سایت انجمن پرستاری ایران راه اندازی می شود

اطلاع یافتیم سایت انجمن پرستاری ایران به نشانی

www.irannurse.ir
راه اندازی می شود

  این سایت از اول مهر ماه ۱۳۸۵ عملیاتی خواهد گردید و به صورت سایت جامع پرستاری ایران به حیات حرفه ای خود ادامه خواهد داد
برای این عزیزان آرزوی موفقیت داریم

همچنین بررسی کنید

قانون کاهش ساعات کار پرستاران در گیرودار تصمیمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترک ریاست جمهوری ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاری برای تعیین تکلیف نهایی …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوین تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …