خانه / اخبار دانشگاه ها / ایسنا:«بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم» گامي به عقب يا …

ایسنا:«بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم» گامي به عقب يا …

طرح «بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم» با گذشت دو دهه از ادغام با وزارت بهداشت، در حالي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصويب شد كه فدراسيون جهاني آموزش پزشكي در فوريه 2004 در گزارشي با اشاره به نقش كليدي مراكز توسعه آموزش پزشكي (EDC) در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران، آموزش پزشكي در ايران را هم راستا با استانداردهاي جهاني و اصلاحات آموزش پزشكي در ايران الهام بخش كليه كشورهاي جهان ذكر كرده بود.

آموزش پزشكي در سال 1364 در حالي به وزارت بهداشت پيوست كه بنا به گفته كارشناسان يكي از دلايل آن كمبود نيروي انساني و نياز كشور به كادر درماني در آن زمان بود، نيازي كه با افزايش چند برابري ظرفيت پزشكي و توسعه دوره‌هاي نوين پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي برطرف شد و فراتر از آن ايران اسلامي علاوه بر رفع مشكلات درماني مناطق محروم، به توانمندي اعزام پزشك به خارج نيز دست يافت.

اگر چه آموزش پزشكي با مشكلاتي همچون سنگيني سايه درمان بر آموزش، اشتغال پزشكان و ظهور پديده‌اي به نام پزشكان بيكار و مشكلات آموزشي بيمارستانها و … دست و پنجه نرم مي‌كند اما نمي‌توان آن اين مشكلات را منحصر به آموزش پزشكي خواند بلكه در رشته‌هاي غيرپزشكي نيز اين مشكلات در شكلي ديگر وجود دارد.

با گذشت 20 سال از اجراي طرح ادغام، بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم چه تبعاتي ميتواند در پي داشته باشد، آيا تصويب طرح گامي به عقب و هدر رفتن تمام هزينه هاي ادغام نمي‌تواند باشد يا آنكه تنها راه ارتقاي آموزش پزشكي و خلاص آن از چنبره درمان و بهداشت، بازگشت به وزارت علوم و يكپارچگي آموزش عالي است عليرغم هزينه گزافي كه بر سيستم تحميل مي‌شود و دانشجوياني كه ديده نمي‌شوند.

آنچه در پي مي‌آيد مجموعه گفت‌وگوهاي ايسنا با مسؤولان، كارشناسان و اساتيد دانشگاههاي پزشكي و غيرپزشكي درباره طرح بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم است:

دكتر مرندي، وزير اسبق بهداشت با تاكيد بر اينكه بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم بسيار خسارت باراست، خاطرشان كرد: اين ادغام آموزش پزشكي، با وزارت بهداشت خشت اقدامات بسياري از جمله ارتقاي و بهبود شاخصهاي بهداشتي است.

وي موفقيت كشور در كنترل جمعيت را شاخصهاي مهم در بازگشت آموزش پزشكي از وزارت علوم عنوان كرد و افزود: استادان ما در وزارت بهداشت با مسايل بيشتر آشنا شدند و مبلغ خوبي براي كنترل جمعيت بودند.

دكتر مرندي با بيان اينكه استادان در وزارت علوم كاري به سيستم آموزش پزشكي ندارند، تصريح كرد: وقتي استادان در وزارت بهداشت حضور دارند هم با مسايل آشنا مي‌شوند، هم به دانشجويان خود آموزش مي‌دهند و هم به صورت كارشناسانه در جلسات وزارت بهداشت شركت مي‌كنند و دريافتن راه حل مؤثر عمل مي‌كنند.

وي در ادامه افزود: وقتي استادان را از وزارت بهداشت جدا كنند به مسايل سلامت جامعه بيگانه مي‌شوند و ديگر نه به عنوان كارشناس مفيد عمل مي‌كنند و نه مي‌توانند مسايل كشور را آموزش دهند.

وي با بيان اين كه در صورت ادغام، نيمي از تختهاي بيمارستاني وزارت بهداشت از دست مي‌رود، اظهار كرد: در اين صورت وزارت بهداشت نمي‌توانند در مقابل سلامت جامعه مسوول باشد.

وزير اسبق بهداشت خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه از نيمي از دانشگاههاي پزشكي داراي تختهاي آموزشي و درماني مشترك هستند، درصورت ادغام آموزش پزشكي با وزارت علوم يا بايد دانشگاهها را تعطيل كنيم و يا اين كه ديگر وزارت بهداشت در مقابل درمان بسياري از استانها مسوول نيست كه اين موضوع به ضرر بسياري از استانهاست.

وي خطاب به نمايندگان مجلس تاكيد كرد: اميد است نمايندگان بازتاب جهاني اين مساله را بررسي كنند و نگذارند براي كاري كه اولين بار در ايران پشيرو هستيم از بين نرود.

دكتر مرندي با تاكيد بر اينكه در صورت ادغام آموزش پزشكي با وزارت علوم، نيمي از امكانات وزارت بهداشت در اختيار وزارت علوم قرار مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: اين موضوع يكي از دلايلي است كه وزارت بهداشت نمي تواند پاسخگوي نيمي از درمان از كشور باشد.

دكتر زالي، رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به تصويب طرح ادغام آموزش پزشكي و وزارت علوم در كميسيون آموزش تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ادغام آموزش پزشكي با وزارت علوم، الگوي قديمي و منسوخ شده در كشورهاي پيشرفته است.

دكتر زالي در گفت‌وگو با خبرنگار آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: ادغام آموزش پزشكي با حوزه سلامت، دستاوردهاي بسيار ارزنده‌اي براي حوزه بهداشت و درمان جامعه و نظام سلامت كشور داشته است كه كارشناسان خارجي براي ارزيابي وضعيت حوزه درمان به كشور مي‌آيند نيز كاملا به اين امر اذعان دارند.

وي اضافه كرد: الگوي موجود در خصوص آموزش پزكي در حال حاضر حداقل در سطح منطقه الگوي تاييد شده توسط سازمان بهداشت جهاني بوده و الگويي منحصر به فرد محسوب مي‌شود.

دكتر زالي با اشاره به اينكه با ادغام آموزش پزشكي و وزارت بهداشت بخش عمده نياز جامعه پزشكي به فارغ التحصيلان دوره‌هاي PHD برطرف شده است، خاطر نشان كرد: با مشاركت دانشجوين علوم پزشكي با حوزه سلامت، كيفيت عمومي خدمات رساني بهداشتي درماني افزايش يافت بطوركلي اين مقوله از جمله دستاوردهاي موفق انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان اينكه آموزش پزشكي پس از الحاق به وزارت بهداشت به خوبي توانست وارد متن جامعه شود، تصريح كرد: دانشجويان رشته‌ها و حتي گروههاي پزشكي بايد پس از ورود به دانشگاه با خروج از ديوارهاي دانشگاهي به دقت با نيازهاي حوزه سلامت جامعه و مسايل مطرح در زمينه بهداشت و درمان از ابتداي دوران تحصيلي خود آشنا شوند.

دكتر زالي در ادامه گفت: ارتباط دانشجويان رشته‌هاي پزشكي با بيمارستان درماني از جمله سياستهاي كلي حوزه سلامت در تمامي دنيا بوده كه اين امر در كشورمان به عنوان دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامي به خوبي قابل دفاع است.

وي كارنامه پزشكي كشور را پس از ادغام آموزش پزشكي با وزارت بهداشت، كارنامه درخشاني دانست و افزود: كاهش اتكاي حوزه بهداشت و درمان و جامعه پزشكي كشور به كشورهاي پيشرفته و تامين بخش عمده‌اي از نيازهاي مورد نياز در خصوص نيروهاي متخصص پزشكي و حركت دانشگاههاي علوم پزشكي به سمت توليد علم به گونه‌اي كه در طول سال گذشته، يكي از بالاترين ركوردهاي ثبت مقالات ISI در مجلات معتبر علمي خارجي با چاپ بالغ بر 3 هزار و 900 مقاله معتبر علمي توسط دانشگاههاي پزشكي در سال 84 نشان دهنده رشد حركت علمي و ايجاد ديد تحقيقاتي در حوزه سلامت كشور است.

دكتر زالي با بيان اينكه مهندسي صورت گرفته براي دانشگاههاي علوم پزشكي در ساليان گذشته در حال حاضر به ثمر دهي نشسته است، اظهار داشت: بخشهاي مرتبط با ‌آموزش پزشكي پس از الحاق به حوزه سلامت و گذر از بحرانها و چالشهاي پيشرو، دوران ثمردهي خود به جامعه را سپري مي‌كند كه تغيير رويكردهاي موجود در اين زمينه در شرايط فعلي به صلاح جامعه علمي كشور نيست.

وي در عين حال با اشاره به لزوم اجماع آموزش پزشكي و بخشهاي بهداشتي درماني در جوامع، خاطرنشان كرد: با توجه به پيچيدگيهاي ايجاد شده در حوزه سلامت، تنها با ارائه خدمات ساده بهداشتي و درماني و بدون اتكا و اتصال به علوم پزشكي قادر به پاسخگويي نيازهاي سلامت مردم نيستيم.

دكتر زالي ادامه داد: براي نمونه درمان بسياري از بيماريهاي واگيردار در حال حاضر بدون اتصال به بدنه دانشگاهي امكانپذير نيست همانگونه كه اخيرا در درمان بيماريهاي مرتبط با آنفولانزاي پرندگان، شاهد فعاليت چشمگير دانشگاههاي علوم پزشكي بوده‌ايم.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در ادامه با بيان اين كه مشكلات جاري جامعه پزشكي تنها با تفكيك آموزش پزشكي از وزارت بهداشت مرتفع نمي‌شود، گفت: حتي با ادغام مجدد آموزش پزشكي در وزارت علوم، مشكلات مرتبط با اعتبارات دانشگاهي، كمبود پرسنل و يا هر گونه معضل خاصي با تغييرات چنداني مواجه نمي‌شود.

وي اضافه كرد: تجربه مديريتي حاصل شده در شرايط فعلي مناسب است و نيازي به تزلزل آن با روبرويي با شرايط بحراني نيست با توجه به اين كه در حال حاضر جامعه علوم پزشكي نياز چنداني مبني بر تغيير ساختار فعلي احساس نمي‌كند.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، با بيان اين كه تفكيك آموزش پزشكي از وزارت بهداشت در شرايط فعلي دستاوردي جز تزلزل ساختار دانشگاههاي علوم پزشكي را به دنبال نخواهد داشت، افزود: نياز اصلي جامعه علوم پزشكي در حال حاضر تامين اعتبارات مناسب است و تغييرات مجدد مشكلي را رفع نخواهد كرد.

دكتر زالي ايجاد موج نشاط مرتبط با پيشرفتهاي پزشكي در جامعه را حاصل ادغام آموزش پزشكي و وزارت بهداشت خواند و گفت: پيشرفت روز افزون توليد علم در دانشگاههاي علوم پزشكي ‌و موفقيت‌هاي حاصله در مباحث پزشكي از قبيل دستاوردهاي موجود در زمينه سلولهاي بنيادين از جمله نتايج ادغام آموزش پزشكي و وزارت بهداشت بوده است.

وي در خاتمه اظهار داشت: رشد چشمگير حوزه سلامت در جامعه بر مناطق محروم در كشور نيز تاثيرگذار بوده و بر هم زدن ساختار موجود مناطق تازه برخوردار شده نيز صدماتي وارد نمايد.

دكتر امين لو، معاون پارلماني وزارت بهداشت نيز با ابراز مخالفت شديد وزارت بهداشت با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم، گفت: ‌بازگشت آموزش پزشكي،‌ وزارت بهداشت را در انجام وظايف دچار مشكل مي كند.

دكتر حسن امين‌لو در گفت‌وگو با ايسنا ، ‌با بيان اينكه طرح بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، گفت: البته اين طرح در كميسيون امور اجتماعي مجلس رد شده و اجرايي شدن اين طرح به تصويب در صحن علني مجلس بستگي دارد.

وي افزود: كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام كرده كه ادغام وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه تنها در صورتي امكان پذير است كه آموزش پزشكي از وزارت بهداشت منفك شود.

وي با اشاره به رد اين طرح در ساير كميسيونهاي مجلس، خاطر نشان كرد: وزارت بهداشت با طرح اصلي نمايندگان مجلس در خصوص ادغام وزارت بهداشت و وزارت رفاه مخالف است،‌ چرا كه طي اين طرح كليه مسئوليتهاي گسترده وزارت رفاه براي اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي شامل بازنشستگي،‌ از كار افتادگي، نظام بيمه‌اي، بيمه خدمات اجتماعي و كاهش فقر و نابرابري به وزارت بهداشت منتقل مي‌شود، از سوي ديگر خود وزارت بهداشت شرح وظايف گسترده‌اي در بخش تامين سلامت و درمان جامعه بر عهده دارد.

وي افزود: براين اساس تجميع اين دو دسته وظايف بار سنگيني است كه تصدي آن از عهده يك وزارتخانه خارج است.

دكتر امين لو در ادامه خاطرنشان كرد: با اين حال در زمان ايجاد وزارت رفاه بخشي از وظايف وزارت بهداشت به اين وزارتخانه منتقل شد كه ما خواستار بازگشت اين مسئوليتها به بدنه وزارت بهداشت هستيم، به عبارت ديگر ما با بازگشت مساله بيمه درمان و سلامت و يك كاسه شدن موضوع سلامت و تجميع اينها در وزارت بهداشت موافقيم، چرا كه آموزش پزشكي، بهداشت و درمان و بيمه درمان يك مجموعه غير قابل انفكاك است.

معاون پارلماني وزير بهداشت در خاتمه با بيان مخالفت نسبت به بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم، خاطر نشان كرد: با تفكيك آموزش پزشكي از وزارت بهداشت بيش از 40 هزار تخت بيمارستاني از بدنه وزارت بهداشت جدا مي‌شود اين در حاليست كه دولت و جامعه درمان و سلامت را از وزارت بهداشت طلب مي‌كنند و در اين راستا انفكاك اين امكانات و اختيارات وزارت بهداشت را در انجام وظايف دچار مشكل مي‌كند.

دكتر ايمانيه رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز تاكيد كرد: ‌ادغام آموزش پزشكي با وزارت علوم عملي نيست و با شكست مواجه مي‌شود.

دكتر ايمانيه در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: طرح ادغام آموزش پزشكي با وزارت علوم فقط موجب ايجاد تنش در ميان عموم مي‌شود.

وي با بيان اينكه اكثر بيمارستانهاي آموزش درماني هستند اظهار كرد: در صورت ادغام آموزش پزشكي با وزارت علوم عملا بيمارستانها به وزارت علوم واگذار مي‌شود و در اين صورت نيز وزارت بهداشت بدون بيمارستان معنايي ندارد.

وي با بيان اينكه قرار است در شهرستانها علاوه بر رييس دانشگاه كه به مسائل آموزشي و پژوهشي مي‌پردازند يك مسوول بهداري براي رسيدگي به وضعيت درمان و بهداشت وجود داشته باشد، تصريح كرد: دانشجويان براي كار كردن زمينه مي‌خواهند و وقتي آموزش پزشكي زير مجموعه وزارت بهداشت است دانشجويان براي كاركردن به بخشهاي درماني شهرستان اعزام مي‌شود، ولي وقتي اين دو سيستم از هم جدا شدند دانشجويان زمينه لازم را از دست مي‌دهند.

دكتر ايمانيه خاطر نشان كرد: با اجراي اين طرح سياستگذاران آموزشي و درماني از هم جدا مي‌شوند و امكان دارد كساني فارغ‌التحصيل شوند كه با نيازهاي جامعه انطباق ندارند كه اين امر خسارت زيادي به درمان وارد مي‌شود.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اشاره به مقايسه عملكرد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با وزارت علوم اظهار كرد: بازده پژوهشي و تعداد مقالات ارتقاي علمي دانشگاههاي علوم پزشكي بسيار بيشتر از دانشگاه‌هاي وزارت علوم است.

دكتر معين رييس دانشگاه علوم پزشكي زابل با اشاره به تصويب طرح ادغام مجدد آموزش پزشكي با وزارت علوم در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گفت: جابجايي آموزش پزشكي در حال حاضر، ميلياردها تومان هزينه اضافي بر جاي مي‌گذارد.

دكتر معين در گفت‌وگو با خبرنگار آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران افزود: نيازهاي بخش بهداشت و درمان كشور تا قبل از انقلاب و يا تفكيك آموزش پزشكي از آموزش عالي توسط تعدادي از متخصصين پزشك هندي و پاكستاني برطرف مي‌شد كه اين امر مشكلاتي را براي جامعه ايجاد كرده بود.

وي تصريح كرد: تربيت نيروهاي بسيار مطرح متخصص و فوق متخصص در منطقه و حتي دنيا توسط آموزش پزشكي كه به تاييد بسياري از سازمان‌هاي جهاني در حوزه بهداشت و درمان رسيده است از جمله دستاوردهاي ادغام آموزش پزشكي و وزارت بهداشت بوده با توجه به اينكه وزارت بهداشت دوران بحراني خود را پس از قبول آموزش پزشكي سپري كرده است.

وي با اشاره به دستاوردهاي ارزشمند پزشكان ايراني در سالهاي اخير در حوزه‌هاي علوم بنيادين، ارتقاي شاخص‌هاي بهداشتي درماني و موفقيت در درمان بيماريهاي عفوني،‌ گفت: ارتقاي سطح كيفي تحقيقات و پژوهش و ارائه تعداد زيادي مقالات معتبر علمي در جامعه پزشكي از دستاوردهاي پوشش آموزش پزشكي تحت وزارت بهداشت بوده است.

دكتر معين با بيان اينكه 90 درصد قابليت‌هاي آموزش پزشكي در حال حاضر در وضعيت مطلوبي قرار دارد اظهار داشت: وضعيت كيفي آموزش پزشكي در كشور به تاييد سازمان بهداشت جهاني رسيده است كه تغيير وضعيت موجود و جابجايي و تحول در شرايط فعلي نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه تبعات منفي را نيز به دنبال خواهد داشت.

رييس دانشگاه علوم پزشكي زابل در خاتمه با اشاره به تبعات منفي تفكيك آموزش پزشكي از وزارت بهداشت بدون انديشيدن تدبيري مناسب گفت: جدا كردن تخت‌هاي آموزشي از تخت‌هاي درماني در شرايط فعلي به هيچ وجه به صلاح جامعه نبوده كه با تخصيص اعتبارات مورد نياز و بررسي‌هاي كارشناسانه مي‌توان معضلات موجود در بخش درماني موجود را نيز براحتي مرتفع نمود.

دكتر محققي معاون آموزشي وزارت بهداشت نيز در اين باره گفت: وزارت بهداشت در بسياري از زمينه‌ها در آموزش پزشكي تجارب موفق تري نسبت به وزارت علوم بدست آورده است.

دكتر محققي با بيان اينكه سهم علوم پزشكي از توليدات علمي نسبت به وزارت علوم بيشتر است، اظهار كرد: وزارت بهداشت در تربيت نيروي‌هاي متخصص موفق تر عمل كرده است.

وي گفت: بيمارستانهاي آموزشي با بيش از 40 هزار تخت آموزشي، بالاترين سهم را در ارائه خدمات درماني كشور بر عهده دارند و اگر آموزش پزشكي از مجموعه وزارت بهداشت خارج شود، سيستم درماني كشور دچار اختلال مي‌شود.

دكتر محققي با بيان اينكه بهترين، دشوارترين بيماريها در بيمارستانهاي آموزش پزشكي بررسي و درمان مي‌شوند، اظهار كرد: نظام فعلي آموزش پزشكي در بسياري از جهات موفق است و يك مدل 15 ساله ارائه داده كه بسياري از كشورها در دنيا مي‌توانند از آن الگو برداري كنند.

وي تاكيد كرد: انطباق آموزش پزشكي با نيازهاي جامعه بحث بسيار مهم است و رويكرد جديد آموزش پزشكي در دنيا به اين سمت است و بر اين اساس بسيار بعيد است كه يك طرح بسيار موفق و با كارنامه درخشان متوقف شود.

معاون وزير بهداشت با بيان اينكه مجلس، دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد حمايت بيشتري از آموزش پزشكي كنند، ‌تصريح كرد: اين سيستم بايد بتواند به ابعاد كاملتري براي پيشرفت دسترسي پيدا كند.

دكتر استقامتي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با غيركارشناسي خواندن ايت تصميم گفت:‌ بازگشت بدون مطالعه مستقل و متقن آموزش پزشكي به وزارت علوم تبعات منفي و خسارات زيادي در بر دارد.

دكتر عليرضا استقامتي، معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اينكه بازگشت آموزش پزشكي به زارت علوم هزينه زيادي براي كشور دارد، گفت: بايد در رابطه با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم مطالعه علمي، مستقل و متقن انجام داده و سپس به اين نتيجه رسيد، به عبارت ديگر ابتدا بايد ثابت شود كه با ادغام آموزش پزشكي وزارت بهداشت، فارغ‌التحصيلاني ضعيف و غيرتوانمند تربيت شده و آموزش پزشكي نيز افت داشته است، سپس نسبت به اجرايي شدن اين طرح يعني بازگشت آموزش پزشكي با وزارت علوم اقدام كرد.

وي افزود: اگر اين تصميم بر مبناي مطالعه صورت نگيرد تبعات منفي و خسارات آن از منافعش بيشتر خواهد بود.

اين عضو هيات علمي دانشگاه تاكيد كرد: بايد بررسي شود كه آيا وزارت علوم ظرفيت و آمادگي بر عهده گرفن مسئوليت آموزش پزشكي را دارد و آيا امكانات كافي براي تربيت نيروي انساني علوم پزشكي در كليه نقاط كشور را در اختيار دارد؟

دكتر استقامتي، استقلال واقعي دانشگاه‌ها را راه كار حل معضلات آموزش پزشكي كشور عنوان كرد و گفت: آيا مشكلات كمبود اعضاي هيات علمي تخصصي و فوق تخصصي، ناكافي بودن رديف اعتباري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بي توجهي به آموزش و ساير مشكلات با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم برطرف مي‌شود؟

وي با بيان اينكه اصلاح اين معضلات در قالب وزارت بهداشت نيز حل شدني است، گفت: بايد اينگونه طرح‌هاي ملي و بزرگ بر اساس مطالعات متقن و مستقل اجرايي شود.

به گفته وي، بايد گروهي مستقل و فارغ از نظرات مخالف و يا موافق در اين رابطه مطالعات كافي و علمي را انجام دهد و نسبت به اصلاح امور اقدام كند.

دكتر استقامتي در خاتمه تاكيد كرد: به جاي اجراي طرح بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم كه هزينه زيادي نيز در بر دارد مي‌توان اصلاحات را در قالب وزارت بهداشت عملي كرد.

محسني نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اين كه در جلسه يكشنبه آينده كميسيون الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم بررسي مي‌شود، گفت: وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت به شدت مخالف انتزاع آموزش پزشكي و الحاق آن به وزارت علوم است.

انوشيروان محسني بندپي در گفت‌وگو با خبرنگار «پارلماني» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه اين الحاق و جدا شدن آموزش پزشكي از وزارت بهداشت در مجلس ششم نيز مورد بحث قرار گرفت، افزود: طي بررسي هايي كه تا به امروز انجام شده است، يكي از نكات بسيار قوت آموزش عالي كشور، ادغام آموزش پزشكي به وزارت بهداشت بوده است به نحوي كه ما در حال حاضر در رده‌هاي تخصصي و فوق تخصصي خودكفا شده‌ايم.

نماينده مردم نوشهر و چالوس با بيان اين كه ادغام آموزش پزشكي به وزارت بهداشت همچنين سبب صرفه جويي ارزي شده‌ است، خاطر نشان كرد: با اين ادغام نگرش شبكه هاي بهداشت و درمان و معاونتهاي بهداشتي سراسر كشور نگرشي علمي و آموزشي و رشته‌هاي آن نيز تخصصي و كارشناسي شده است.

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان، گفت: ما نمي‌خواهيم با اين الحاق يكي از نقاط قوت كشور را تبديل به نقطه ضعف كنيم، چرا كه پس از ادغام آموزش پزشكي به وزارت بهداشت در زمينه مقالات تحقيقاتي و پزشكي و همچنين در رابطه با دانش كاركنان علوم پزشكي كشور به ويژه معاونت‌هاي پزشكي ارتقاي دانش، تخصص و نقطه نظرات كارشناسي داشته‌ايم.

نماينده مردم نوشهر و چالوس يادآورشد: در صورت انجام اين الحاق هزينه‌هاي ريالي زيادي تحميل مي‌شود، ضمن آنكه بايد تابلوهاي بيمارستانها تغيير كند و نهايتا بايد دوباره خط كشي كنيم كه كدام بيمارستان به وزارت علوم بازگردد و كدام بيمارستان در اختيار وزارت بهداشت بماند، لذا اين امر مشكلات عديده‌اي را در به وجود خواهد آورد.

وي تصريح كرد: در شرايط الحاق سيستم ارجاع مجددا به هم مي‌خورد، اين درحاليست كه در حال حاضر زنجيره ارجاع تكميل شده است و سطح‌بندي خدمات درماني و سطح‌بندي تجهيزات به همديگر كمك كرده و يكديگر را تكميل مي‌كنند. لذا چنانچه برخي بيمارستانهاي مادر و مرجع از سيستم خدمات درماني جدا و به سيستم آموزشي صرف اختصاص يابد، نارساييهاي بسيار زيادي در كشور ايجاد خواهد شد.

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان افزود: اين الحاق علاوه بر وارد شدن ضررهاي ريالي، ضررهاي معنوي و نارضايتي‌هاي شديدي را در جامعه در پي خواهد داشت.

وي با بيان اينكه برخي از بيمارستانها كه آموزشي و درماني هستند، بيماران نياز به دريافت خدمات تخصصي تر را مي پذيرند، خاطر نشان كرد: چنانچه بيمارستاني كه از تجهيزات و امكانات و نيروي متخصص بالاتري برخوردار است، را جدا كنيم و صرفا براي آموزش در نظر گرفته و بيماران خاصي را پذيرفته و از سيستم ارجاعي كه در حال حاضر وجود دارد بازداشته شود، سيستم درماني كشور با مشكلات عديده‌ و ضررهاي بسيار زيادي براي همه مردم به ويژه مردم شهرستانهاي كوچك ايجاد خواهد شد.

دكتر حسن پور رييس دانشگاه علوم پزشكي سبزوار با ابراز تاسف از تصويب بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم در كميسيون آموزش مجلس، گفت: حوزه درمان با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم دچار چالش مي‌شود.

دكتر حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به دستاوردهاي حاصله آموزش پزشكي پس از تفكيك از وزارت علوم، گفت: تا قبل از تفكيك آموزش پزشكي از وزارت علوم، بسياري از متخصصان مراكز آموزشي درماني كشور را پزشكان خارجي تشكيل مي‌دادند كه با ادغام اين حوزه با وزارت بهداشت روند تربيت سريع و موفقيت آميز تربيت متخصص و پزشكان داخلي آغاز شد.

وي خاطر نشان كرد: شايد تنها مشكل موجود در رابطه با متخصصين آموزش پزشكي را بتوان عدم تعديل مناسب آنها در اقصي نقاط كشور دانست كه بسياري از پزشكان مايل به خدمت رساني در نقاط خاصي هستند.

دكتر حسن‌پور با بيان اينكه آموزش مبتني بر عملكرد در حوزه آموزش پزشكي از نتايج ادغام اين بخش با وزارت بهداشت است، تصريح كرد: جدا كردن تختهاي آموزش از تختهاي درماني و بيمارستاني چندان صحيح نيست، با توجه به اينكه دانشجويان رشته‌هاي پزشكي به اقتضاي رشته‌هاي تحصيلي مربوطه بايد از آموزش حين تحصيل برخوردار باشند.

وي در عين حال اضافه كرد: وزارت بهداشت اقدام به آموزش دانشجويان پزشكي مرتبط با آينده شغلي آنان نموده است كه در اين زمينه بسيار موفق نيز عمل نموده و جدا نمودن آموزش‌هاي كاربردي از تئوريك پزشكي عواقب خوبي به دنبال ندارد.

دكتر حسن پور در خاتمه با بيان اينكه ادغام مجدد آموزش پزشكي و آموزش عالي حوزه درمان و سلامت را دچار چالشهاي جدي مي‌كند، اظهار داشت: ضربه خوردن بخش سلامت در جامعه از جمله پيامدهاي تفكيك آموزش پزشكي از وزارت بهداشت است، زيرا بسياري از نيروهاي پايه‌اي مورد نياز بيمارستان‌هاي كشور كه برخاسته از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هستند، طبق روال سابق موفق به خدمات رساني در مراكزبهداشتي درماني نخواهند شد.

مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورا اسلامي با تاكيد بر اين‌كه انفكاك آموزش پزشكي از وزارت بهداشت به ضرر مردم و جامعه بيماران است، گفت: افرادي كه اين جداسازي و الحاق آن را به وزارت علوم مطرح كرده‌اند، دستشان بر آتش نيست و نمي‌دانند جداسازي تا چه اندازه به ضرر مردم است.

عوض حيدرپورشهرضايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم را به ضرر آموزش پزشكي و مردم دانست و افزود: در حال حاضر تقريبا قسمت عمده بيمارستان‌هاي آموزشي مناسب كشور در اختيار مردم است و دانشگاه‌ها سالانه حدود 400 هزار عمل جراحي را در بيمارستان‌هاي آموزشي انجام مي‌دهند، كه اين عمل‌ها توسط خبره‌ترين اساتيد دانشگاه‌ها با كمترين هزينه صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اين‌كه حدود 30 تا 40 ميليون بيمار در كشور در درمانگاه‌هاي مراكز آموزشي حمايت و از سوي اساتيد برجسته تحت درمان قرار مي‌گيرند، هم‌چنين از حدود 4 تا 5 ميليون بيماري كه در بخش‌هاي داخلي بستري مي‌شوند، نيز حدود 2 ميليون نفر آن در بخش‌هاي داخلي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي دولت تحت معالجه قرار مي‌گيرند، تصريح كرد: اين معالجه در بهترين بيمارستان‌هاي آموزشي وزارت بهداشت انجام مي‌شود، لذا با منفك كردن آموزش پزشكي از وزارت بهداشت و الحاق آن به وزارت علوم، دست وزارت بهداشت از خدمات اين چنيني كوتاه مي‌شود.

نماينده مردم شهرضا يادآور شد: اگر وضعيتي فراهم شود، كه 30 تا 40 ميليون بار مراجعه بيمار به درمانگاه‌ها، 3 تا 4 ميليون بيماران بستري در بخش‌هاي داخلي و 400 تا 500 هزار بار عمل جراحي از دست درمان كوتاه و وزارت بهداشت نيز به آن دسترسي نداشته باشد، ‌مردم متضرر اصلي خواهند بود، و در اين شرايط آسيب جدي به سلامت مردم و بخش سلامت كشور وارد خواهد شد.

به گفته وي، الحاق آموزش پزشكي به وزارت بهداشت در حدود 20 سال گذشته بنا بر ضرورت و نياز قطعي آن زمان صورت گرفت و قرار شد تا تعداد پزشكان افزايش يابد، در حالي‌كه تعداد پزشكان در گذشته حدود 19 هزار نفر بود و در سال جاري حدود 85 هزار پزشك وجود دارد.

وي گفت: پس از ادغام اوليه آموزش پزشكي و وزارت بهداشت، تمام هم و غم وزارت بهداشت تامين سلامت و تجهيز بيمارستان‌ها و مراكز آموزشي بود، لذا چنانچه بخواهيم اين جداسازي را انجام دهيم، حداقل اعتباري كه دولت بايد براي بخش درمان تامين كند، تا مراكز درماني موجود در تمام شهرستان‌ها و مراكز دانشگاهي را به مراكزي كه براي درمان مردم نياز است، تبديل كند، بايد 10 ميليارد دلار تجهيزات داشته باشد و براي جداسازي نيز 10 هزار ميليارد تومان هزينه كند، كه تامين چنين هزينه‌اي براي دولت نيز ميسر نيست.

 

موافقان بازگشت آموزش پزشي به وزارت علوم

دكتر حسيني معاون پارلماني وزيرعلوم نيز با استقبال از چنين تصميمي، گفت:‌ بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم منجر به يكپارچه شدن آموزش عالي كشور و توسعه كمي و كيفي آموزش پزشكي مي‌شود.

دكتر حسيني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: وزارت علوم موافق بازگشت آموزش پزشكي به بدنه وزارت علوم بوده و آمادگي تربيت نيروي انساني در عرصه علوم پزشكي را نيز دارد.

وي با بيان اينكه فرهنگستان علوم پزشكي با دلايل متعدد بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علووم را يك ضرورت عنوان كرده است، ‌گفت: با اجراي اين طرح نظام آموزش عالي كشور يكپارچه شده و بسياري از مشكلات فعلي نيز برطرف مي‌شود.

وي افزود: در حال حاضر رييس دانشگاه علوم پزشكي، رييس بيمارستانهاي آموزشي نيز مي‌باشد و طي آن مشكلات بهداشت و درمان منطقه مباحث آموزشي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، بنابراين با بازگشت آموزش پزشكي به بدنه زوارت علوم تربيت نيروي انساني اين عرصه از لحاظ كمي و كيفي توسعه مي‌يابد.

معاون پارلماني وزارت علوم در خاتمه با بيان اينكه وزارت بهداشت تنها 12 هزار دانشجو دارد، گفت: همانگونه كه در رشته‌هاي فني و مهندسي و يا ساير رشته‌ها ارتباط فارغ التحصيلان و دانشجويان با صنعت و دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است در رشته‌هاي علوم پزشكي نيز مي‌توان از امكانات درماني بيمارستانها براي تربيت نيروي انساني استفاده كرد.

شهبازخاني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ضمن اعلام موافقت خود از انفكاك آموزش پزشكي از وزارت بهداشت و بازگشت آن به وزارت علوم گفت: در حال حاضر سيستم خدماتي كشور با مشكل مواجه است و كسي نيز پاسخگو نيست.

بيژن شهبازخاني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه بايد كار كارشناسي جدي‌تري در كميسيون بهداشت و درمان صورت گرفته و در حال حاضر زمينه‌هايي نيز براي بررسي مصوبه كميسيون آموزش و تحقيقات وجود دارد و شرايط نيز براي اين بازنگري مناسب است، افزود: در شرايطي هستيم كه بحث درمان و بهداشت كشور جزو وظايف وزارت بهداشت است، لذا اگر قرار باشد، سازمان بهزيستي، تأمين اجتماعي و خدمات درماني به وزارت بهداشت بازگردد، آموزش پزشكي در حاشيه قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: طي سنوات گذشته آموزش پزشكي هميشه در حاشيه قرار داشت و به معاونت آموزشي به عنوان معاونت حاشيه‌اي نگاه مي‌شد، به طوري‌كه 99 درصد مصوبات هيأت رئيسه شوراي معاونين وزارت بهداشت به امور بهداشتي و درماني مربوط مي‌شد و عملا آموزش از اولويت‌هاي وزارت بهداشت خارج شده بود.

به گفته‌ي نماينده‌ي مردم ملاير، در حال حاضر ديگر كمبود پزشك نداريم و بالعكس در زمينه‌هايي با مازاد نيروهاي گروه پزشكي روبرو هستيم، لذا با الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم به رشته‌هاي مختلف علوم نيز يكپارچه نگريسته مي‌شود.

دكتر علي سرافراز يزدي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره‌ي جدايي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت و الحاق آن به وزارت علوم، گفت: اين مساله‌ي قديمي است كه بين آموزش عالي و وزارت بهداشت مطرح است.

نماينده‌ي مردم مشهد در خانه‌ي ملت، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: معتقديم آموزش عالي كشور بايد يك كاسه شده و داراي يك متولي باشد و در يك فضا بررسي شود. در برهه‌اي از زمان بخش آموزش پزشكي از آموزش عالي جدا شد و در آن زمان اين كار مناسب بود.

وي ادامه داد: در واقع به اين وسيله در آن زمان مي‌خواستند تعداد دانشجويان پزشكي كشور را زياد كنند چون كشور در آن زمان مواجه با انبوهي از پزشكان خارجي بود و اين براي جمهوري اسلامي زياد مناسب نبود. اين افزايش دانشجوي پزشكي و شاخه‌ي مربوطه هر چند مناسب بود، اما مشكل تخت بيمارستاني را به همراه داشت.

سرافراز خاطر نشان كرد: چون بيمارستان‌هايي كه در اختيار دانشگاه‌هاي ما بودند تنها تعداد كمي از آنها آموزشي بود و آن زمان حجم زيادي از بيمارستان‌ها در اختيار بهداري قرار داشت كه براي كار آموزشي در اختيار قرار نمي‌گرفت، با ادغام بخش آموزش پزشكي به وزارت بهداشت باعث شد تمام مراكز بيمارستاني و بهداشتي در اختيار بخش آموزش قرار گيرد.

وي ادامه داد: به اين ترتيب توانستيم بر تعداد دانشجويان خود را براي چند سالي بيافزاييم و اين كار موفقي هم بود؛ چرا كه امروزه مشاهده مي‌كنيم كه در بخش پزشكي تقريبا از نظر شمار دانشجو مشكلي نداريم و حتي وزارت بهداشت اخيرا از آن رقمي كه بايستي طبق برنامه دانشجوي پزشكي بگيرد، عدول كرده و كمتر دانشجو مي‌پزيرد.

سرافراز تصريح كرد: استدلال وزارت بهداشت در اين رابطه اين است كه ما فعلا به پزشك به اين اندازه نياز نداريم و جنبه‌هاي تخصصي قضيه برايمان مهم است، لذا مشاهده مي‌كنيم مشكلي كه در گذشته در كشور داشتيم برطرف شده و در سطح كشور هيچ پزشك خارجي وجود ندارد.

وي در ادامه با بيان اينكه اين نكته‌ي بسيار مثبت قضيه است، گفت: از سوي ديگر ملاحظه مي‌كنيم حتي اكثر اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نيز مايلند كه به آموزش عالي برگردند چون فضاي آنجا از سه بخش بهداشتي، درمان و آموزش و پژوهش تشكيل مي‌شود در حالي كه در بخش بهداشت و درمان اين سنخيت بين كل افرادي كه آنجا در حال طبابت هستند از نظر سيستم كاري وجود ندارد.

وي خاطر نشان كرد: در اين مساله گاهي مشاهده مي‌شود كه بخش پژوهش و آموزش در داخل آموزش پزشكي فراموش مي‌شود لذا وقتي وزارت بهداشت يا مسوولين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با انبوهي از مشكلات خانه‌هاي بهداشت، بخش‌هاي بهورزي و مسائل بهداري‌ها و غيره مواجه مي‌شوند، گاهي اوقات آخرين مرحله‌اي كه به آن مي‌رسند بحث آموزش است. حتي گاهي در بودجه‌هاي اين بخش نيز توجه آن چناني نمي‌شود و بعضا فراموش مي‌شود.

نماينده‌ي مشهد خاطر نشان كرد: لذا اعتقاد داريم اگر بخش آموزش و پژوهش از وزارت بهداشت جدا و به آموزش عالي برگردد يك كاسه مي‌شود و كيفيت كار بهبود خواهد يافت و با توجه به طرحي كه مطرح است براي ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت مي‌توان بخش‌هاي بيمه‌اي و صندوق‌هاي مختلف تامين اجتماعي را در ساختار وزارت بهداشت قرار داد و بخش آموزش را به آموزش عالي كه با هم سنخيت بيشتري دارند، سپرد.

دكتر ايرج فاضل رييس فرهنگستان علوم پزشكي كشور نيز بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم را اقدامي كاملا مفيد و ضروري خواند و گفت: ‌فرهنگستان علوم پزشكي كشور بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم را كاملا تاييد كرده و با اجراي آن موافق است.

وي با بيان اينكه اين طرح در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده بود، گفت: تنها انگيزه تفكيك آموزش پزشكي از وزارت علوم در سالهاي گذشته،‌ جبران كمبود پزشك در كشور بوده است، در حالي كه اگر در همان زمان با درخواست وزير علوم وقت با ارايه چند بيمارستان آموزشي به وزارت علوم موافقت مي‌شد، ديگر نيازي به تفكيك آموزش پزشكي از اين وزارتخانه نبود.

وي با اشاره به مشكلات و تبعات اين تفكيك اظهار كرد: با تفكيك آموزش پزشكي از وزارت علوم هم آموزش پزشكي و هم رشته‌هاي علمي مشترك بين وزارتخانه‌هاي بهداشت و علوم صدماتي ديدند كه با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم اين رشته‌ها از لحاظ كمي و كيفي توسعه خواهند يافت.

وي با اشاره به ضرورت يكپارچگي آموزش عالي، تصريح كرد: وزارت بهداشت در عرصه امور اجرايي مسئوليتهاي سنگيني بر عهده دارد كه با ادغام با وزارت رفاه و تفكيك آموزش پزشكي از اين وزارتخانه مي‌تواند به بهترين نحو به اجراي وظايف خود بپردازد.

وي افزود: در حال حاضر روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مسئوليتهايي بر عهده دارند كه به هيچ عنوان آموزشي نبوده و بنابراين آموزش پزشكي تحت الشعاع مباحث درماني و خدماتي قرار گرفته است.

دكتر فاضل خاطرنشان كرد: ارايه سرويس خدماتي و درماني در بيمارستانهاي آموزشي بايد رايگان باشد.

رييس فرهنگستان علوم پزشكي كشور در خاتمه تصريح كرد: بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم منجر به

توسعه كمي و كيفي آموزش پزشكي مي‌شود و راه درست پيشروي مملكت نيز اجراي اين طرح است.

دكتر ناصر افضلي بهبهاني عضو شوراي عالي نظام پزشكي اظهار كرد: ادغام شدن آموزش و درمان در وضعيت كنوني آموزش پزشكي را به خصوص در مراكز استانها فداي درمان كرده است.

دكتر ناصر افضلي بهبهاني در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران توضيح داد: بهتر است همه قسمت‌هاي آموزشي در بحث پزشكي تحت يك مركز اداره شود و با توجه به كاهش كيفيت آموزش واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم اقدامي مهم و مفيد تلقي مي‌شود.

وي در ادامه افزود: البته در ميان تامين هزينه‌هاي مالي بحثي مهم است كه بايد در جهت آن اقدامي مناسب صورت گيرد و همان طور كه تا به حال وزارت بهداشت اين بودجه را از طريق بيمه‌ها و وزارت رفاه تامين كرده است با واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم بايد تمهيدات لازم در اين مورد صورت گيرد.

دكتر افضلي بهبهاني با انتقاد از وضعيت كنوني آموزش پزشكي گفت: در بحث درمان و آموزش در وضعيت كنوني بار درمان عملا بر دوش بيمارستانها افتاده در حالي كه درمان بايد يك قسمتي از كار آنها باشد.

اين در حالي است كه شايد تا به حال نياز ما تامين پزشك و در واقع كميته درمان و آموزش بود ولي در شرايط فعلي ارتقاي كيفيت آموزش و تامين نياز اصلي درمان و آموزش ماست در اين شرايط واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم مي‌تواند اقدامي مفيد باشد.

كوروش نيك‌نام نماينده‌ي مردم زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي، با اعلام موافقت خود براي واگذاري آموزش پزشكي از وزارت بهداشت به وزارت علوم، گفت: بهتر است همه‌ي آموزش‌ها زير نظر وزارت علوم باشد.

نماينده‌ي مردم زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: در بيشتر كشورهاي پيشرفته دنيا آموزش از يك كانال هدايت مي‌شود و وزارت علوم مي‌تواند اين مسووليت را در ايران بعد از دوران متوسطه برعهده بگيرد تا هر كسي شايستگي گرفتن مدرك تحصيلي را داشته باشد.

وي ادامه داد: از سوي ديگر وزارت بهداشت معتقد است به همان شكل سابق كه از سال 67 تا به حال آموزش پزشكي را زير نظر داشته مي‌تواند اين مسووليت را ادامه دهد، ولي به نظر مي‌رسد وزارت علوم بهتر و يك‌جانبه بتواند آموزش دانشگاهي را تا انتها برعهده بگيرد.

نماينده‌ي مردم زرتشتيان، خاطرنشان كرد: بحث سپردن آموزش پزشكي به وزارت علوم طرحي است كه از سوي چند نفر از نمايندگان مجلس پيش‌بيني شده و احتمالا هفته‌ي آينده روي آن بحث و بررسي‌ها صورت خواهد گرفت و اين مسئله به دليل كم شدن دانشجوي علوم پزشكي و عدم احتياج كشور به پزشك نيست.

به گفته‌ي نيك‌نام ،اگر اين گونه باشد كه آموزش پزشكي بايد حتما توسط وزارت بهداشت انجام شود، ممكن است مثلا وزارت صنايع نيز حق خود بداند كه رشته‌هاي فني و مهندسي را زير نظر خود بگيرد و با توجه به امكاناتش در بخش معدن و صنعت بخواهد متولي ادامه‌ي تحصيل در بخش صنعت را برعهده‌دار گيرد، چون ممكن است بگويد چون وزارت بهداشت مي‌تواند آموزش پزشكي را به دست گيرد پس من هم مي‌توانم اين بخش را برعهده بگيرم.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با بيان اينكه بايد تكليف و وظيفه‌ي وزارت علوم در اين زمينه مشخص شود، گفت: براي آموزش و تحصيلات بايد وزارتخانه‌اي وجود داشته باشد كه از همه‌ي توان و بودجه‌اي كه هر ساله در اختيارش قرار داده مي‌شود، استفاده كند و رشته‌هاي فارغ‌التحصيل خود را به هر بخشي بسپارد و وزارت علوم بهتر مي‌تواند براي آينده‌ي جوانان ما در اين راستا مفيد باشد.

وي در خصوص مخالفت وزارت بهداشت با اين مسئله، گفت: بايد ديد دلايل مخالفت اين وزارتخانه چيست؟ ولي اگر مجلس از وزارت علوم بخواهد متولي بخش آموزش شود، قطعا اين كار را انجام خواهد و از آن استقبال خواهد كرد و وظيفه‌ي خود را در اين زمينه انجام مي‌دهد.

كوروش نيك‌نام با اعلام موافقت خود براي واگذاري آموزش پزشكي از وزارت بهداشت به وزارت علوم، گفت: بهتر است همه‌ي آموزش‌ها زير نظر وزارت علوم باشد.

نماينده‌ي مردم زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران

(ايسنا)، تصريح كرد: در بيشتر كشورهاي پيشرفته دنيا آموزش از يك كانال هدايت مي‌شود و وزارت علوم مي‌تواند اين مسووليت را در ايران بعد از دوران متوسطه برعهده بگيرد تا هر كسي شايستگي گرفتن مدرك تحصيلي را داشته باشد.

وي ادامه داد: از سوي ديگر وزارت بهداشت معتقد است به همان شكل سابق كه از سال 67 تا به حال آموزش پزشكي را زير نظر داشته مي‌تواند اين مسووليت را ادامه دهد، ولي به نظر مي‌رسد وزارت علوم بهتر و يك‌جانبه بتواند آموزش دانشگاهي را تا انتها برعهده بگيرد.

نماينده‌ي مردم زرتشتيان، خاطرنشان كرد: بحث سپردن آموزش پزشكي به وزارت علوم طرحي است كه از سوي چند نفر از نمايندگان مجلس پيش‌بيني شده و احتمالا هفته‌ي آينده روي آن بحث و بررسي‌ها صورت خواهد گرفت و اين مسئله به دليل كم شدن دانشجوي علوم پزشكي و عدم احتياج كشور به پزشك نيست.

به گفته‌ي نيك‌نام ،اگر اين گونه باشد كه آموزش پزشكي بايد حتما توسط وزارت بهداشت انجام شود، ممكن است مثلا وزارت صنايع نيز حق خود بداند كه رشته‌هاي فني و مهندسي را زير نظر خود بگيرد و با توجه به امكاناتش در بخش معدن و صنعت بخواهد متولي ادامه‌ي تحصيل در بخش صنعت را برعهده‌دار گيرد، چون ممكن است بگويد چون وزارت بهداشت مي‌تواند آموزش پزشكي را به دست گيرد پس من هم مي‌توانم اين بخش را برعهده بگيرم.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با بيان اينكه بايد تكليف و وظيفه‌ي وزارت علوم در اين زمينه مشخص شود، گفت: براي آموزش و تحصيلات بايد وزارتخانه‌اي وجود داشته باشد كه از همه‌ي توان و بودجه‌اي كه هر ساله در اختيارش قرار داده مي‌شود، استفاده كند و رشته‌هاي فارغ‌التحصيل خود را به هر بخشي بسپارد و وزارت علوم بهتر مي‌تواند براي آينده‌ي جوانان ما در اين راستا مفيد باشد.

وي در خصوص مخالفت وزارت بهداشت با اين مسئله، گفت: بايد ديد دلايل مخالفت اين وزارتخانه چيست؟ ولي اگر مجلس از وزارت علوم بخواهد متولي بخش آموزش شود، قطعا اين كار را انجام خواهد و از آن استقبال خواهد كرد و وظيفه‌ي خود را در اين زمينه انجام مي‌دهد.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز معتقد است: الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با پذيرش پيش شرطي چون حفظ سازمان‌بندي فعلي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور مي‌تواند مفيد باشد.

دكتر عليرضا سركاكي، در گفت و گو با خبرنگار صنفي – آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه خوزستان – اظهار داشت: دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را بايد تنها متخصصين علوم پزشكي اداره كنند و در وزارت علوم هم معاونت علوم پزشكي و غير پزشكي تفكيك شود.

وي تصريح كرد: اما بهتر آن است كه سيستم بهداشت و درمان، بهداري و تامين اجتماعي در يك گروه ادغام شوند و اين مجموعه مستقل از آموزش پزشكي تحت نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اداره شوند.

سركاكي توضيح داد: متاسفانه مسائل اين دو سيستم با هم آميخته شده و مسئولان دانشگاه بيش از اينكه متوجه آموزش و پژوهش در زمينه‌ پزشكي باشند، مجبورند به حل مشكلات درماني و بهداشتي استان بپردازند و ضمن اداره‌ دانشگاه بايد بهداشت و درمان را هم در دورترين مناطق استان اداره كنند. به اين ترتيب مقدار زيادي از انرژي تشكيلاتي و اجرائيشان صرف اين كار مي‌شود.

وي گفت: تحقق اين مساله بهتر از الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري است زيرا گسترش وزارت علوم و تشكيلات آن با طرح كوچك شدن سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري هم مطابقت ندارد.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز اظهار داشت: تحقيقات در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نه تنها در سال‌هاي اخير با ركود مواجه نبوده بلكه رشد و پيشرفت چشم‌گيري هم داشته است. جداول و گزارشات آماري هم همگي مويد اين مطلب هستند.

سركاكي تصريح كرد: تحقيقاتي كه در بخش درمان و علوم پايه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور انجام شده توانسته بسياري از گره‌ها در اين زمينه را بگشايند. تحقيقاتي كه در بخش درمان صورت گرفته سخت‌ترين درمان‌ها و ظريف‌ترين و دقيق‌ترين عمل‌هاي جراحي را در بيش‌تر نقاط كشور ممكن ساخته و ما را براي اعزام بيماران به خارج كشور كاملا بي‌نياز كرده است.

وي گفت: تعداد مجلات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مقالات ارائه شده در ژورنال‌هاي خارجي، مويد پيشرفت تحقيقات در علوم پزشكي كشور است.

سركاكي با بيان اينكه با توجه به معضلات زياد بهداشت و درمان بيش‌تر بودجه‌ها هم به اين سمت سوق داده مي‌شود و كم‌تر بودجه‌اي براي تحقيقات در نظر گرفته مي‌شود، گفت: آموزش پزشكي متاسفانه تحت شعاع بهداشت و درمان قرار گرفته است، اما اين دو در صورتي كه از نظر اجرايي و بودجه مستقل باشند اما ارتباطشان بينابين و به صورت سرويس‌دهي باشد، مي‌توانند باعث ارتقا يكديگر شوند.

همچنین بررسی کنید

هسته‌هاي گزينش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ایران آمادگي خود را برای استخدام 20 هزار پرستاراعلام كردند

اعلام آمادگي هسته‌هاي گزينش وزارت بهداشت ایران براي استخدام 20 هزار پرستار در پي انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 1389 در51 رشته و24 شهر برگزار می شود

رقابت 49 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …