مجله ‪Drug Investigation‬ ‪ Clinical‬:تزریق موضعی سم بوتولینوم نوع آ (بوتاکس) تسکین طولانی برای درد ناشی از نشانگان مچ دست (سندرم کارپال تونل) ‪CTS‬ فراهم می‌کند.

پژوهشگران تایوانی می‌گویند تزریق موضعی سم بوتولینوم نوع آ (بوتاکس) تسکین طولانی برای درد ناشی از نشانگان مچ دست (سندرم کارپال تونل) ‪CTS‬ فراهم می‌کند.

 نشانگان تونل مچ دست یک اختلال ناتوان‌کننده دست و مچ دست است که در اثر فشردگی عصب میانی که از مجرای باریک مچ دست می‌گذارد بروز می‌کند. درد، کرخی، ضعف در دست، انگشتان و مچ دست نشانه‌های این اختلال است.

حرکات تکراری مانند استفاده از صفحه کلید رایانه یا کار با دستگاهها در کارخانه علت اصلی بروز نشانگان مچ دست است که ‪ ۸‬درصد جمعیت را گرفتار می‌کند.

سم بوتاکس که متخصصان پوست برای رفع چین و چروک پوست از آن استفاده می‌کنند در درمان انواع گوناگون اختلالات عصبی عضلانی مانند دیستونی (اختلال در انقباضات عضلانی)، تیک‌های عصبی، لرزش، و اسپاستیسیته کاربرد روزافزونی یافته است. این ماده اخیرا در تسکین میگرن و دردهای ناحیه صورت نیز موثر شناخته شده است.

دکتر چینگ پیائو تسای و همکارانش از موسسه عصب شناختی، بیمارستان عمومی بازنشستگان‌تایپه و دانشگاه ملی “یانگ مینگ” در یک مطالعه مقدماتی به پنج زن میانسال که یک تا دو سال سابقه نشانگان مچ دست داشتند ‪ ۶۰‬واحد بوتاکس به تونل مچ دست آنها تزریق کردند.

این ماده بی‌خطر بود و به خوبی تحمل شد و تشدید ضعف دست در هیچ یک از بیماران مشاهده نشد. پس از سه ماه درد در سه تن از بیماران برطرف شد. در یک بیمار تغییری نکرد و در یک بیمار تشدید شد.

طی سه ماه پیگیری بیماران، میزان درد کمتر شد.

این تحقیق اولین مطالعه‌ای است که اثربخشی بوتاکس را برای تسکین نشانگان مچ دست بررسی می‌کند.

مشروح این مطالعه در شماره ماه سپتامبر مجله ‪Drug Investigation‬ ‪ Clinical‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری وسایل نیست

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی وسایل شخصی مانند حوله، مسواک و لوازم آرایشی نیست، …

پاک کردن سرامیک حمام از قارچ و کپک

قبل از هر چیز باید بگوییم هنگام تمیز کردن حمام با مواد سفیدکننده و ضد …