خانه / اخبار اجتماعي / روزنامه همشهری:تاملي در دلايل مزاحمت هاي خياباني

روزنامه همشهری:تاملي در دلايل مزاحمت هاي خياباني

هوا رو به تاريكي است. پياده رو از خيابان شلوغ تر است. گويي همه مردم به خيابان ريخته اند. كنار خيابان منتظر تاكسي ايستاده است. مشغله كاري اش امروز خيلي زياد بوده، فقط دعا مي كند هر چه زودتر به خانه برسد.

 اما خيابان، خستگي اش را دوبرابر مي كند، بوق هاي متعدد ماشين ها آزارش مي دهد. ماشيني مي ايستد، دختر خوشحال است، فكر مي كند راننده مسير مورد نظر را شنيده است، اما اين خوشحالي ديري نمي پايد زيرا زماني كه به داخل ماشين نگاه مي اندازد جواني را مي بيند كه با لبخندي مي گويد…!

با تنفر سرش را برمي گرداند و پيش خود مي گويد مردم چه مي گويند، فكر مي كنند اشكال از من است. به طرف ايستگاه اتوبوس مي رود، خستگي را فراموش مي كند و مي گويد: آبرو و امنيت مهمتر است.

مزاحمت خياباني بخشي از تجربه بسياري از زنان است. اين مزاحمت ها بلاهاي اجتماعي عصر ما نيست، بلكه سابقه طولاني دارد. در جوامع شهري و كلانشهرها بيشتر به چشم مي خورد و از رفتارهاي نابهنجار اجتماعي است كه در ايجاد ناامني اجتماعي و سلب آرامش افراد نقش بسزايي دارد. متلك پراني، ولگردي، تنه زني و اعمال غيراخلاقي در مجامع عمومي و نظاير آن به طور لفظي و غيرلفظي از مظاهر مزاحمت هاي خياباني است.

طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامي هر كس در اماكن يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان شود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

دكتر احسان قيصري استاد دانشگاه و روانشناس در خصوص علل و ريشه مزاحمت هاي خياباني مي گويد: از ديدگاه روانشناسي هر گونه روابط با جنس مخالف از غيرطريق طبيعي و پذيرفته اجتماعي به عنوان امري غيرعادي محسوب مي شود. لذا مزاحمت هاي خياباني نيز كه نوعي ارتباط (ارتباط غيرصحيح) با جنس مخالف است به عنوان امري مرضي و غيرعادي محسوب مي گردد.

دكتر قيصري با اشاره به اين امر كه مزاحمت هاي خياباني عموماً  از طرف جنس مذكر صورت مي گيرد، عنوان مي كند: اين مسئله نوعي رفتار ناهنجار و شايد نوعي ارتباط غيرصحيح و غيرطبيعي با جنس مخالف است و مي توان از انواع انحرافات جنسي دانست و از اين جنبه به مطالعه آن پرداخت.

وي با اشاره به نقش محيط در بروز انحرافات جنسي، آنها را طبقه بندي مي كند و مي گويد: محيط اعم از خانواده، آموزشگاه و اجتماع، هر يك به نوعي در بروز انحرافات جنسي مؤثر است. اوضاع نامطلوب و نابساماني هاي خانواده به خصوص بي ثباتي و مختل بودن وضع خانواده كه زندگي ماشيني و كارگري و اقتصاد صنعتي به دنبال آورده است.

همچنين معتاد بودن والدين به مشروبات الكلي، ناراحتي هاي عصبي كه هر يك از والدين گرفتار آن مي باشند و بالاخره مسئله طلاق و تجديد فراش، بزرگترين ضربت هايي هستند كه اطفال را پس از سن بلوغ از تشكيل خانواده سالم و اتخاذ خط مشي صحيح در ارضاي غريزه جنسي و توليد مثل بيزار مي كند و راه ناصحيح و انحراف جنسي را در برابر آنان مي گشايد.

اين استاد مي گويد: از خانواده هايي كه خود به انحرافات مخرب و زيان آور آلوده اند، نمي توان انتظار داشت سرمشق خوبي براي فرزندانشان باشند زيرا آنان هيچ گاه خود متوجه غيرعادي بودن اعمال و رفتار خويش نيستند.

يك دختر دانشجو كه بايد شب ها بعد از اتمام كلاسش خيابان فرعي تاريكي را بگذراند و به خيابان اصلي برسد، مي گويد: براي رسيدن به خيابان اصلي بايد مسير طولاني را سپري كنم.

هيچ گونه وسيله اي نيز وجود ندارد تا مرا سر خيابان برساند. گاهي اتفاق مي افتد در اين تاريكي شب ماشيني جلوي پايم ترمز مي زند. اول با خوشحالي از اينكه فرد مسني است سوار مي شوم اما بعد از مدتي متوجه مي شوم كه قصد او چيز ديگري است. در واقع مزاحمين خياباني رده سني خاصي ندارند.

دكتر قيصري به دومين محيط مؤثر در يادگيري رفتارهاي انحرافي (نابهنجار)، يعني آموزشگاه ها اشاره مي كند و مي گويد: آموزشگاه ها بايد در انتخاب معلمين و مدرسين دقت لازم را مبذول دارند تا آنها از صلاحيت اخلاقي لازم برخوردار باشند. همچنين مراقبت مستمر در رفتار و كردار نوآموزان و دانش آموزان نيز در جلوگيري از رفتار انحرافي مؤثر است.

وي مي گويد: محيط هاي بزرگ در بروز انحرافات جنسي مؤثرتر از محيط هاي كوچك است، زيرا محيط هاي بزرگ غالباً  با وجود ويژگي خاص خود، ترويج امور جنسي منحرف را تسهيل مي كنند و همچنين هر محيطي استعداد خاصي براي پرورش و ترويج انحراف به خصوصي دارد.

علي- ف كه در يكي از دالان هاي بازار حجره  دارد، مي گويد: اينجا يكي از شلوغ ترين دالان هاي بازار است. به دليل ازدحام جمعيت به خصوص خانم ها علاوه بر اينكه كيف قاپي و دزدي صورت مي گيرد، افراد به كارهاي ناشايست و غيراخلاقي نيز دست مي زنند.

دكتر قيصري به نقش ناكامي هاي افراد در زندگي كه تا حدودي مسبب انحرافات جنسي است، اشاره مي كند و مي گويد: پاداش ها و ناكامي ها و مسائلي كه از جانب محيط فرهنگي و اجتماعي شخص در سر راه او قرار مي گيرند، باعث مي شود راه هاي گمراه كننده و منحرفي براي كاهش فشار جنسي و احساس ارضاي حاصل از آن به وجود آيد.

اين روانشناس، بيكاري و بي برنامگي در اوقات فراغت را از جمله عوامل در بروز بسياري از رفتارهاي ناهنجار در نوجوانان و جوانان مي داند و مي گويد: اگر شاهد اين موضوع هستيم كه در مراكز غيرتفريحي مانند خيابان ها،  فروشگاه ها و مراكز خريد جوانان به صورت گروهي و بدون هيچ گونه برنامه و هدفي دائم در حال تلف كردن وقت خود مي باشند، طبيعي است كه منتظر رفتارهاي ناهنجاري چون مزاحمت هاي خياباني باشيم.

وي اضافه مي كند: آموزش هاي تربيتي و مذهبي نه به عنوان عوامل سركوب كننده نيازهاي جوانان، بلكه به عنوان هدايت كننده و آرامش بخش رواني مي تواند در تعادل رفتاري ايشان مؤثر واقع گردد.
دكتر حسين خدابخش، روانپزشك در اين خصوص مي گويد: افرادي كه براي ديگران مزاحمت ايجاد مي كنند ، معمولاً  افرادي هستند كه در كودكي دچار سرخوردگي شده اند، در واقع اغلب آنان دچار بي هويتي هستند.

اين افراد در مدارس از نظر اخلاقي در جايگاه خوبي قرار ندارند و به معلمين بي احترامي مي كنند و متخاصم هستند و در بين دوستانشان جسورترين فرد هستند.

وي مي گويد: براي اين افراد قانون معنايي ندارد و به راحتي به حقوق ديگران تجاوز مي كنند و تفريح خود را آزار و اذيت ديگران مي دانند.

اين روانپزشك مي گويد: اين افراد خصوصيات شخصيتي نمايشي دارند زيرا در مجامع عمومي پذيرش اجتماعي ندارند و با انجام اين اعمال به نوعي ارضا مي شوند. در واقع وجدان جمعي در آنها شكل نگرفته است و به نوعي دچار خلاء وجداني هستند و زمينه اضطراب و افسردگي در آنها ديده مي شود.

دكتر خدابخش عنوان مي كند، بهترين راهكار اين است كه در مواجهه با چنين مزاحمت هايي بي اعتنا از كنار افراد بگذريم و هيچ واكنشي از خود نشان ندهيم، چراكه اين افراد خصوصيات شخصيتي خاصي دارند و معيار ارزشي براي اينها جا نيفتاده است.

      هانيه ورشوچي

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …