برای نخستین بار در ایران اولین گوسفند حاصل لقاح آزمایشگاهی متولد شد

اولین گوسفند حاصل از لقاح خارج از رحمی (‪ (IVF‬و بلوغ آزمایشگاهی تخمک (‪ (IVM‬برای نخستین بار در کشور با عمل سزارین متولد شد.

تا قبل از انجام این پروژه توسط محققین پژوهشکده رویان وابسته به جهاد دانشگاهی، از روش باروری آزمایشگاهی برای باردار کردن دامها استفاده نشده بود و تلقیح مصنوعی در دامها به سبک سنتی انجام می‌شد.

روابط عمومی پژوهشکده رویان ، گزارش داد دکتر “حسین ایمانی” عضو هیات علمی پژوهشکده رویان گفت دراین روش تخمک‌های نابالغ گوسفند نژاد فشم تهران با روش آزمایشگاهی بالغ شد و تخمک‌های بالغ شده با اسپرم گوسفند نژاد مرینوس استرالیایی مجاورسازی شد.

وی افزود جنین‌های حاصل از این روش پس از هفت روز در مرحله بلاستوسیست به تعداد دو تا سه جنین به گوسفند میزبان منتقل شد.

وی اظهار داشت این فناوری در راستای فناوری شبیه‌سازی ساخت موجودات تراریخته و تولیدات حاصل از آنها اصلاح نژاد به روش نوین و مطالعات بین نژادی است.

دکتر دانش زاده دامپزشک و عضو هیات علمی پژوهشکده رویان در این رابطه گفت انتقال جنین در گوسفند به صورت لاپاراتومی یا جراحی شکم با استفاده از تخمک‌های نابالغ که از تخمدان‌های گوسفندان ذبح شده دریافت شده بود انجام شد.

تخمدان‌های پستانداران پس از تولد حاوی تعداد بی‌شماری تخمک نابالغ است که با روش بلوغ آزمایشگاهی می‌توان آنها را به بلوغ رسانید و برای لقاح آماده کرد.

وی گفت گوسفند میزبان از نژاد شال انتخاب شد زیرا این نژاد به دو قلوزایی معروف است و به همین سبب هم بصورت دو قلو حامله شد که متاسفانه یکی از دو بره متولد شده از دست رفت ولی دیگری سالم است.

همچنین بررسی کنید

دانشگاه معتبرعلوم پزشکی ایران با بیش از سی سال سابقه فعالیت ، با حکم وزیر بهداشت منحل شد

با حکم وزیر بهداشت واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه …

ژن MKP-1 نقش مهمی در شروع افسردگی دارد

پژوهشگران علوم پزشکی در  دانشگاه ییل کشور آمریکااعلام کردند ژنی را یافته اند که نقشی …