طول خواب شبانه است.

ابتلا به ساير بيماري‌ها امكان اثبات يك رابطه علت و معلولي را پيچيده‌تر مي‌كند.

گروه پكر ‪ ۳۰۸‬فرد ميانسال (‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۹‬ساله) را كه در سال ‪ ۱۹۹۱‬از نظر ابتلا به آپنه انسدادي خواب ارزيابي شده بودند، مورد مطالعه قرار دادند.

اين افراد در ابتدا هيچ بيماري قلبي نداشتند.

در يك سوم از اين بيماران يعني ‪ ۱۰۵‬نفر ، آپنه انسدادي خواب تشخيص داده شد.

اين بيماران تحت درمان‌هاي استاندارد مختلفي شامل ‪ CPAP‬فشار مثبت و مداوم جريان هوا، جراحي، و يا استفاده از يك وسيله دهاني قرار گرفتند.

اما آپنه خواب در ‪ ۶۵‬تن از اين بيماران برطرف نشود.

پس از گذشت بيش از هفت سال در ‪ ۱۶/۲‬درصد مبتلايان به آپنه خواب و ‪۵/۴‬ درصد كساني كه به آپنه دچار نبودند بيماري عروق كرونر تشخيص داده شد.

همچنين هشت تن از مبتلايان به آپنه و يك تن از افراد گروه دوم بر اثر بيماري عروق كرونر قلب جان سپردند.

از ميان بيماراني كه درمان آپنه تاثيري در آنها نداشت در ‪ ۲۴/۶‬درصد بيماري عروق كرونر قلب تشخيص داده شد. اين ميزان در بيماراني كه درمان در آنها موثر بود ‪ ۳/۹‬درصد بوده است.

صرف نظر از سن، جنس ، فشار خون بالا، ديابت و يا استعمال دخانيات مشخص شد آپنه انسدادي خواب خطر بروز بيماري عروق كرونر را پنج برابر افزايش مي‌دهد.

با اين وجود، درمان موثر آپنه خواب تا دو سوم ميزان خطر را كاهش مي‌دهد.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره سپتامبر ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪Journal‬ ‪ “European Respiratory‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …