«خشونت و مزاحمت» بیشترین آسیب‌های اجتماعی زنان در ایران می‌ باشد

گزارش شورای فرهنگی اجنماعی زنان، با تحلیل اخبار روزنامه‌های مرداد، «خشونت و مزاحمت» بیشترین آسیب‌های اجتماعی زنان می‌داند.

به گزارش شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در گزارش تحلیل اخبار زنان در مرداد ماه و بررسی و ارزیابی ۴ هزار و ۸۴۴ خبر و مطلب از ۳۰ روزنامه منتشره در سطح کشور شامل روزنامه‌های همشهری،آفتاب یزد، آفرینش، فرهنگ آشتی، اعتماد، اعتدال،  ابتکار، ابرار، اسرار، جام‌جم، جمهوری اسلامی، حمایت، خبر، جوان، خراسان، ‌توسعه، سیاست روز، شاپرک، شرق، رسالت، کیهان، اطلاعات، قدس، مردم سالاری، همبستگی،  کار و کارگر، صدای عدالت، کارون و اعتماد ملی آورده است: تعداد کل اخبار به نسبت ماه گذشته ۸/۳ درصد کاهش و نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۸/۴ درصد افزایش داشته است.

نتیجه این بررسی حاکیست که از این تعداد مطلب مورد بررسی ۲ هزار و ۶۷۹ خبر مربوط به رویدادهای اصلی و ۲ هزار و ۱۶۵ مورد بقیه تکرار چاپ بعضی از این رویدادها در روزنامه‌ها یا روزهای مختلف است.

به طور میانگین نسبت اخبار تکراری به اخبار اصلی ۸/۰ برابر یعنی ۸/۸۰ درصد است که این بدین معنی است که هر خبر یا رویداد به طور میانگین در کشور ۹/۱ بار چاپ می‌شود.

در مجموع اخبار و مطالب کل روزنامه‌ها بالاترین تعداد مربوط به موضوع فرهنگی با ۵۹/۲۴ درصد، سایر کشورها ۷۱/۲۰ درصد، اخبار و مطالب مربوط به موضوع آسیب‌های اجتماعی ۷۲/۱۶ درصد و در رده‌های بعدی به ترتیب اخبار و مطالب ورزشی ۰۱/۱۲ درصد، اجتماعی ۰۷/۱۰ درصد، بهداشتی ۵۹/۵ درصد، سیاسی ۶۵/۳ درصد، علمی ــ پژوهشی ۱۷/۳ درصد، حقوقی و قضایی ۸۲/۱ درصد و آموزشی با ۴۵/۱ درصد قرار گرفته‌ است.

تکرار چاپ خبرهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی بیشتر از سایر موضوعات و برابر با ۸۱/۱۵۷ درصد تعداد اصلی این وقایع است و از این جهت موضوعات علمی و پژوهشی و ورزشی، در مرتبه دوم و سوم قرار دارد؛ این در حالیست که به رویدادهای حقوقی و قضایی کمتر توجه شده و غالبا به یک‌بار درج خبر اکتفا شده است.

در موضوع فرعی آسیب‌های اجتماعی بیشترین عناوین خبری مربوط به موضوع «خشونت و مزاحمت» با ۷۱/۳۵درصد، «سایر آسیب‌ها» ۷۵/۲۰ درصد، «سرقت و کلاهبرداری» ۹۵/۱۴ درصد، «قتل و جنایت» ۷۱/۱۰ درصد، «فساد و فرار» ۰۳/۸ درصد، «طلاق» ۰۲/۶درصد و در مرتبه بعدی به ترتیب «خودکشی» ۰۰۸/۲ درصد و «اعتیاد» با ۷۸/۱ درصد است.

موارد مربوط به خشونت و مزاحمت شامل کلیه اخبار و مطالب مربوط به اعمال هرگونه خشونت و مزاحمت اجتماعی، خشونت و ایذاء خانگی است که در آن قربانی زن یا دختر است و موارد مربوط به قتل و جنایت شامل کلیه مواردی است که قاتل و ضارب زن است.

این در حالیست که تکرار و چاپ خبرهای مربوط به خودکشی در مرتبه اول و برابر با ۲/۴۲۲ درصد رویدادهای اصلی بوده که این امر بدین معنی است که هر خبر مربوط به خودکشی به طور متوسط ۲/۵ بار در روزنامه‌های مختلف چاپ شده است و از این جهت موضوعات فساد، فرار، خشونت و مزاحمت در مرتبه دوم و سوم قرار دارد. در ادامه این گزارش آمده است: در موضوع کلی اجتماعی بیشترین عناوین مربوط به موضوع ازدواج و خانواده با ۳۷/۴۰ درصد است و در مراتب بعدی به ترتیب توسعه و مشارکت با ۳۳/۳۳ درصد، تامین و حمایت ۵۵/۱۵ درصد، اشتغال ۱۰ درصد و اوقات فراغت ۷۴/۰ درصد قرار گرفته است.

موارد مربوط به توسعه و مشارکت اجتماعی شامل کلیه اخبار و مطالب مربوط به ابعاد مختلف مشارکت اجتماعی زنان شامل انتصاب در مسئولیت‌ها و سمت‌های مختلف و فعالیت‌هایی در قالب تشکل‌های غیردولتی و غیره است و موارد مربوط به موضوع اشتغال شامل کلیه اخبار و مطالب خاص اشتغال زنان و مشاغل و حرف مختلفی است که زنان به آن اشتغال دارند.

نکته قابل توجه آن است که تکرار چاپ این دسته اخبار نسبت به رویدادهای آسیب‌های اجتماعی کمتر است و از بین ریز موضوعات اجتماعی بیش از همه اخبار مربوط به ازدواج و خانواده مورد توجه قرار گرفته است که تعداد تکرار چاپ این گونه رویدادها تقریباً برابر ۵۵/۶۰ درصد اصل وقایع است و بدین ترتیب هر خبر مربوط به ازدواج و خانواده در روزنامه‌های مختلف کشور به طور میانگین ۶/۱ بار چاپ شده است.

در موضوعات فرعی مربوط به فرهنگی بیشترین عناوین اختصاص به موضوع تئاتر و موسیقی و سینما با ۱۳/۲۹ درصد، فرهنگ و ادب ۵۵/۲۶ درصد، ارزش‌های دینی ۵۷/۱۹ درصد، فرهنگ عمومی ۸۳/۱۱ درصد، هنرهای تجسمی ۱۶/۱۰ درصد و دیدگاه و نظرات ۷۳/۲ درصد قرار گرفته است.

تکرار چاپ خبرهای تئاتر و موسیقی و سینما مربوط به بیش از دسته‌های دیگر است از این جهت رویدادهای مربوط به فرهنگ عمومی در مرتبه دوم و اخبار مربوط به ارزش‌های دینی در مرتبه سوم قرار دارد.

موضوعات آموزشی به دو دسته آموزش عمومی شامل هر گونه خبر و رویداد مربوط به آموزش ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مربوط به زنان و دختران و همچنین آموزش عالی شامل کلیه اخبار و رویدادهای مربوط به زنان و دختران در سطح دانشگاهها تقسیم‌بندی می‌شود که در این رابطه آموزش عمومی با ۹۷/۵۸ درصد، اخبار و مطالب آموزش عالی با ۰۲/۴۱ درصد رویدادها را به خود اختصاص داده است که تکرار چاپ خبرهای مربوط به آموزش عالی بیش از آموزش عمومی بوده است.

بیشترین درصد اخبار و مطالب مربوط به زنان اخبار مطلوب ۱۱/۵۳ درصد است، این در حالیست که اخبار نامطلوب ۸۵/۲۳ درصد و اخبار خنثی ۹۹/۲۲ درصد کل اخبار است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …