مجله (‪ (Archives of Neurology‬:داروی درمان میگرن “زولمی‌تریپتان” (‪ (zolmitriptan‬بصورت افشانه بینی، درمان بی‌خطر و موثری برای سردردهای حاد خوشه‌ای می باشد.

به گفته محققان اروپایی، به نظر می‌رسد تهیه داروی درمان میگرن “زولمی‌تریپتان” (‪ (zolmitriptan‬بصورت افشانه بینی، درمان بی‌خطر و موثری برای سردردهای حاد خوشه‌ای باشد.

دکتر “پیتر جی.گودزبای” ،گفت این مطالعه نشان می‌دهد که زولمی‌تریپتان بینی گزینه موثر دیگری را را برای درمان سردردهای شدید خوشه‌ای فراهم می‌کند.

دکتر گودزبای از “بیمارستان ملی نورولوژی و نروسرجری” در لندن و همکارانش در گزارش خود که در مجله “آرشیو نورولوژی” چاپ شده است، متذکر می‌شوند که سر درد خوشه‌ای “دردناکترین شکل سردرد ابتدایی است که نوعا با حملات معمولا غیرقابل تحمل درد در یک طرف سر که ‪ ۱۵‬تا‪ ۱۸۰‬دقیقه طول می‌کشد، مشخص می‌شود.”
مشخص شده است که مصرف خوراکی زولمی‌تریپتان درمان موثری برای سردردهای میگرنی است و طبق یک مدرک مقدماتی فورمول جدید این دارو که از طریق مخاط بینی جذب می‌شود، ممکن است برای درمان سردردهای خوشه‌ای مفید باشد.

مشروح این مطالعه در شماره سپتامبر ‪ ۲۰۰۶‬مجله “آرشیو نورولوژی” (‪ (Archives of Neurology‬چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری وسایل نیست

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی وسایل شخصی مانند حوله، مسواک و لوازم آرایشی نیست، …

پاک کردن سرامیک حمام از قارچ و کپک

قبل از هر چیز باید بگوییم هنگام تمیز کردن حمام با مواد سفیدکننده و ضد …