خانه / بهداشت عمومي / رنگ ها و تاثير آن بر سلامت روح و جسم

رنگ ها و تاثير آن بر سلامت روح و جسم

رنگ ها و تاثير آن بر سلامت روح و جسم     
رنگ چيست ؟
 رنگ همچون كلامي گوياست براي بازگو كردن خلق و خوي مردم
v     1- رنگها جايگاه ويژه اي در زندگي انسان دارند . هرروز مارا احاطه مي كنند و چنان با محيط اطراف ما عجين شده اند كه تنها زماني پي به وجودشان        مي بريم كه يكباره خود را نشان دهند براي مثال موقع خريد پيراهن ، موقع انتخاب كاغذ ديواري ، پشت چراغهاي راهنمايي ، موقع تماشاي گلهاي چمنزار در تابستان ، برگ درختان در پاييز
طبيعي است كه ما هركدام رنگي دلخواه داريم و همين طور رنگهايي كه زياد نمي پسنديم . معلوم است كه  رنگ پيراهن و  زينت آلات ، خانه و اتومبيل را از رنگهاي مورد علاقه مان انتخاب مي كنيم . اين موضوع نشان  مي دهد كه هر رنگ احساس خاصي را در ما به وجود مي آورد . رنگ نيرويي را در اختيار ما مي گذارد كه طبيعي و شفابخش است . در ابتدا شايد اين امر غير عادي به نظر رسد ولي واقعيت دارد . رنگ مي تواند روح و روان انسان را شفا دهد و نشاط آور باشد .

البته در صورتي كه ياد بگيريم ديدي آگاهانه نسبت به رنگ داشته باشيم و تا ثير آنها را درك كنيم .
گوناگوني رنگها به اندازه روزهايي است كه از عمر زمين مي گذرد . رنگ بيانگر و بازتاب احساسات
ماست به همان اندازه هم سمبلي معتبر و ارتباط محسوسي بازندگي مادارد رنگ چون طول موج دارد
در حيطه علم نيز بررسي ميشود با اين حال مانند روان انسان غير ملموس است
v     2- نيوتن اولين كسي بود كه درباره ي ويژگي ماهيت نور تحقيقاتي كرد و آزمايشهاي گوناگوني را انجام داد .             تا توانست نور سفيد مثلاً نور خورشيد را با عبور از يك منشور به رنگهاي ديگر تجزيه كند . موفقيت ديگر نيوتن اين بود كه ثابت كرد هركدام از رنگها  طول موج مخصوصي دارند و نور خود را در سطح انرژي متفاوتي ساطع مي كنند براي درك بهتر اين موضوع مي توان امواج دريا را پيش خود تصور كنيد
موج هاي بلند تر نيروي فوق العاده زيادي دارند يعني امواج بلندتر انرژي جنبشي بيشتري نسبت به موجهاي كوچكتر دارند . طبق اين الگو سطح انرژي هر رنگ با رنگ ديگر فرق مي كند .
اين كشف نيوتن سرآغاز پژوهشهايي درباره ماهيت رنگها ، چگونگي انتشار انرژي جنبشي و علت درخشندگي خيره كننده آنها بود .
شايد در كودكي ساعت ها غرق نقاشي كردن مي شديم . دنياي اطراف را فراموش مي كرديم و از رنگ كردن لذت مي برديم . نقاشي كردن در كودكي اولين تلاش ناخود آگاه ما براي استفاده از نيروي درماني رنگها بوده است .
رنگها بيانگر ناراحتيهاي روحي و ذهني هستند ، حالت هايي كه جرات بيان آن را به ديگران نداريم رنگها به ما تعادل روحي مي دهند و اين چيزي جز سلامت رواني نيست .
رنگهاي اصلي و فرعي :

 1. زرد ، آبي و قرمز رنگهاي اصلي هستند .          
 2. رنگهاي فرعي : سبز ، بنفش ، نارنجي ، زرد      
 3. مايل به سبز ، سبز مايل به آبي ، آبي مايل به   
 4. بنفش، بنفش مايل به قرمز ، قرمز مايل به         
 5. نارنجي ونارجي مايل زرد هستند كه از تركيب
 6.         رنگهاي اصلي به وجود مي آيند       
  رنگهاي گرم و سرد :
  در چرخه رنگ اگر از زرد به بنفش خطي بكشيم رنگهايي كه در طرف دست چپ اين خط قرار دارند سرد هستند و در ساختن آنها آبي بكار برده شده است . رنگهايي كه در طرف راست اين خط قرار دارند گرم هستند و در ساختن آنها قرمز بكار برده شده است رنگهاي گرم محرك هستند و باعث ميشوند كه اجسام جلو آمده و بزرگتر بنظر برسند
  رنگهاي سرد باعث ميشوند كه اجسام عقب بروند و كوچكتر بنظر بيايند . اين حركت رنگها بسيار مهم است . مثلاً  براي بزرگ نشان دادن حياطي ميتوانيم گلهايي را كه رنگهاي سرد دارند عقب و گلهايي را كه رنگهاي گرم دارند جلو بكاريم . رنگهاي سرد عقب ميروند و رنگهاي گرم جلو مي آيند و اين حركت حياط را بزرگتر نشان ميدهد
  رنگهاي سرد باعث ميشوند كه اجسام عقب بروند و كوچكتر بنظر بيايند . اين حركت رنگها بسيار مهم است . مثلاً  براي بزرگ نشان دادن حياطي ميتوانيم گلهايي را كه رنگهاي سرد دارند عقب و گلهايي را كه رنگهاي گرم دارند جلو بكاريم . رنگهاي سرد عقب ميروند و رنگهاي گرم جلو مي آيند و اين حركت حياط را بزرگتر نشان ميدهد
  رنگهاي متضاد (مكمل) رنگهايي هستند كه در چرخ رنگ روبروي يكديگر قرار دارند مانند زرد و بنفش ، يا قرمز سبز يا آبي و نارنجي دو رنگ  متضاد اگر پهلوي هم قرار بگيرند ايجاد درخشندگي ميكنند و شدت رنگي همديگر را زيادتر ميكنند .

  تمركز بر دايره رنگ ها :
  بهترين حالت انجام دادن اين تمرين قرار گرفتن با چشم بسته مقابل يك منبع نور قوي ، مثل يك نقطه نوراني است . در هواي آزاد تا جايي كه براي چشمها ضرر ندارد در كمال  آرامش مقابل منبع نوري قراربگيريد ، نور براحتي از بين پلكها وارد چشم ميشود . بعد از مدتي جلوي چشم نور قرمز خيره كننده اي مي بينيد . سعي كنيد با اراده ،  رنگ  قرمز جلوي چشم را به رنگهاي زرد ، سبز يا آبي تغيير دهيد . يا برعكس ، قرمز را به بنفش ، آبي ، سبز و زرد تغيير دهيد .
  وقتي بر روي رنگهاي گرمي چون قرمز ، نارنجي و زرد تمركز كرده باشيد ، پلكها براحتي از هم باز ميشوند . اما با رنگهاي سردي چون فيروزه اي ، آبي و بنفش احساس مي كنيد پلكها سنگين شده اند . اين تمرين را با رنگهاي دلخواه خود انجام دهيد . رنگهايي كه بر آنها تمركز      مي كنيد بايد خالص و شفاف باشند    تا تاثير شان بيشتر شود و از رنگهايي كه سياه و سفيد در آنها باشد استفاده نكنيد .
  در موقع انجام دادن تمرين راحت و منظم نفس بكشيد و خيلي طبيعي باشيد اگر تمرين تمركز روي دايره رنگ را تنها دوبار در هفته و هر بار بمدت ده تا پانزده دقيقه انجام دهيد ، خيلي زود بر افكارتان مسلط خواهيد شد . به علاوه اين تمرين كمكي است تا شما به سلامت روحي ، رواني و جسمي پايدار برسيد .        
  چگونگي انتخاب رنگ لباس و تاثير آن بر روند درمان :
  تمركز بررنگها ، به ويژه در هنگام ابتلا به بيماري ، يا وقتي كه قصد داريد عضوي از بدن را تقويت كنيد ، توصيه مي شود ، به عنوان مثال :
  براي درمان افسردگي  و احساس تنهايي ، تمركز بر رنگهاي گرم ، نشاط آور خواهد بود . نارنجي به عنوان نقطه عطف گرماي طيف نور ، احساس گرماي شديدي را در انسان پديد مي آورد وقتي تصميم مي گيريد رنگ درماني را انتخاب كنيد ، بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه تطابق رنگ انتخابي با رنگ لباستان بر روند درمان تاثير مي گذارد .
  رنگ لباس بخصوص لباسهاي زير تاثير بسيار زيادي بر درمان دارد ، چون بدن در مقابل امواج رنگها مقاومت مي كند و مدتي طولاني طول مي كشد تا با آنها ارتباط برقرار كنيم ، پس پوشيدن لباس همرنگ با رنگ مورد آزمايش در تسريع ايجاد ارتباط مؤثر است .
  رنگ هايي كه براي لباس رو انتخاب مي كنيد ، به طور مستقيم و غير مستقيم بر رفتار شما تاثير مي گذارد . از يك طرف بر رفتار شما و از طرف ديگر بر رفتار افراديكه با آنها برخورد مي كنيد .
  آنها مطابق با رنگي كه لباستان دارد ، واكنش نشان مي دهند . مثلاً همه مي دانيم رنگ سياه ناخواسته انسان را از محيط اطراف جدا مي كند ، چون درخشش رنگ سياه حاكي از انزواي مطلق است .
  سياه نمايانگر مرز مطلقي است كه در فراسوي آن زندگي متوقف مي شود .
  به كساني كه در برقرار كردن ارتباط با ديگران مشكل دارند ،
  توصيه مي كنيم تون هاي  رنگ زرد را در لباسهايشان انتخاب كنند (بي دليل نيست كه رنگ زرد نماد اداره پست ، بزرگترين وسيله ارتباطي جامعه مي باشدكسي كه با لباس زرد از خانه خارج مي شود همين رنگ زرد لباس امكان مصاحبت با ديگران را به او مي دهد رنگهايي كه در محيط زندگي و كار ما هستند نه فقط از راه ديدن بلكه به واسطه امواجي كه از خود ساطع مي كنند برما اثر مي گذارد . اين كه صبح ها و شب ها اولين و آخرين نگاهمان به چه رنگي مي افتد ، بسيار مهم است مثلاً
  اگر موقع خواب به رنگ آبي نگاه كنيم امواج رنگ آبي اثر آرام بخشي برما مي گذارد

  آبي نماد روان
  رنگ آبي احساس سرما را در ما بوجود مي آورد . از  نظر پزشكي اين رنگ به مفهوم انقباض است ، بنا براين براي  درمان تب مؤثر است و اغلب در درمان التهاب هاي پوستي به  كار  مي رود . فشارخون را مي توان به كمك رنگ آبي پايين  آورد . هنگام بيماري و خستگي نياز به اين رنگ بيشتر مي شود .   اگر گردش خونتان منظم است و قلبتان هم ضعيف نيست  مي توانيد در موقع سرما خوردگي با ملحفه اي آبي رنگ خود را بپوشانيد همين طور پوشيدن لباس خواب آبي رنگ در پايين آوردن تب مفيد است .
  با این حال اگر بیشتر رنگ به کار رفته در نقاشی آبی باشد توصيه مي شود اتاق خواب كساني كه دچار اختلالات خواب هستند به رنگ آبي باشد ، نور آبي روشن انسان را به خوابيدن ترغيب مي كند و سيستم عصب را عميقاً آرام مي نمايد ، اين رنگ آمادگي مبارزه با سموم بدن را در ما بر مي انگيزد . با كمك رنگ لاجوردي مي توانيد گرفتگي هاي ناگهاني عضله و اضظراب را برطرف كنيد .
   نور آبي براي درمان رماتيسم (خاصيت خشك كردن) و سردرد (آرامش بخش بودن) ناراحتي هاي دوران بلوغ ، التهابهاي پوستي و گرفتگي عضله مؤثر است . آبي رنگي كه احساس رضايت را در انسان به وجود مي آورد . ونشانه آن است كه نقاش در حسرت داشتن آرامش و زير فشار عصبي است . اگر در نقاشي تعادلي از رنگهاي زرد و آبي باشد نشان از تعادل روحي و رواني نقاش دارد . آبي رنگ محافظه كاري ، موفقيت ، فداكاري ، تفكر و درون نگري است ، بنابراين آبي مشخصه افرادي است كه با تلاش و كوشش به موفقيت مي رسند . با ديگران روابط مناسبي دارند و به ندرت كاري را براساس تمايلات آني خود انجام مي دهند اما با دقت و مهارت آن را كنترل مي كنند ، اين افراد مي توانند مديران و ورزشكاران توانايي باشند
  علاقه مندان رنگ آبي افراد معقولي هستند و زندگي خود را نمونه مي دانند ، هرچند ممكن است اين فرض درست نباشد .  تيپ هاي ابي افراد محتاط و با ثبات و غالباً قابل تحسين هستند و همه آنها به اين خصايص خود كاملاً آگاهند .
  عدم علاقه به رنگ آبي نشانه شورش ، احساس گناه و شكست و ناراحتي از پيشرفت هاي كساني است كه احتمالاً به اندازه آنها تلاش نكرده اند . در حقيقت دوست نداشتن رنگ آبي باعث تاسف است ، چراكه ممكن است نتيجه روان رنجوري يا حداقل غمي بزرگ باشد در صورت به كار بردن رنگ آبي با مكلمش ، نارنجي ، نشاطي آرامش بخش در فرد ايجاد مي شود .
   
  رنگ قرمز در روان شناسي :
  در روان شناسي رنگ قرمز به مفهوم اعتماد بنفس است ، از اين رو در درمان ترس از اين رنگ بهره مي گيرند .
  در رنگ درماني براي به جريان انداختن مجدد انرژي ذخيره شده بدن و افزايش گرماي آن از رنگ قرمز استفاده مي كنند .
  رنگ قرمز به ويژه زماني كه با زرد مخلوط ميشود ، بدن را گرم مي كند و انرژي آنرا بالا مي برد توجه داشته باشيد رنگ قرمز بيش از هر چيز باعث تحريك سرخرگها مي شود كه سلامت و نشاط فراواني به دنبال دارد و در درمان سستي ، بي حالي و افسردگي بسيار مؤثر است . با اينكه رنگ قرمز نشاط اور است ، اما افراد با نشاط و سرزنده از رنگ قرمز بيزارند رنگ قرمز در درمان بيماري هاي خوني بسيار مؤثر است .
  مثلاً در درمان مسموميت هاي خوني ، لباس هاي زير بيمار بايد براي مدت طولاني تقريباً 2 تا 3 ماه رنگ قرمز خالص باشد و روزانه پانزده تا بيست دقيقه غرق تماشاي رنگ قرمز خالص شود ، يا فكرش را روي رنگ قرمز متمركز كند . «رونالد هانت» در كتابش به نامه «هفت كليد رنگ درماني» اين پرتو را انرژي ساز و پدر سر زندگي و نشاط قلمداد مي كند .  
  .
  گلبولهاي قرمز خون آهن را جذب    مي كند  و نمك از راه كليه و پوست دفع مي شود ،‌ از اين رو قرمز مناسب ترين رنگ براي درمان كم خوني .و كمبود آهن بدن است . در موقعي كه احساس كرديد بدنتان كمبود انرژي دارد و يا ضعف جسمي داريد ، رنگ قرمز را در ذهنتان تصور كنيد . بنا براين عقيده وي رنگ قرمز كريستال هاي نمك فريك را به آهن و نمك تجزيه مي كند
  به علاوه اگر تحت درمان بيماري خوني هستيد تا آنجا كه امكان دارد از مواد غذايي قرمز رنگ مثل تربچه ، آلبالو ، كلم قرمز ، لبو ، توت فرنگي يا تمشك استفاده كنيد .
  رنگ قرمزبه جابجايي مواد و هضم آنها كمك مي كند از اين رو درمان یبوست مؤثر است .

  در خونريزي هاي شديد ، يا جراحت هاي خارجي همراه با خونريزي و كم خوني در زنان ، درمان بارنگ قرمز آهن خون را زياد مي كند علاوه بر آن در عادات ماهانه شديد و يا به تاخير افتادن اختلالات گردش خون درمان بارنگ قرمز توصيه مي شود .
   

  رنگ زرد در روان شناسي :
  رنگ زرد بيشتر با روح و روان سر و كار دارد ، هم افراد عاقل و با هوش آن را انتخاب مي كنند ، هم افراد عقب مانده ذهني . سر و كار داشتن بارنگ زرد به ما كمك مي كند تا به مجهولات و اختلالات وجودمان پي بريم .
  نيروي شفابخش رنگ زرد ، بيانگر حالات زنانه اين رنگ است  . رنگ زرد مي تواند حالات زنانه را در ما تقويت كند.
  تيپ زرد به نوآوري ، خلاقيت و حكمت علاقه مند است . اين تيپ معمولاً درون نگر ، باريك بين و در برابر دنيا و افراد با استعداد آن ، معتقد به اصول است .
  زرد در درمان افسردگي هاي عصبي به خوبي كارساز است و به عنوان درمان ضد افسردگي شناخته شده است . در درمان افسردگي با رنگ زرد معمولاً بدن واكنش هاي دفاعي چون سوزش چشم از خود بروز مي دهد ، اما درست با همين تحريك چشم ، سيستم عصبي نيز تحريك مي شود و به اين طريق تمام بدن نيرويش را براي مقابله با افسردگي فرا مي خواند ، چون رنگ زرد سيستم عصبي را نيز تحريك مي كند ، اين رنگ را «خوراك اعصاب »  ناميده اند . افراد پر جنب و جوش و عصبي كه غده تيروئيدي  پركاري دارند و دچار حمله هاي عصبي مي شوند ، نبايد به مدت طولاني در معرض  رنگ زرد باشند . رنگ زرد در كارهايي كه تفكر و خلاقيت در آنها نقش دارد ، سودمند است ، از اين رو توصيه مي شود به ميز تحريرتان رنگ زرد بزنيد . رنگ زرد فشار خون را بالا مي برد و ضعف معده
  و كليه را بهبود مي بخشد . اگر معده اي كم كار داريد براي تحريك آن مي توانيد بين پنجمين و ششمين دنده هاي قفسه سينه نور زرد بتابانيد يا در موضع ، سنگ زرد بگذاريد . رنگ زرد در
  درمان بيماريهاي پوستي و شفاف كردن پوست نيز مؤثر است .

   مباني روانشناسي و جمع بندي كلي از  خصوصيات بعضي رنگها :
   خاكستري : گوشه گيري ، عدم فعاليت و بي تفاوتي
  آبي :  نياز به آرامش كامل  و خشنودي خاطر و علاقه مند زياد به دوستان و نزديكان .
  سبز : پشت كار و استقامت ، قدرت اراده ، غرور و بلند پروازي
  قرمز : داشتن آرزوهاي بسيار شور و شوق زندگي تهور و قدرت اراده
  زرد : پيشرفت بلامانع ، اميد به حل مشكلات زندگي
  بنفش : روحيه شاعرانه و رومانتيك ، دوستار هنر و زيبايي ، متكي بودن بر ديگران
  قهوه اي : نياز شديد به آسايش جسمي و روحي ، فعال ، علاقه بسيار زياد به خانواده
  سياه : بي علاقگي به زندگي ، نفي هرچيز ، بدبيني و ناباروري و لجاجت
  آبي تيره (سرمه اي) : انديشيدن درباره ي اين رنگ از يك تاثير آرامبخش در سيستم اعصاب مركزي برخوردار است ، آبي تيره از عمق و كمال چشمگيري برخوردار است ، به ويژه مطلوب افرادي است كه اضافه وزن دارند و نشانگر خشنودي و كاميابي است .
   

  ديدگاههاي مربوط به ماهيت رنگها را دانستيم ولي مهمترين ديدگاه اين است كه رنگ با ديگر پديده هاي طبيعي تفاوت دارد و اين جمله نشانگر پيچيدگي مفهوم رنگ است كه هركس بارنگ سرو كار دارد بايد براي فهميدن آن پا به دنياي رنگها بگذارد . با عقل نمي توان آن را حس كرد . هر چقدر هم كه سعي كنيد ، پيدا كردن جوابي روشن براي اين سؤال كه (رنگ چيست) مشكل خواهد بود .
   با تشکر از :
         كلاوس برند فلمار       – پاولين ويلز   

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …