خانه / اخبار تغذیه / چای سبز از خطر بيماری های مرگبار ‘می کاهد'(متن کامل خبر)

چای سبز از خطر بيماری های مرگبار ‘می کاهد'(متن کامل خبر)

مطالعه ای تازه در ژاپن نشان می دهد که نوشيدن چای سبز می تواند خطر مرگ در اثر ابتلا به طيفی از بيماری ها را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد.

محققان با بررسی اطلاعات پزشکی بيش از 40 هزار نفر دريافتند که چای سبز خطر مرگ در اثر بيماری قلبی را بيش از 25 درصد کاهش می دهد.

اما متخصصان قلب در بريتانيا می گويند که اين فوايد ممکن است ناشی از رژيم غذايی ژاپنی ها در کل باشد چرا که غذاهايی که مردم اين کشور عادت به مصرف آنها دارند از غذاهای رايج در غرب سالم تر است.

نتايج اين تحقيق در نشريه انجمن پزشکی آمريکا چاپ شده است.

صرفنظر از آب، چای پرمصرف ترين نوشيدنی در جهان است و هرساله سه ميليارد کيلوگرم چای در جهان توليد می شود.

مطالعات انجام شده در آزمايشگاه ها و به روی حيوانات نشان داده است که به خصوص چای سبز (در مقايسه با چای تيره) دارای فوايد زيادی برای سلامتی است.

بيشترين بهره برای زنان

در اين مطالعه که در سال 1994 آغاز شد محققان دانشگاه توهوکو فوايد احتمالی چای سبز برای انسان را بررسی کردند.

آنها اطلاعات مربوط به 40 هزار و 530 فرد سالم 40 تا 79 ساله اهل شمال ژاپن، جايی که چای سبز مصرف زيادی دارد، را بررسی و تحليل کردند.

در حدود 80 درصد مردم اين منطقه چای سبز می نوشند به طوری که بيش از نيمی از آنها روزانه سه فنجان يا بيشتر از آن مصرف می کنند.

اطلاعات مربوط به اين افراد برای مدت 11 سال (1995 تا 2005) دنبال شد. در پايان اين دوره 4 هزار و 209 نفر از آنها به دلايل گوناگون درگذشته بودند.

پژوهشگران همچنين داده های جمع آوری شده در طول 7 سال (1995 تا 2001) را بررسی کردند تا مرگ و مير در اثر علل مشخص را بررسی کنند.

در اين دوره هفت ساله، 892 نفر از بيماری قلب و 1134 نفر در اثر سرطان درگذشتند.

در طول مطالعه 11 ساله، نرخ مرگ در اثر کليه عوامل، برای کسانی که روزانه 5 فنجان يا بيشتر چای سبز نوشيده بودند در مقايسه با کسانی که يک فنجان يا کمتر نوشيده بودند 16 درصد کمتر بود.

مطالعه 7 ساله برای کشف علل خاص مرگ و مير نيز نشان داد که خطر مرگ در اثر بيماری قلبی برای گروهی که 5 فنجان يا بيشتر چای سبز می نوشند، 26 درصد کمتر بود.

ولی هيچ رابطه قابل توجهی ميان مصرف چای سبز و مرگ در اثر سرطان مشاهده نشد.

در سراسر اين مطالعه فوايد چای سبز ظاهرا برای زنان بيشتر بود.

زنانی که روزانه پنج فنجان يا بيشتر چای سبز می نوشيدند – در مقايسه با کسانی که يک فنجان يا کمتر مصرف می کردند – 31 درصد کمتر با خطر مرگ در اثر بيماری قلبی روبرو بودند.

اما اين مطالعه رابطه ای ميان مصرف چای سياه يا اولانگ و کاهش خطر مرگ در اثر بيماری قلبی نيافت.

‘آمار پايين بيماری’

دکتر شينيچی کورياما، که اين مطالعه تحت سرپرستی او انجام شد، گفت: “مهمترين يافته اين است که چای سبز ممکن است عمر افراد را از طريق کاهش خطر بيماری قلبی افزايش دهد.”

اما الن ميسون، پرستار قلب در بنياد قلب بريتانيا، گفت که رژيم غذايی ژاپنی ها در مجموع خيلی سالم است و اين يافته ها ممکن است در مورد کسانی که به سبک غربی غذا می خورند صادق نباشد.

وی گفت: “آمار بيماری قلبی در ژاپن هم اکنون يکی از کمترين ها در جهان است و تصور می شود رژيم غذايی ژاپنی ها نقشی عمده در پايين نگاه داشتن آن بازی می کند.”

وی با اشاره به اينکه چربی اشباع شده در غذاهای رايج در بريتانيا بيشتر از ژاپن است، ابراز ترديد کرد که نوشيدن همان مقدار چای سبز در بريتانيا تاثيری عمده بر نرخ ابتلا به بيماری قلبی داشته باشد.

همچنین بررسی کنید

کاهش درد دندان با گل میخک

دندان درد به طور خاص تحریک کننده است و این روزها با توجه به شرایط …

مزایای کاموت برای سلامتی

کاموت که ‘Kah-moot’ تلفظ می شود نوعی دانه گندم باستانی است که به آن گندم …