خانه / اخبار علمی پزشکی / هر سال 5 درصد به جمعيت پزشكان ايران افزوده مي‌شود

هر سال 5 درصد به جمعيت پزشكان ايران افزوده مي‌شود

معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت:‌ آموزش پزشكي در كشور اكنون به يك جايگاه متعادل رسيده است و با احتساب پذيرش دانشگاه آزاد سالانه حدود 5 درصد به جمعيت فارغ التحصيلان پزشكي كشور اضافه مي‌شود.

محمد علي محققي در گفت و گو با خبرنگاران افزود: استانداردهاي مربوط به نسبت پزشك به جمعيت متفاوت است، اگر استاندارد يك پزشك به ازاي هر هزار نفر را در نظر بگيريم با توجه به جمعيت 70 ميليوني فعلي و 70 هزار نفري پزشك كشور در حد تعادل هستيم ولي به علت توزيع نامناسب پزشكان در كشور و مايل نبودن پزشكان به فعاليت در مناطف محروم با تعداد قابل توجهي پزشكان بيكار در كشور مواجه هستيم كه آمار متفاوتي نيز در اين زمينه وجود دارد.
وي اضافه كرد: در صورتي كه بخواهيم استانداردهاي ايده آل پزشكي را مثلا يك پزشك به ازاي هر 500 نفر را در نظر بگيريم البته فاصله داريم ولي در حالي كه جمعيت زيادي از پزشكان فارغ التحصيل ما بيكار هستند و زمينه اشتغال مناسب براي آنها فراهم نيست بايد با يك رشد منطقي و معقول، دانشجوي پزشكي در كشور پذيرش شود به همين علت در تعيين ظرفيت رشته هاي پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور همه جوانب كار بر اساس شواهد علمي از نظر نياز جامعه، شرايط استخدام و بازار كار و نيروهاي خروجي ديده مي‌شود و از اين نظر اكنون در شرايط متعادلي هستيم.
معاون آموزشي وزير بهداشت گفت: با توجه به نياز جامعه اكنون ترجيح وزارت بهداشت اين است كه افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاههاي علوم پزشكي بيشتر معطوف به رشته‌هاي بهداشتي چه در سطح كارداني و چه كارشناسي باشد يا مثلا افزايش پذيرش را در رشته هايي مثل فوريتهاي پزشكي كه نياز مبرم جامعه است، داشته باشيم.
وي افزود: در گروه پزشكي نيز بيشترين نياز فعلي جامعه در برخي از رشته‌هاي تخصصي است و در مورد پزشكي عمومي اكنون نيازي وجود ندارد و بيشتر بايد به استخدام و اشتغال پزشكان بيكار فعلي توجه شود با اين وجود اگر بودجه و امكانات لازم در اختيار وزارت بهداشت و ساير دستگاههاي مرتبط براي جذب اين پزشكان قرار داده شود و بتوانيم تسهيلات مناسبي را براي ترغيب پزشكان براي رفتن به مناطق دور افتاده بپردازيم، مي‌توانيم با توجه به شرايط جديد در مورد ظرفيتهاي پذيرش رشته پزشكي نيز تصميم گيري متناسب با واقعيتهاي جديد جامعه داشته باشيم.
محققي گفت:‌ افزايش پذيرش پزشك تا سال 74 بر اساس نيازي بود كه در كشور احساس مي‌شود زيرا تا سالهاي نه چندان دور كمبود شديد پزشك در كشور داشتيم و حتي پزشكان خارجي در كشور ما وارد مي‌شدند و فعاليت مي‌كردند اما با يك حركت شتابي توانستيم اين كمبود را جبران كنيم و اكنون به حالت تعادل رسيده‌ايم و نيازي به افزايش ناگهاني ظرفيت پذيرش پزشك وجود ندارد.
وي افزود: در مورد طرح پزشك خانواده نيز بيشترين نياز جذب نيرو مربوط به روستاها مي‌شود كه اكنون غالب نيروهاي مورد نياز به جز معدودي از روستاهاي بسيار محروم جذب شده‌اند و اگر ظرفيت باقيمانده‌اي هم وجود دارد به علت كمبود پزشك نيست بلكه به علت نبود امكانات و تسهيلات لازم براي استقرار پزشكان در اين مناطق است.
وي ادامه داد: در زمان حاضر سالانه حدود 2700 نفر به عنوان دانشجوي پزشكي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور پذيرش مي شوند، تعداد قابل توجهي نيز كه البته كمتر از ظرفيت دانشگاههاي دولتي است در دانشگاه آزاد پذيرش مي‌شوند كه با توجه به بررسي هاي جمعيت شناسي و هرم جمعيتي كشور و وضعيت توزيع نيروهاي پزشك كاملا منطقي و معقول است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …