مجله “روانشناسی” (‪ (Psychiatry‬:خستگی مفرط در کودکان تنها یک نشانه افسردگی نیست و به نظر می‌رسد که خود یک بیماری موروثی باشد.

طبق یک مطالعه، خستگی مفرط در کودکان تنها یک نشانه افسردگی نیست و به نظر می‌رسد که خود یک بیماری موروثی باشد.

دکتر “تام ای. فاولر” از دانشگاه “کاردیف” در “والس” و نویسنده ارشد این مطالعه ، گفت: خستگی مفرط نامشخص را نمی‌توان صرفا شکل دیگری از افسردگی تصور کرد.

با توجه به اینکه افسردگی اغلب با خستگی همراه است و برعکس، فاولر و گروه وی برای بررسی تاثیرات محیط و وراثت بر روی هر دو این بیماری، مطالعه‌ای بر روی دوقلوها انجام دادند.

مطالعه دوقلوها به محققان اجازه می‌دهد تا تفاوت میان تاثیرات محیط زیست و ژن‌ها را تشخیص دهند.

درحالیکه دوقلوهای همسان محیطزیست و ژن‌های یکسانی دارند، دوقلوهای غیرهمسان یک محیط زیست دارند اما تنها از نیمی از ماده ژنتیک یکدیگر برخوردارند.

بنابراین احتمال داشتن بیماری‌های یکسان بر اثر نفوذ شدید ژنتیکی در دوقلوهای همسان بیشتر است.

محققان در این مطالعه دو هزار و ‪ ۳۹۸‬جفت دوقلوی در سنین ‪ ۸‬تا ‪۱۷‬ سالگی را مورد مطالعه قرار دادند.

در این مطالعه در صورتیکه خستگی دست کم در یکی از جنبه‌های مرتبط با مدرسه، فعالیت‌های تفریحی و یا ارتباط با خانواده و همسالان اختلال ایجاد می‌کرد و اگر هر روز نیاز به یکساعت استراحت در روز داشت، مفرط یا مختل‌کننده در نظر گرفته می‌شد.

اگر این وضعیت کمتر از یک هفته ادامه داشت، در دسته “خستگی کوتاه مدت” و درصورتیکه بیش از یک ماه ادامه داشت در دسته “خستگی بلندمدت” قرار می‌گرفت.

محققان دریافتند، درحالیکه نفوذ محیط بر خستگی کوتاه‌مدت قویتر از تاثیر وراثتی نفوذ فامیلی بود اما به نظر می‌رسید که هر دو خستگی کوتاه‌مدت و بلند مدت ریشه‌های ژنتیک داشتند.

همچنین محققان افزودند، تحقیقات نشان داده است خستگی مفرط هرچند در بسیاری موارد با افسردگی همراه است، اما تاثیرات وراثتی و محیطی آن از الگوهای مختلفی پیروی می‌کند.

فاولر گفت: علت بروز خستگی مزمن در کودکان که می‌تواند به سندرم خستگی مزمن (‪ (CFS‬در بزرگسالان ارتباط داشته باشد، هنوز مشخص نشده است.

این مطالعه در شماره سپتامبر ‪ ،۲۰۰۶‬مجله انگلیسی “روانشناسی” (‪ (Psychiatry‬چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …