خانه / اخبار مامایی / مجله “‪ “Hypertension‬:وزن كم در زمان تولد با فشار خون بالا در بزرگسالي ارتباط دارد

مجله “‪ “Hypertension‬:وزن كم در زمان تولد با فشار خون بالا در بزرگسالي ارتباط دارد

بر اساس يك تحقيق جديد هر چه وزن فرد در زمان تولد كمتر باشد فشار خون او در بزرگسالي بيشتر خواهد بود. اين ارتباط با بالا رفتن سن قويتر مي‌شود.

 دكتر “آنا ديويس” و همكارانش از دانشگاه “بريستول” انگليس با استفاده از بانك اطلاعاتي ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۴۷‬كارمند منشاء بروز ازدياد فشار خون را در بزرگسالان بررسي كردند. ميانگين سني اين افراد ‪ ۳۸‬سال بود و تحت آزمايشهاي پيش از استخدام در يك شركت بزرگ انگليسي قرار گرفته بودند.

وزن زمان تولد بيشتر اين افراد نيز جمع‌آوري شد. در مجموع پس از درنظر گرفتن سن و جنسيت، فشار خون سيستوليك به ازاي هر يك كيلوگرم افزايش وزن در هنگام تولد ‪ ۰/۸‬ميليمتر جيوه كاهش نشان مي‌داد.

در مورد ‪ ۷۴۴‬شركت‌كننده اي كه وزن زمان تولد آنها موجود بود، فشار خون سيستوليك به ازاي هر يك كيلوگرم وزن بيشتر در هنگام تولد، ‪۱/۴‬ ميليمتر جيوه كاهش نشان مي‌داد.

براي افراد بالاي ‪ ۵۵‬سال، تغيير فشار خون به ازاي هر يك كيلوگرم وزن بيشتر در هنگام تولد ‪ ۳۳/۹‬ميليمتر جيوه كاهش نشان مي‌داد.

اين مطالعه در شماره سپتامبر ‪ ۲۰۰۶‬مجله “‪ “Hypertension‬چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …

در دوران بارداری تتو نکنید

هر چیزی که شامل فرو رفتن سوزن در بدنتان شود، از جمله تتو کردن، ریسک …