خانه / بهداشت عمومي / مجله “آلرژي” (‪ (Allergy‬:گياهان خانگي مي‌توانند منبع بسياري از رنج‌ها و مشكلات شخص مبتلا به حساسيت باشند.

مجله “آلرژي” (‪ (Allergy‬:گياهان خانگي مي‌توانند منبع بسياري از رنج‌ها و مشكلات شخص مبتلا به حساسيت باشند.

طبق يك مطالعه، گياهان خانگي مي‌توانند منبع بسياري از رنج‌ها و مشكلات شخص مبتلا به حساسيت باشند.

دكتر “اوليور مايكل” از دانشگاه آزاد بروكسل  گفت :در بيش ‪ ۲۰‬درصد مبتلايان به رينيت آلرژيك (التهاب آلرژيك پرده مخاط بيني) كه موجب آب ريزش بيني و عطسه مي‌شود، اين مشكل مي‌تواند ناشي از قرار گرفتن شخص در معرض اين گياهان باشد.

وي و همكارانش در گزارشي كه در مجله “آلرژي” چاپ شده است، نوشتند تخمين زده مي‌شود بيش از ‪ ۴۰‬درصد از مردم جهان غرب به رينيت آلرژيك مبتلا باشند.

وجود گياهان تزئيني در اماكن عمومي، محل كار و خانه‌ها بطور روز افزوني شايع شده است.

مايكل و گروه وي در تحقيق خود براي بررسي حساسيت به درخت يوكاي آمريكايي، پيچك، درخت نخل و ساير گياهان رايج زينتي، ‪ ۵۹‬فرد مبتلا به رينيت آلرژيك و ‪ ۱۵‬فرد سالم را كه در گروه كنترل قرار داشتند تحت آزمايش خراش پوست قرار دادند.

در اين مطالعه ديده شد كه ‪ ۷۸‬درصد از بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك دست كم به يكي از اين گياهان حساسيت داشتند اما هيچ يك از افرادي كه در گروه كنترل قرار داشتند به اين گياهان حساسيتي نشان ندادند.

با اين وجود محققان مي‌گويند كه براي تاييد يافته‌هاي حاصله از اين مطالعه به تحقيقات بيشتري نياز است.

اين مطالعه در شماره سپتامبر ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “آلرژي” (‪ (Allergy‬چاپ شده است

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …