خانه / اخبار دانشگاه ها / براي نخستين بار در ايران اولين گوسفند حاصل لقاح آزمايشگاهي متولد شد

براي نخستين بار در ايران اولين گوسفند حاصل لقاح آزمايشگاهي متولد شد

اولين گوسفند حاصل از لقاح خارج از رحمي (‪ (IVF‬و بلوغ آزمايشگاهي تخمك (‪ (IVM‬براي نخستين بار در كشور با عمل سزارين متولد شد.

تا قبل از انجام اين پروژه توسط محققين پژوهشكده رويان وابسته به جهاد دانشگاهي، از روش باروري آزمايشگاهي براي باردار كردن دامها استفاده نشده بود و تلقيح مصنوعي در دامها به سبك سنتي انجام مي‌شد.

روابط عمومي پژوهشكده رويان ، گزارش داد دكتر “حسين ايماني” عضو هيات علمي پژوهشكده رويان گفت دراين روش تخمك‌هاي نابالغ گوسفند نژاد فشم تهران با روش آزمايشگاهي بالغ شد و تخمك‌هاي بالغ شده با اسپرم گوسفند نژاد مرينوس استراليايي مجاورسازي شد.

وي افزود جنين‌هاي حاصل از اين روش پس از هفت روز در مرحله بلاستوسيست به تعداد دو تا سه جنين به گوسفند ميزبان منتقل شد.

وي اظهار داشت اين فناوري در راستاي فناوري شبيه‌سازي ساخت موجودات تراريخته و توليدات حاصل از آنها اصلاح نژاد به روش نوين و مطالعات بين نژادي است.

دكتر دانش زاده دامپزشك و عضو هيات علمي پژوهشكده رويان در اين رابطه گفت انتقال جنين در گوسفند به صورت لاپاراتومي يا جراحي شكم با استفاده از تخمك‌هاي نابالغ كه از تخمدان‌هاي گوسفندان ذبح شده دريافت شده بود انجام شد.

تخمدان‌هاي پستانداران پس از تولد حاوي تعداد بي‌شماري تخمك نابالغ است كه با روش بلوغ آزمايشگاهي مي‌توان آنها را به بلوغ رسانيد و براي لقاح آماده كرد.

وي گفت گوسفند ميزبان از نژاد شال انتخاب شد زيرا اين نژاد به دو قلوزايي معروف است و به همين سبب هم بصورت دو قلو حامله شد كه متاسفانه يكي از دو بره متولد شده از دست رفت ولي ديگري سالم است.

همچنین بررسی کنید

دانشگاه معتبرعلوم پزشكی ايران با بیش از سی سال سابقه فعالیت ، با حكم وزير بهداشت منحل شد

با حكم وزير بهداشت واحدهاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران به دانشگاه …

ژن MKP-1 نقش مهمی در شروع افسردگی دارد

پژوهشگران علوم پزشكي در  دانشگاه ییل کشور آمریكااعلام كردند ژني را يافته اند كه نقشي …