میزان شکستگی لگن در ایرانیان نسبت به سایر جوامع کمتر است ‪۸۴/۰۷/۸

میزان شکستگی لگن در ایرانیان نسبت به سایر جوامع کمتر است ‪۸۴/۰۷/۸‬

آمار شیوع شکستگی‌های لگن در ایران در مقایسه با دیگر کشورها نشان می دهد که میزان این نوع از شکستگی‌ها در ایرانیان نسبت به دیگر جوامع کمتر است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ابن سینا،آمار شیوع شکستگی لگن در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها در آخرین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی “باروری و ناباروی ” ارایه شده است.

در آخرین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی “باروری و ناباروری” به مطالبی همچون استئوپروز،تشخیص ،پیشگیری و درمان ،بار بیماری استئوپروز و تاثیر پروتیین سویابر شاخص‌های متابولیسن استخوان در زنان یائسه مبتلا به استئوپنی پرداخته شده است.

بررسی رابطه مصرف میوه‌ها ،سبزیها با تراکم معدنی استخوان در جمعیت روستایی اطراف تهران و … از دیگر موضوعات مطرح شده در آخرین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی “باروری و ناباروری ” است.

“استئوپروز” شایع‌ترین بیماری متابولیک استخوان است و علاوه بر ناتوانی و از کارافتادگی باعث افزایش نسبی خطر مرگ در مبتلایان به شکستگی های ناشی از آن می‌شود.

در ایران شواهد کافی در مورد این که استئوپروز،نظیر کشورهای غربی یک مساله سلامت عمومی است وجود ندارد به همین خاطر انجام این مطالعه در دستور کار مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم قرار گرفت.این مطالعه با هدف برآورد بار استئوپروز در سال ‪ ۱۳۸۰‬در ایران انجام شد.

بر اساس این گزارش،داده‌های این تحقیق با استفاده از پژوهشهای انجام شده توسط وزارت بهداشت در ‪ ۱۹‬استان کشور و سایر جوامع در مورد خطر مرگ بیماران پس از وقوع شکستگی‌های قابل انتساب به استئوپروز جمع آوری شد.

برای محاسبه بار بیماری ابتدا شیوع استئوپروز،بروز شکستگی‌های قابل انتساب به استئوپروز و خطر نسبی مرگ ناشی از آنها برآورد شد و بااستفاده از مدلهای اپیدمیولوژی دوره ابتلا به هر شکستگی برآورد و با استفاده از ناتوانی‌های مشابه در مطالعه بار جهانی بیماری‌ها محاسبه شد.

نتایج حاصل از این پژوهش مجموع سال‌های از دست رفته ناشی از استئوپروز در جمعیت ایران در سال ‪ ۱۳۸۰‬را ‪ ۳۶۰۲۶‬سال نشان داد که ‪۱۸۷۵۷‬ سال متعلق به مردان و ‪ ۱۷۲۷۰‬سال متعلق به زنان بود.

بیشترین علت بالا بودن بار استئوپروز در مردان افزایش خطر نسبی مرگ بعد از شکستگی‌های لگن و مهره است.

این مقاله که در جدیدترین شماره فصلنامه “باروری و ناباروری ” آورده شده است با اشاره به داده‌های به کار گرفته شده در این مطالعه عنوان کرد که بروز شکستگی لگن درایران نسبت به سایر جوامع کمتر است و توجیه بروز پایین تر این شکستگی ،بالاتر بودن نسبی تراکم معدنی استخوان(‪ (BMD‬در جمعیت ایران و تفاوت‌های احتمالی جامعه ایرانی با جوامع دیگر از نظر سایر عوامل موثر بر شکستگی لگن،نظیر محیط و سبک زندگی است.

همچنین بررسی کنید

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …

استفاده از تبلت و موبایل در هنگام خواب موجب اختلال در خواب می شود

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند: اگر می خواهید چاق نشوید از تبلت ها و تلفن …