خانه / اخبار اجتماعي / «خشونت و مزاحمت» بيشترين آسيب‌هاي اجتماعي زنان در ایران مي‌ باشد

«خشونت و مزاحمت» بيشترين آسيب‌هاي اجتماعي زنان در ایران مي‌ باشد

گزارش شوراي فرهنگي اجنماعي زنان، با تحليل اخبار روزنامه‌هاي مرداد، «خشونت و مزاحمت» بيشترين آسيب‌هاي اجتماعي زنان مي‌داند.

به گزارش شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان در گزارش تحليل اخبار زنان در مرداد ماه و بررسي و ارزيابي 4 هزار و 844 خبر و مطلب از 30 روزنامه منتشره در سطح كشور شامل روزنامه‌هاي همشهري،آفتاب يزد، آفرينش، فرهنگ آشتي، اعتماد، اعتدال،  ابتكار، ابرار، اسرار، جام‌جم، جمهوري اسلامي، حمايت، خبر، جوان، خراسان، ‌توسعه، سياست روز، شاپرك، شرق، رسالت، كيهان، اطلاعات، قدس، مردم سالاري، همبستگي،  كار و كارگر، صداي عدالت، كارون و اعتماد ملي آورده است: تعداد كل اخبار به نسبت ماه گذشته 8/3 درصد كاهش و نسبت به مرداد ماه سال گذشته 8/4 درصد افزايش داشته است.

نتيجه اين بررسي حاكيست كه از اين تعداد مطلب مورد بررسي 2 هزار و 679 خبر مربوط به رويدادهاي اصلي و 2 هزار و 165 مورد بقيه تكرار چاپ بعضي از اين رويدادها در روزنامه‌ها يا روزهاي مختلف است.

به طور ميانگين نسبت اخبار تكراري به اخبار اصلي 8/0 برابر يعني 8/80 درصد است كه اين بدين معني است كه هر خبر يا رويداد به طور ميانگين در كشور 9/1 بار چاپ مي‌شود.

در مجموع اخبار و مطالب كل روزنامه‌ها بالاترين تعداد مربوط به موضوع فرهنگي با 59/24 درصد، ساير كشورها 71/20 درصد، اخبار و مطالب مربوط به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي 72/16 درصد و در رده‌هاي بعدي به ترتيب اخبار و مطالب ورزشي 01/12 درصد، اجتماعي 07/10 درصد، بهداشتي 59/5 درصد، سياسي 65/3 درصد، علمي ــ پژوهشي 17/3 درصد، حقوقي و قضايي 82/1 درصد و آموزشي با 45/1 درصد قرار گرفته‌ است.

تكرار چاپ خبرهاي مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر از ساير موضوعات و برابر با 81/157 درصد تعداد اصلي اين وقايع است و از اين جهت موضوعات علمي و پژوهشي و ورزشي، در مرتبه دوم و سوم قرار دارد؛ اين در حاليست كه به رويدادهاي حقوقي و قضايي كمتر توجه شده و غالبا به يك‌بار درج خبر اكتفا شده است.

در موضوع فرعي آسيب‌هاي اجتماعي بيشترين عناوين خبري مربوط به موضوع «خشونت و مزاحمت» با 71/35درصد، «ساير آسيب‌ها» 75/20 درصد، «سرقت و كلاهبرداري» 95/14 درصد، «قتل و جنايت» 71/10 درصد، «فساد و فرار» 03/8 درصد، «طلاق» 02/6درصد و در مرتبه بعدي به ترتيب «خودكشي» 008/2 درصد و «اعتياد» با 78/1 درصد است.

موارد مربوط به خشونت و مزاحمت شامل كليه اخبار و مطالب مربوط به اعمال هرگونه خشونت و مزاحمت اجتماعي، خشونت و ايذاء خانگي است كه در آن قرباني زن يا دختر است و موارد مربوط به قتل و جنايت شامل كليه مواردي است كه قاتل و ضارب زن است.

اين در حاليست كه تكرار و چاپ خبرهاي مربوط به خودكشي در مرتبه اول و برابر با 2/422 درصد رويدادهاي اصلي بوده كه اين امر بدين معني است كه هر خبر مربوط به خودكشي به طور متوسط 2/5 بار در روزنامه‌هاي مختلف چاپ شده است و از اين جهت موضوعات فساد، فرار، خشونت و مزاحمت در مرتبه دوم و سوم قرار دارد. در ادامه اين گزارش آمده است: در موضوع كلي اجتماعي بيشترين عناوين مربوط به موضوع ازدواج و خانواده با 37/40 درصد است و در مراتب بعدي به ترتيب توسعه و مشاركت با 33/33 درصد، تامين و حمايت 55/15 درصد، اشتغال 10 درصد و اوقات فراغت 74/0 درصد قرار گرفته است.

موارد مربوط به توسعه و مشاركت اجتماعي شامل كليه اخبار و مطالب مربوط به ابعاد مختلف مشاركت اجتماعي زنان شامل انتصاب در مسئوليت‌ها و سمت‌هاي مختلف و فعاليت‌هايي در قالب تشكل‌هاي غيردولتي و غيره است و موارد مربوط به موضوع اشتغال شامل كليه اخبار و مطالب خاص اشتغال زنان و مشاغل و حرف مختلفي است كه زنان به آن اشتغال دارند.

نكته قابل توجه آن است كه تكرار چاپ اين دسته اخبار نسبت به رويدادهاي آسيب‌هاي اجتماعي كمتر است و از بين ريز موضوعات اجتماعي بيش از همه اخبار مربوط به ازدواج و خانواده مورد توجه قرار گرفته است كه تعداد تكرار چاپ اين گونه رويدادها تقريباً برابر 55/60 درصد اصل وقايع است و بدين ترتيب هر خبر مربوط به ازدواج و خانواده در روزنامه‌هاي مختلف كشور به طور ميانگين 6/1 بار چاپ شده است.

در موضوعات فرعي مربوط به فرهنگي بيشترين عناوين اختصاص به موضوع تئاتر و موسيقي و سينما با 13/29 درصد، فرهنگ و ادب 55/26 درصد، ارزش‌هاي ديني 57/19 درصد، فرهنگ عمومي 83/11 درصد، هنرهاي تجسمي 16/10 درصد و ديدگاه و نظرات 73/2 درصد قرار گرفته است.

تكرار چاپ خبرهاي تئاتر و موسيقي و سينما مربوط به بيش از دسته‌هاي ديگر است از اين جهت رويدادهاي مربوط به فرهنگ عمومي در مرتبه دوم و اخبار مربوط به ارزش‌هاي ديني در مرتبه سوم قرار دارد.

موضوعات آموزشي به دو دسته آموزش عمومي شامل هر گونه خبر و رويداد مربوط به آموزش ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي مربوط به زنان و دختران و همچنين آموزش عالي شامل كليه اخبار و رويدادهاي مربوط به زنان و دختران در سطح دانشگاهها تقسيم‌بندي مي‌شود كه در اين رابطه آموزش عمومي با 97/58 درصد، اخبار و مطالب آموزش عالي با 02/41 درصد رويدادها را به خود اختصاص داده است كه تكرار چاپ خبرهاي مربوط به آموزش عالي بيش از آموزش عمومي بوده است.

بيشترين درصد اخبار و مطالب مربوط به زنان اخبار مطلوب 11/53 درصد است، اين در حاليست كه اخبار نامطلوب 85/23 درصد و اخبار خنثي 99/22 درصد كل اخبار است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …