خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪ “Respiratory and Critical Care Medicine‬: خطر مرگ زنانيكه به دليل ابتلا به بيماري شديد مزمن مسدودكننده ريوي (‪ (COPD‬تحت اكسيژن درماني قرار دارند بيشتر از مردان است.

مجله “‪ “Respiratory and Critical Care Medicine‬: خطر مرگ زنانيكه به دليل ابتلا به بيماري شديد مزمن مسدودكننده ريوي (‪ (COPD‬تحت اكسيژن درماني قرار دارند بيشتر از مردان است.

يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد خطر مرگ زنانيكه به دليل ابتلا به بيماري شديد مزمن مسدودكننده ريوي (‪ (COPD‬تحت اكسيژن درماني قرار دارند بيشتر از مردان است.

 ‪ COPD‬يك بيماري پيش رونده ريوي است كه اغلب به دليل سيگار كشيدن ايجاد مي‌شود و آمفيزم و برونشيت مزمن را در بر دارد. مشخصه اين بيماري محدوديت جريان هوا است كه كاملا قابل برگشت نيست.

افراد مبتلا به ‪ COPD‬مزمن اغلب به اكسيژن درماني مداوم نياز دارند.

دكتر “ماريا كريستينا” و همكارانش در اين مطالعه ‪ ۱۸۴‬زن و ‪ ۲۵۱‬مرد را كه تحت اكسيژن درماني قرار داشتند، مدت هفت سال پيگيري كردند.

محققان پس در نظر گرفتن سن، سابقه سيگار كشيدن، عملكرد ريه و وزن بدن اين بيماران مشاهده كردند كه “نسبت خطر” مرگ در ميان زنان بيمار نسبت به مردان بطور قابل توجهي بيشتر بود.

در طول دوره اول اين پيگيري ميزان زنده ماندن مردان و زنان مبتلا يكسان بود اما پس از گذشت سه سال از اين پيگيري تفاوت‌هايي در اين خصوص نمايان شد.

دكتر “ديويد مانينو” از مركز پزشكي “كنتاكي” اين دانشگاه در سرمقاله اين تحقيق نوشت: يك دليل احتمالي براي كمتر بودن شانس زنده ماندن زنان اين است كه برخي از عوارض سيستميك ‪ COPD‬مانند اختلال ماهيچه‌اي و يا افسردگي در زنان شايع‌تر از مردان است و اينها به وخيم شدن عواقب اين بيماري منجر مي‌شود.

مشروح اين مطالعه در شماره سپتامبر ‪ ،۲۰۰۶‬مجله آمريكايي”پزشكي مراقبت هاي تنفسي و حاد “‪ “Respiratory and Critical Care Medicine‬درج شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …